Lucrări prezentate fără publicare în extenso

Cristi Frent, Alina Niculescu, Adrian Radulescu (2020). Regionalizing tourism consumption data: Some examples from Romania, (online), Tourism Economic, Business, education conference (TEBEC), Londra, 8 septembrie 2020, (rezumat disponibil la https://www.tebec.org/wp-content/uploads/2016/05/Conference-Proceedings-2020.pdf)

Cristi Frenț (2020). Developing Estimates for Regionalizing a Tourism Satellite Account: The case of Romania, (online), t-Forum 2020 International Conference ‘Breaking Old Barriers for a New World: Mobilizing Tourism Intelligence to Survive’, Algarve, Portugalia, 4 noiembrie 2020
(rezumat disponibil la https://cf47fc6b-23e9-44d9-a8f2-2d59bbbf22f2.filesusr.com/ugd/30a75f_7982c4596c914ea2995bb8b26ff6adbd.pdf)

Mărioara Mustață-Pavel, Cristina Lixăndroiu (2020). Analysis of Timișoara tourism brand in the online environment, (online), The 2nd International Conference on Re-shaping Territories, Environment and Societies: New Challenges for Geography, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie

Surugiu Camelia, Hornoiu Remus, Surugiu Răzvan (2019). Raising Awareness Of World War I Cultural Heritage: Online And Offline Tools, The 7th International Conference on Tourism Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability, 3 – 6 octombrie 2019, București 

Cristi Frenț, Georgeta Maiorescu (2019). Evoluții și involuții ale turismului în stațiunile balneare și studiu de caz stațiunea Lacu Roșu, Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie, 4-6 septembrie 2019, Galați, România [rezumat publicat în limba engelză în Balneo Research Journal, vol. 10, no. 3, p. 393, disponibil  la http://bioclima.ro/Balneo276.pdf

Cristi Frenț (2019). Analysing Regional Tourism Satellite Account (TSA) Results: Some Empirical Findings, Conferința internațională în turism ICOT 2019 - Tourism into the New Decade: Challenges and Prospects, 26-29 iunie 2019, Braga, Portugalia

Tudorache Petronela, Tudorache Doru Marian (2019). Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic în Bucovina, cea de-a 7-a Conferință internațională privind turismul: „Abordări contemporane și provocări ale sustenabilității turismului, experiență în Transilvania - conferință itinerantă”, 3-6 octombrie 2019, Predeal, Viscri, Crit, Malancrav, Sighisoara

Lixăndroiu Cristina, Mioara Pavel (2019). Tourism in the Danube Delta, VVITA Rural Forward Platform project , Intensive programmes for higher education learners: “Romanian applied study on rural heritage sustainable revitalization methodology approaching inter-,multi- and trans- disciplinarily of build culture aiming to promote social inclusion for disadvantage and remote communities.”, Sfistofca, Tulcea, România , 18-27 mai, 2019

Arsene O., Tudorache D., Cârlogea A., Aștefănoaiei R. (2018). Unique features of the Romanian Carpathians – opportunities for a sustainable tourism development, 5th Forum Carpaticum, Adapting to Environmental and Social risk in the Carpathian Mountain Region, Eger, Hungary, 15-18 October 2018 

Cristi Frenț, Georgeta Maiorescu (2017). Analiza situației existente privind bazele de tratament din România din perspective turismului, Congresul Național de Balneologie, Băile Govora, 1-2 mai 2017

Tamara Simon, Alina Cristina Niculescu, Adrian Rădulescu (2017). Evaluarea dezvoltării durabile a turismului pe masive montane în România, Conferinţa naţională "Turismul – şansa economiei naţionale", ediţia a III-a, 26-28 aprilie 2017, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti

Ana-Irina Lequeux Dinca, Mihaela Preda, Camelia Surugiu, Ana-Maria Taloș, Alina Mareci (2017). Silver tourism - a new stake for the European leisure tourism market, Geographical Sciences and Future of Earth, Territorial, Economic and Social Processes, 18-19 noiembrie 2017, Bucharest

