Economist, Nadina Creinicean - director general 

e-mail: nadinacreiniceanu@incdt.ro

 

PERSONAL CERCETARE

PERSONAL ATESTAT

Dr. Victor Timotin – cercetător ştiinţific gr. II, arhitect cu drept de semnătură (OAR)
Proiectare de arhitectură şi urbanism, proiecte şi strategii de dezvoltare şi amenajare turistică, studii de oportunitate, documentaţii tehnico - economice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate), evaluări active şi societăţi comerciale, grafică, design, expert tehnic judiciar în domeniul construcţiilor, managementul proiectelor europene.
e-mail: victor@incdt.ro

Georgeta Maiorescu - cercetător ştiinţific gr. II, geolog
Studii de valorificare a potenţialului turistic balnear, rural, montan, cultural; studii de oportunitate pentru dezvoltarea unor zone și localităţi; documentaţii de fundamentare pentru atestarea unor localităţi ca staţiuni turistice, proiecte de amenajare turistică, proiecte de cercetare-dezvoltare turistică, proiecte mari de infrastructură regională pentru accesare fonduri europene, studii de fundamentare ştiinţifică pentru declararea unor arii protejate, documentaţii tehnice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate) pentru investiţii în turism, managementul proiectelor europene.
e-mail: maiorescu@incdt.ro

Dr. Camelia Surugiu – cercetător ştiinţific gr. II, economist
Proiecte de cercetare şi dezvoltare în turism, dezvoltarea de modele econometrice şi statistice în turism, dezvoltarea resurselor umane, strategii şi masterplanuri, documentaţii de fundamentare pentru atestarea unor localităţi ca staţiuni turistice, proiecte de amenajare a teritoriului naţional, evaluarea impactului schimbărilor climatice în turism, dezvoltarea turismului rural şi a turismului cultural, managementul proiectelor europene.
e-mail: camelia_surugiu@incdt.ro

Dr. Cristi Frenţ - cercetător ştiinţific gr. II, economist
Proiecte de cercetare în turism (în special în domeniul contribuției economice a turismului - Contul Satelit al Turismului), statistici în turism (metodologii, indicatori, analize), strategii şi masterplanuri, studii de oportunitate şi prefezabilitate, managementul proiectelor europene.
e-mail: cristi_frent@incdt.ro

Marioara Musteață - Pavel - cercetător ştiinţific gr.  III, economist
Studii de oportunitate, documentaţii tehnico- economice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate), elaborarea de analize cost-beneficiu, analize economico- financiare (pe bază de bilanț, cont de profit și pierdere, indicatori economici), analize de risc și senzitivitate, planuri de afaceri, documentaţii necesare accesării de fonduri europene, studii de marketing, managementul proiectelor europene.
e-mail: pmioara@incdt.ro

Alina Cristina Niculescu  - cercetător ştiinţificgr.  III, economist
Studii de valorificare a potenţialului turistic, documentaţii tehnice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate), proiecte de dezvoltare în turism (strategii, masterplanuri), studii de piaţă, statistici în turism, analize demografice, reprezentarea institutului la Saloanele Cercetării şi la târgurile de profil, managementul proiectelor europene.
e-mail: niculescu@incdt.ro

Rodica Trifanescu - cercetător ştiinţific gr.  III, economist, reprezentantul salariatului
Studii de valorificare a potenţialului turistic, documentaţii tehnice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate), proiecte de dezvoltare în turism (strategii, masterplanuri), studii de piaţă, statistici în turism, analize demografice, reprezentarea institutului la Saloanele Cercetării şi la târgurile de profil, managementul proiectelor europene.
e-mail: rodicatrifanescu@incdt.ro@incdt.ro

Adrian Rădulescu – cercetător ştiinţific gr. III
Evaluări pentru potenţialul natural şi cultural din turism, proiecte de cercetare şi dezvoltare turistică la nivel rural şi urban, proiecte de amenajare turistică, arii protejate, specialist aplicaţii ArcGIS, cartografiere ArcMap, managementul proiectelor europene.
e-mail: adrianradulescu@incdt.ro

