INCDT a obţinut în anul 2007 certificatul de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001.

Politica INCDT referitoare la calitate si mediu

Echipa managerială a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism acordă o atenţie deosebită implementării propriei politici referitoare la calitate şi mediu, care este parte integrantă a politicii generale a organizaţiei, având în vedere exigenţele clienţilor în ceea ce priveşte serviciile organizaţiei (cercetare şi dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – cercetare-dezvoltare în turism) şi cerinţele privind protecţia mediului.

Prin urmare misiunea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism este:

Satisfacerea cerinţelor clienţilor referitoare la termenele de realizare a serviciilor şi calitatea acestora,

Funcţionarea eficace şi eficientă a organizaţiei, prin optimizarea proceselor din cadrul organizaţiei, aplicarea unor metode adecvate de management, precum şi reducerea costurilor,

Conformarea cu legislaţia şi cu reglementările de mediu şi din domeniul calităţii aplicabile activităţilor noastre,

Îmbunătăţirea performanţelor de mediu, prin controlul şi reducerea impacturilor asupra mediului şi prin adoptarea unui comportament preventiv faţă de poluarea mediului,

Să asigure personalului organizaţiei locuri de muncă atractive, cu posibilitate de afirmare.

Această misiune dorim să o îndeplinim prin satisfacerea cerinţelor şi prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii şi de mediu în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005.

Echipa managerială a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism asigură disponibilitatea politicii sale referitoare la calitate şi mediu pentru public.