Marius-Razvan Surugiu, Cristina-Raluca Mazilescu, Camelia Surugiu (2017). Tourism – Important Sector of the Economy: Challenges and Opportunities, The 2nd Edition of the International Conference Trends in the Current Economic Environment, Faculty of Economic Sciences, Hyperion University of Bucharest, 7-8 December, 2017

Marius-Razvan Surugiu, Cristina-Raluca Mazilescu, Camelia Surugiu (2017). Economic Growth and Development: Approaches and Challenges, The 2nd Edition of the International Conference Trends in the Current Economic Environment, Faculty of Economic Sciences, Hyperion University of Bucharest, 7-8 December, 2017

Surugiu Marius Razvan, Surugiu Camelia (2016). Tax Policy and the Business Cycle: A Case Study of Romania / Politica fiscală şi ciclul economic: Studiu de caz România, The International Conference 4th Economic Scientific Research– Theoretical, Empirical and Practical Approaches ESPERA  2016, Bucharest, December

Tamara Simon, Alina Niculescu, Rodica Trifănescu (2016). Noi oportunităţi pentru turismul de nișă în România – Turismul etnografic, International Conference Management, Leadership and Innovation Towards a Better Changing World, Universitatea Româno-Americană, București, 10-11 noiembrie 2016

Tamara Simon, Alina Niculescu (2016). La gestion de l'espace montagneux au niveau des massif pour réduire les changements climatiques, Conference IFAG, București, 16-17 septembrie 2016 

Tamara Simon (2016). The coordinates of the development of sustainable tourism in protected areas of Natura 2000, The 8-th international symposium on geography landscapes: perception, knowledge, awareness and action, 24-26 iunie, Bucharest

Doru Marian Tudorache (2016). Importanța parteneriatului local din perspectiva criteriilor de destinație de ecoturism, Conferința națională de ecoturism, organizată de Asociația de Ecoturism din România, București, 31 martie 2016

Doru Marian Tudorache (2016). Sistemul de desemnare a Destinațiilor Ecoturistice din România, Șansa relansării social-economice a României prin aplicarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării – eveniment organizat sub Patronajul Ministerului Fondurilor Europene, București, 9 iunie 2016

Doru Marian Tudorache (2016). Priorități privind dezvoltarea turismului în municipiul București, Seminarul Bucureștiul: Timp și Spațiu pentru Turism, organizat de Academia de Studii Economice, în cadrul Târgului de Turism al României, București, 25 februarie 2016


Lucrări prezentate cu publicare în volum

Alina Niculescu, Marian Florin Busuioc, Andreea Elisabeta Budacia (2020). The importance, context and framework of cultural tourism development at European level, (online), Conferinta Management, Leadership And Innovation Towards A Better Changing World (Universitatea Romano-Americana din Bucuresti, în parteneriat cu School of Domestic and International Economy of Tourism si Varna University of Management, Bulgaria), 25-26 noiembrie 2020

Alina Niculescu, Adrian Rădulescu, Marian Florin Busuioc (2020). Cultural tourism considered from the angle of statistical analysis of historical monuments at national level, (online), Conferinta Management, Leadership And Innovation Towards A Better Changing World (Universitatea Romano-Americana din Bucuresti, in parteneriat cu School of Domestic and International Economy of Tourism si Varna University of Management, Bulgaria), 25-26 noiembrie 2020

Tudorache Petronela (2020). The Analysis of Rural Communities in Bucovina, (online), BASIQ 2020 Conference, New Trends in Sustainable Business and Consumption, 4-6 iunie 2020, Universitatea Messina din Italia

Tudorache Doru, Tudorache Petronela (2019). Sustainable Development of High Tourist Potential Rural Communities in Southern Transylvania, Cea de-a VIII-a Conferință Internațională "Global Economy under Crisis", 14-15 noiembrie 2019, organizată de Universitatea Ovidius din Constanța în colaborare cu Universitatea Martimă din Constanța

Frenț Cristi, Niculescu Alina, Rădulescu Adrian (2019). Monitorizarea turismului folosind datele statistice existente: comparație între stațiunea Călimănești – Căciulata și principalele stațiuni balneare din România, Conferinţa naţională cu participare internaţională "Turismul – şansa economiei naţionale", ediţia a V-a, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", 16 mai 2019, Bucureşti

