Dr. Cristi Frenț - director general

e-mail: cristi.frent@incdt.ro


PERSONAL DE CERCETARE

Personal cu normă întreagă

Dr. Cristi Frenţ - cercetător ştiinţific gr. I, economist
Proiecte de cercetare în turism (în special în domeniul contribuției economice a turismului - Contul Satelit al Turismului), statistici în turism (metodologii, indicatori, analize), strategii şi masterplanuri, studii de oportunitate şi prefezabilitate, managementul proiectelor europene.
e-mail: cristi.frent@incdt.ro

Nadina Creinicean - cercetător ştiinţific gr. III, economist
Proiecte de cercetare şi dezvoltare în turism, strategii şi masterplanuri, documentaţii de fundamentare pentru atestarea unor localităţi ca staţiuni turistice, documentații tehnico-economice (studii de oportunitate și fezabilitate – analiza pieței specifice, analiză cost-beneficiu, analiză de risc și senzitivitate), planuri de afaceri, statistici în turism (indicatori analize).
e-mail: nadinacreiniceanu@incdt.ro

Marioara Musteață - Pavel - cercetător ştiinţific gr.  III, economist
Studii de oportunitate, documentaţii tehnico- economice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate), elaborarea de analize cost-beneficiu, analize economico- financiare (pe bază de bilanț, cont de profit și pierdere, indicatori economici), analize de risc și senzitivitate, planuri de afaceri, documentaţii necesare accesării de fonduri europene, studii de marketing, managementul proiectelor europene.
e-mail: pmioara@incdt.ro

Alina Cristina Niculescu  - cercetător ştiinţificgr.  III, economist
Studii de valorificare a potenţialului turistic, documentaţii tehnice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate), proiecte de dezvoltare în turism (strategii, masterplanuri), studii de piaţă, statistici în turism, analize demografice, reprezentarea institutului la Saloanele Cercetării şi la târgurile de profil, managementul proiectelor europene.
e-mail: niculescu@incdt.ro

Rodica Trifanescu - cercetător ştiinţific gr.  III, economist, reprezentantul salariatului
Studii de valorificare a potenţialului turistic, documentaţii tehnice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate), proiecte de dezvoltare în turism (strategii, masterplanuri), studii de piaţă, statistici în turism, analize demografice, reprezentarea institutului la Saloanele Cercetării şi la târgurile de profil, managementul proiectelor europene.
e-mail: rodicatrifanescu@incdt.ro@incdt.ro

Adrian Rădulescu – cercetător ştiinţific gr. III
Evaluări pentru potenţialul natural şi cultural din turism, proiecte de cercetare şi dezvoltare turistică la nivel rural şi urban, proiecte de amenajare turistică, arii protejate, specialist aplicaţii ArcGIS, cartografiere ArcMap, managementul proiectelor europene.
e-mail: adrianradulescu@incdt.ro

Cristina Lixandroiu – cercetător științific gr. III, economist, reprezentantul managementului  de mediu, auditor intern
Proiecte de cercetare în turism (strategii, masterplanuri), elaborare studii de piaţă, studii de marketing, planuri de afaceri, documentaţii de fundamentare pentru atestarea unor localităţi ca staţiuni turistice, audituri interne privind implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii şi de mediu în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005, managementul proiectelor europene.
e-mail: curea@incdt.ro


Personal cu normă parțială :

Alexandru-Ionuţ Petrişor, Dr. ecol., dr. geogr., habil. urb.,  cercetător ştiinţific gradul I (biologie şi geografie)
Cercetare fundamentală şi aplicativă în ecologie, geografie şi alte domenii, având ca domenii de expertiză utilizarea şi acoperireaterenului şi modificările acestora, metode de analiză spaţial-cantitativă, organizarea structural-funcţională a sistemelor ecologice dominate de specia umană, etica publicării în ştiinţă şi studii de mediu aferente planificării spaţiale

