Departamentul de valorificare a resurselor turistice:

 • amenajare
 • protejarea resurselor turistice
 • fond documentar

Departamentul de marketing şi management turistic:

 • strategie
 • promovare
 • management
 • cercetare
 • studii de piaţă

Departamentul de analize economice:

 • analize economice, prognoze, studii de evaluare şi fezabilitate
 • colectiv informatizare, tehnică de calcul, baze de date

Serviciul economic-administrativ are în componenţă compartimentele:

 • Financiar - contabilitate,
 • Resurse umane si Administrativ

 

Componența Consiliului de Administratie:

1.

CREINICEAN NADINA 

Președinte

Director general INCDT

Ordin MENCS nr. 20297/22.03.2022

2.

FRENȚ CRISTI

Membru

Președinte al Consiliului Științific al INCDT

Ordin MCI nr. 513/28.08.2019

3.

LILIANA GĂINĂ

Membru

Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării

Ordinul MEC nr. 6220/18.12.2020

4.

CROITORU IONUȚ MARIUS

Membru

Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării

Ordinul MEC nr. 6220/18.12.2020

5.

BĂLĂȘOIU ANTOANETA CARMEN

Membru

Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

Ordin MCI nr. 646/04.07.2018

6.

GRECU MIHAELA

Membru

Reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Ordin MCI nr. 646/04.07.2018

 

vacant

 

 

 

 

Componența Consiliului Științific:

1. FRENȚ CRISTI Președinte CS II
2. CREINICEAN NADINA  Membru CS III, director general INCDT 
3. NICULESCU ALINA Membru CS III
4. LIXĂNDROIU CRISTINA Membru CS III
5. TRIFANESCU RODICA  Membru CS III

 

 

Componența Comitetului Director:

1. CREINICEAN NADINA  CS III, Director general INCDT
2. MARCHIDAN GABRIELA Director economic
3. FRENȚ CRISTI Președinte Consiliul Științific

 

Structura Organizatorică

organigrama-incdt.jpg