Elena Bogan, Cristi Frenţ, Tamara Simon, Dana Maria (Oprea) Constantin, Elena Grigore, Ana-Maria Roangheş-Mureanu, Florina Tatu And Irina-Adriana Chiurciu (2019). Senior Tourism and Quality of Life among Romanian Seniors, 34th IBIMA Conference, 13-14 November 2019, Madrid  

Niculescu A. C., Frent C. (2018). The identification and evaluation of risks impacting on the locals and on tourist activities in the town of Sulina, Al 26-lea Simpozion ştiinţific "Delte şi zone umede", Tulcea, 16-20 mai 2018 

Bogan E.,, Moldoveanu E.A., Simion T., Constantin (Oprea) D.M., Grigore E., Chiurciu I.A., Soare E. (2018). The Quality of Sports Facilities and their Importance in Support of a Healthy Life Style of the Urban Population – Case Study Bucharest, 32nd IBIMA Conference, 15-16 November 2018, Seville, Spain

Soare, E., Chiurciu, I.-A., David, L., ... Bogan, E., Simon, T. (2018). The main trends in the production and marketing of rapeseed in Romania, the 31st International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, 25-26 April, 2018

Surugiu C, Surugiu M.R. (2018). A Review of Social-Cultural and Technological Risks of the Tourism Sector, Conferinta Internationala ICEA 2018, International Conference in Economics and Administration, 8-9 June 2018, Faculty of Administration and Business, University of Bucharest

Surugiu C, Surugiu M.R., Mazilescu R. (2018). The management of cultural tourism destinations: An introduction, 6th International Conference “Leadership And Organisational Strategies And Their Impact On The Evolutionary Trend At Microeconomic And Macroeconomic Level”, Centre for Organisational Strategies and Leadership, University of Bucharest, October 19th, 2018, Bucharest,

Surugiu M.R., Cristea A., Mazilescu R., Surugiu C.(2018). From positive to negative effects: impact of climate changes on households in rural Romania, EUB-2018 International Conference - "Ecology of XXI Century" - Ecological University of Bucharest, April 2-4, 2018, Bucharest

Elena Grigore, Elena Bogan, Tamara Simon, Irina-Adriana Chiurciu, Elena Soare, Dan Vasile Ardelian (2017). L’Impact des conditions climatiques et bioclimatiques sur l’efficience de la culture de la vigne et les productions des raisins dans la région des collines des Subcarpathes de Vrancea, Roumanie, The 30th IBIMA conference, Madrid, Spain 8-9 November 2017

Bogan, Tamara Simon, Dana Maria (Oprea) Constantin, Elena Grigore, Irina-Adriana Chiurciu, Elena Soare (2017). La Gestion Economique entre le Développement du Hydro-Tourisme et les Problèmes Ecologiques des Lacs d’Accumulation dans le Bassin du Rivière Olt, Roumanie, The 30th IBIMA conference, Madrid, Spain 8-9 November 2017

Frent Cristi, Niculescu Alina, Trifănescu Rodica (2016). Risc și managementul riscului: considerente teoretice şi unele aplicaţii în turism, International Conference Management, Leadership and Innovation Towards a Better Changing World, Universitatea Româno-Americană, București, 10-11 noiembrie 2016

Doru Marian Tudorache, Alina Niculescu, Marioara Musteață-Pavel, Adriana Radu (2016). Generation Y – Challenges for Heritage Planning, ALECTOR - The International Project Conference - "Caring and Sharing. The Heritage Environment as an Agent for Change", Istanbul, 31 mai-2 iunie 2016

Doru Marian Tudorache, Victor Timotin, Alina Camelia Cârlogea,  Marioara Musteață-Pavel (2016). Main strategic directions of ecotourism development in Romania, Conferința națională cu participare internațională „Turismul - Șansa economiei naționale”, Ediția a II-a, organizată de Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, 6-8 aprilie 2016

Doru Marian Tudorache, Marioara Musteață-Pavel, Tamara Simon, Adrian Rădulescu (2016). Tourism market development trends of Brașov county, Conferința națională cu participare internațională „Turismul - Șansa economiei naționale”, Ediția a II-a, organizată de Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, 6-8 aprilie 2016