Cristina Lixandroiu – cercetător științific gr. III, economist, reprezentantul managementului  de mediu, auditor intern
Proiecte de cercetare în turism (strategii, masterplanuri), elaborare studii de piaţă, studii de marketing, planuri de afaceri, documentaţii de fundamentare pentru atestarea unor localităţi ca staţiuni turistice, audituri interne privind implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii şi de mediu în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005, managementul proiectelor europene.
e-mail: curea@incdt.ro

Mihaela Barbu – asistent de cercetare științifică, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă.
Studii de valorificare a potenţialului turistic, documentare științifică pentru studii și proiecte, managementul proiectelor europene.
e-mail: mihaelabarbu@incdt.ro

Irina Colceru - Expertiza privind strategii în turism, proiecte de dezvolare, rapoarte de cercetare, documentații de atestare a unor localități ca stațiuni turistice.
e-mail: irina.colceru@incdt.ro

Melania Coman - asistent de cercetare științifică
Elaborarea de propuneri de proiecte cu finanțare europeană și națională în domeniul turismului și a documentelor de participare la competiții de proiecte și la proceduri de achiziții. Furnizarea de expertiză și suport în implementarea proiectelor cu finanțare europeană și națională. Sprijin în realizarea studiilor de valorificare a potențialului turistic și a proiectelor de dezvoltare în turism. Expertiză în domeniile: formare profesională, antreprenoriat, fonduri europene nerambursabile.
e-mail: melania.coman@incdt.ro

Nadina Creinicean - cercetător ştiinţific gr. III, economist
Proiecte de cercetare şi dezvoltare în turism, strategii şi masterplanuri, documentaţii de fundamentare pentru atestarea unor localităţi ca staţiuni turistice, documentații tehnico-economice (studii de oportunitate și fezabilitate – analiza pieței specifice, analiză cost-beneficiu, analiză de risc și senzitivitate), planuri de afaceri, statistici în turism (indicatori analize).
e-mail: nadinacreiniceanu@incdt.ro

Cocieru Bogdan Ilie - asistent de cercetare științifică inginer, economist
Documentare științifică pentru studiul patrimoniului, studii de valorificare a potențialului turistic, managementul proiectelor, proiecte de cooperare transfrontalieră.
e-mail: bogdanc@usm.ro

Alexandru-Ionuţ Petrişor, Dr. ecol., dr. geogr., habil. urb.,  cercetător ştiinţific gradul I (biologie şi geografie)
Cercetare fundamentală şi aplicativă în ecologie, geografie şi alte domenii, având ca domenii de expertiză utilizarea şi acoperireaterenului şi modificările acestora, metode de analiză spaţial-cantitativă, organizarea structural-funcţională a sistemelor ecologice dominate de specia umană, etica publicării în ştiinţă şi studii de mediu aferente planificării spaţiale

Monica Tache – cercetător științific gr. III, economist cu drept de semnătură RUR - literele F2 și G4
Studii de amenajarea teritoriului și urbanism; specialist GIS; realizarea bazelor de date statistice; analiza indicatorilor teritoriali; managementul proiectelor europene și naționale; proiecte de cercetare știițifică; expert și persoană chiei în proiecte specifice domenilui planificării teritoriale.
e-mail: monicatache@gmail.com


PERSONAL ADMINISTRATIV

Marchidan Gabriela, director economic

e-mail: marchidan@incdt.ro

Alina Andreea Sîrbu, contabil

e-mail: alinaandreea@incdt.ro


PERSONAL NEATESTAT

Daniela Ştefan, tehnician II, inspector resurse umane.
e-mail: danielastefan@incdt.ro

Marian Bucău, conducător auto.

Elena Butnaru, secretară.