Diplomă de excelenţă în cercetarea ştiinţifică acordată de Guvernul României, Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi inovare la Târgul realizărilor ştiinţei şi inventicii româneşti – pentru realizarea lucrării „Amenajarea turistică a teritoriului României”; diplomă acordată pentru valoarea ştiinţifică, tehnică şi economică de excepţie – 2000;

Diplomă pentru activitatea desfăşurată în anul 2005, INCDT ocupând locul II în Topul Naţional al Firmelor – acordată de Camera de Comerţ şi Industrie a României;

Diplomă pentru activitatea desfăşurată în anul 2006, INCDT ocupând locul II în Topul Bucureşti – acordată de Camera de Comerţ şi Industrie a României;