Departamentul de valorificare a resurselor turistice:

 • amenajare
 • protejarea resurselor turistice
 • fond documentar

Departamentul de marketing şi management turistic:

 • strategie
 • promovare
 • management
 • cercetare
 • studii de piaţă

Departamentul de analize economice:

 • analize economice, prognoze, studii de evaluare şi fezabilitate
 • colectiv informatizare, tehnică de calcul, baze de date

Serviciul economic-administrativ are în componenţă compartimentele:

 • Financiar - contabilitate,
 • Resurse umane si Administrativ

 

Componența Consiliului de Administratie:

1.

FRENȚ CRISTI

Președinte

Director general INCDT

Ordin MCID 21588/18.10.2022

2.

*

Membru

 

 

3.

PATRICHE MARINELA-AURORA

Membru

Reprezentant, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Ordin MCID 21292/26.10.2023

4.

COZMA OLIVIA-MIHAELA

Membru

Specialist, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Ordin MCID 21018/22.08.2023

5.

GRECU FLORIN

Membru

Specialist,  Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Ordin MCID 21257/26.08.2022

6.

GRECU MIHAELA

Membru

Reprezentant, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Ordin MCID 20966/26.07.2022

7.

DINCĂ MAGDALENA

Membru

Reprezentant, Ministerul Finanțelor

Ordin MCID 21428/26.09.2022

* se va completa ulterior

Componența Consiliului Științific:

1. FRENȚ CRISTI Membru CS I, Director general INCDT
2. NICULESCU ALINA vicepreședinte CS III
3. CREINICEAN NADINA  Membru CS III
4. LIXĂNDROIU CRISTINA Membru CS III
5. TRIFANESCU RODICA  Membru CS III

 

 

Componența Comitetului Director:

1. FRENȚ CRISTI CS I, Director general INCDT
2. MARCHIDAN GABRIELA Director economic
3. *  

* se va completa ulterior

 

Structura Organizatorică

organigrama-incdt.jpg