Dr. Camelia Surugiu – cercetător ştiinţific gr. II, economist
Proiecte de cercetare şi dezvoltare în turism, dezvoltarea de modele econometrice şi statistice în turism, dezvoltarea resurselor umane, strategii şi masterplanuri, documentaţii de fundamentare pentru atestarea unor localităţi ca staţiuni turistice, proiecte de amenajare a teritoriului naţional, evaluarea impactului schimbărilor climatice în turism, dezvoltarea turismului rural şi a turismului cultural, managementul proiectelor europene.
e-mail: camelia_surugiu@incdt.ro

Georgeta Maiorescu - cercetător ştiinţific gr. II, geolog
Studii de valorificare a potenţialului turistic balnear, rural, montan, cultural; studii de oportunitate pentru dezvoltarea unor zone și localităţi; documentaţii de fundamentare pentru atestarea unor localităţi ca staţiuni turistice, proiecte de amenajare turistică, proiecte de cercetare-dezvoltare turistică, proiecte mari de infrastructură regională pentru accesare fonduri europene, studii de fundamentare ştiinţifică pentru declararea unor arii protejate, documentaţii tehnice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate) pentru investiţii în turism, managementul proiectelor europene.
e-mail: maiorescu@incdt.ro

Mihaela Barbu – inspector în domeniul securității și sănătății în muncă.
Studii de valorificare a potenţialului turistic, documentare științifică pentru studii și proiecte, managementul proiectelor europene.
e-mail: mihaelabarbu@incdt.ro

Oana-Cătălina Popescu - Dr. urb., cercetător științific grad III, fizician
Proiecte de cercetare în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului. Domenii de expertiză: aplicarea principiilor legate de infrastructura verde în planificarea spațială, utilizarea tehnologiilor digitale pentru dezvoltarea teritorială durabilă, utilizarea soluțiilor inteligente și a sistemelor geospațiale pentru protecția și reconstrucția patrimoniului cultural și pentru protecția patrimoniului natural la nivel național, regional și local, planificarea spațială în zone sensibile și cu potențial turistic (zonele montane, zona dunăreană), aspecte legate de guvernanța teritorială.
e-mail: oana_katalina2006@yahoo.com

Tache Antonio-Valentin - CSIII Dr. ing. , expert GIS, doctor în urbanism și amenajarea teritoriului, specializat în baze de date spațiale, implementare metode matematice-statistice, analize teritoriale, Smart City, fotogrametrie UAV, prelucrare imagini și realizare modele 3D, coordonator proiecte de cercetare naționale și internaționale.

Monica Tache – cercetător științific gr. III, economist cu drept de semnătură RUR - literele F2 și G4
Studii de amenajarea teritoriului și urbanism; specialist GIS; realizarea bazelor de date statistice; analiza indicatorilor teritoriali; managementul proiectelor europene și naționale; proiecte de cercetare știițifică; expert și persoană chiei în proiecte specifice domenilui planificării teritoriale.
e-mail: monicatache@gmail.com

Melania Coman - asistent de cercetare științifică
Elaborarea de propuneri de proiecte cu finanțare europeană și națională în domeniul turismului și a documentelor de participare la competiții de proiecte și la proceduri de achiziții. Furnizarea de expertiză și suport în implementarea proiectelor cu finanțare europeană și națională. Sprijin în realizarea studiilor de valorificare a potențialului turistic și a proiectelor de dezvoltare în turism. Expertiză în domeniile: formare profesională, antreprenoriat, fonduri europene nerambursabile.
e-mail: melania.coman@incdt.ro


PERSONAL ADMINISTRATIV

Marchidan Gabriela, director economic

e-mail: marchidan@incdt.ro

Alina Andreea Sîrbu, contabil

e-mail: alinaandreea@incdt.ro


PERSONAL NEATESTAT

Marian Bucău, conducător auto.

Elena Butnaru, secretară.