logio-incdt-o-logo-copy.jpg

Agenda simpozionului

 

Publicația INCDT 50

 

O retrospectiva istorica a INCDT

 

Simpozionul internațional 50 de ani de cercetare în domeniul turismului în România: trecut, prezent și viitor

Online, 16-17 decembrie 2021

 

Odată cu Decretul nr. 539/1970 privind înființarea Ministerului Turismului s-a creat în următorul an cadrul legal pentru existența unei entități responsabile cu cercetarea în domeniul turismului din România; mai precis, prin decretul nr. 78/1971 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 16 martie 1971 se stipulează la articolul 19 următoarele: <Ministerul Turismului are în subordinea sa directă oficii, unităţi cu - statut de centrală şi agenţii de turism, întreprinderi, edituri, agenţii de publicitate, filiale şi birouri de turism, centre de studii şi cercetări, şcoli, centre de formare şi perfecţionare a pregătirii cadrelor, centre de calcul>. Astfel, în aprilie 1971, a fost înființat „strămoșul” actualului Institut Național de Cercetare- Dezvoltare în Turism (INCDT), sub denumirea de Centrul de Studii şi Proiectare pentru Promovarea Turismului - instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Turismului.

Trebuie precizat faptul că în aceeași perioadă, în cadrul ministerelor, au apărut și alte institute și centre de cercetare. Astfel, doi ani mai târziu, exceptând instituția noastră, rețeaua institutelor de cercetare economică mai cuprindea Institutul de Cercetări Economice, Institutul de Studii şi Cercetări pentru Planificare, Institutul pentru Studierea Conjuncturii Economice Internaţionale, Institutul de Cercetări pentru Economia Agrară, Institutul de Cercetări Comerciale, Centrul de Cercetări Economice pentru Preţuri şi Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare (Zaman și colaboratorii, 2013, p. 20).

Acum, la puțin peste 50 de ani de la înființarea institutului nostru, se cuvine să aducem în discuție preocupările majore ale cercetării în domeniul turismului din România, care pot fi împărțite în trei perioade distincte:

  • 1971-1989, perioada centralistă, marcată de condiționările economiei socialiste;
  • 1990-2004, perioada de tranziție, în condițiile noilor provocări ale economiei de piață;
  • 2005-prezent, perioada sub auspiciile procesului de integrare europeană.

În cadrul simpozionului vor fi prezentate și discutate o serie de teme de actualitate ce privesc provocările cu care se confruntă atât turismul românesc cât și cel internațional, în conexiune cu unele lecții ce pot fi desprinse din ultimii 50 de ani de cercetări în domeniu. Simpozionul se adresează cercetătorilor, doctoranzilor și cadrelor universitare dar într-o anumită măsură și profesioniștilor din industrie.

Tematica simpozionului nostru este una cuprinzătoare, evenimentul propunându-și să abordeze o gamă largă de cercetări care vizează domeniul turismului și a ospitalității atât din România cât și din străinătate.

Pentru a participa la acest simpozion (și a susține o prezentare) se va trimite un rezumat al lucrării (atât în limba română cât și în limba engleză) în conformitate cu prevederile regăsite aici. Participarea la acest eveniment este gratuită, iar rezumatele vor fi publicate online, într-un volum cu ISBN. Selecția participanților se va face strict pe baza rezumatului trimis, iar o persoană nu poate trimite și nu poate avea mai mult de 2 lucrări ca autor principal și/sau coautor. Sunt acceptați maxim 3 autori pentru o lucrare trimisă și susținută în cadrul simpozionului.

 

Termene limită: 

 

15 noiembrie 2021 – primirea rezumatelor atât în limba română, cât și în limba engleză;

30 noiembrie 2021 – notificarea acceptării lucrărilor (se va trimite un email din partea organizatorilor);

10 decembrie 2021 – înregistrarea participanților la eveniment (se va trimite un email de confirmare de către participanți).

 

Pentru mai multe detalii vă rugam să ne contactați la adresa simpozion50incdt@incdt.ro.

 

Comitetul de organizare:

 

Dr. Cristi Frenț - cercet. șt. gradul II, INCDT

Alina Niculescu - cercet. șt. gradul III, INCDT

Cristina Lixăndroiu - cercet. șt. gradul III, INCDT

Adrian Rădulescu - cercet. șt. gradul III, INCDT

Mărioara Pavel-Musteață - cercet. șt. gradul III, INCDT

Irina Colceru - cercet. șt., INCDT

 

Comitetul științific:

 

Dr. Cristi Frenț - cercet. șt. gradul II, INCDT

Alina Niculescu - cercet. șt. gradul III, INCDT

Nadina Creinicean - cercet. șt. gradul III, INCDT

Cristina Lixăndroiu - cercet. șt. gradul III, INCDT

Mărioara Pavel-Musteață - cercet. șt. gradul III, INCDT

Dr. Camelia Surugiu - cercet. șt. gradul II, INCDT