Despre noi

INCDT funcţionează pe principiul gestiunii economice proprii acoperindu-şi cheltuielile din venituri extrabugetare. Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.