MANAGEMENTUL PROIECTULUI TRANSNAȚIONAL ȘI MANAGEMENTUL FINANCIAR

Scopul acestui pachet de lucru este acela de a oferi o bază solidă pentru îndeplinirea activităților partenerilor, cu referire la pregătirea și managementul proiectului.
Partenerul responsabil: West Pannon Regional and Economic Development Nonprofit Ltd. (Leader-ul de proiect, Ungaria).
Activități:

Contractarea și pregătirea pentru demararea proiectului
Managementul proiectului
Managementul financiar


Iron Curtain Trail: Sustainable mobility along the newest EuroVelo route South East Europe Programme Half Time Conference Minutes

Conference minutes.pdf


"Transport Durabil de-a lungul celei mai noi rute EuroVelo,Traseul Cortinei de Fier"
Programul de Cooperare Transnaţională Sud – Estul Europei
Întâlnirea partenerilor din proiect pentru stabilirea itinerariilor
Miercuri, 2 octombrie 2013, Salonic, Grecia

image002.jpg image004.jpg

În ziua de miercuri, 2 octombrie 2013, partenerii proiectului "Traseul Cortinei de Fier" au organizat o întâlnire pentru stabilirea itinerariilor traseului EuroVelo 13, ca parte integrantă a activităților pachetului de lucru nr. 3 (Analiză şi Planificare).

Obiectivul principal al reuniunii a fost evaluarea criteriilor pentru finalizarea "Traseului Cortina de Fier", luând în considerare atractivitatea itinerariilor, siguranța, confortul, apropierea de graniță etc. Sub coordonarea lui Adam Bodor, reprezentantul Federației Europene a Bicicliștilor (ECF), partenerii au elaborat și criteriile pentru marcajele/indicatoarele itinerariilor de cicloturism EuroVelo.  

În cadrul acestei întâlniri de lucru s-a subliniat faptul că dezvoltarea itinerariilor este în primul rând o chestiune care ține de autoritățile locale, în ceea ce privește planurile actuale și viitoare de acțiune și de amenajare a teritoriului.  

În continuare, partenerilor li s-a acordat timp pentru a discuta problemele referitoare la itinerarii, dar și pentru a explica în detaliu propunerile de rută pe care le-au pregătit ca și acțiune în cadrul pachetului de lucru 3, al cărui coordonator este partenerul bulgar - Bulgarian Cycling Association (PP5). După clarificările necesare, partenerii au discutat și despre infrastructura itinerariilor.  

În timpul reuniunii, partenerii au avut ocazia să lucreze în grupuri de lucru, în funcție de granițele rutelor, pentru a discuta în amănunt itinerariile (de exemplu: Slovenia - Ungaria, Ungaria - Austria, Ungaria - Croația, România - Serbia, Bulgaria - Serbia, Bulgaria - Grecia, etc). În final, fiecare partener a prezentat criteriile de evaluare și punctajele obţinute pentru propunerile de rute stabilite.

Partenerii au stabilit să continue pregătirile şi să coordoneze următoarele etape de analiză şi planificare a rutelor finale în cadrul unei conferinţe online.   

Conferința Intermediară a proiectului
"Transport Durabil de-a ungul celei mai noi rute EuroVelo, Traseul Cortinei de Fier"
Programul de Cooperare Transnaţională Sud – Estul Europei, 3 octombrie 2013

Joi, 3 octombrie 2013, a avut loc la sediul Primăriei din Salonic, conferința intermediară pentru promovarea proiectului ”Traseu Cortinei de Fier", la care au participat partenerii din cadrul proiectului, organizații non-guvernamentale, organizații pentru dezvoltare locală,  reprezentanți regionali și locali, dar și stakeholderi, precum: asociațiile de cicloturism, furnizori de servicii de transport, etc.

Conferinţa, care a fost organizată şi găzduită de către partenerul grec "ANTIGONE - Information and Documentation Center on Racism, Ecology, Peace and Non-Violence", a avut drept scop (a) promovarea proiectului "Traseul Cortinei de Fier" și a obiectivelor acestuia care vizează conectarea regiunilor din sud-estul Europei prin intermediul unei rute de cicloturism de lungă distanță, precum şi (b) realizarea unei cooperări extinse la nivel european, în vederea dezvoltării şi susţinerii noii rute cicloturistice EuroVelo 13.

Dl. Giorgos Dimarelos, reprezentantul Primăriei din Salonic, a întâmpinat și salutat participanții la această conferință, înainte de a vorbi acestora despre perspectivele ca Salonic-ul să devină un oraș "cycling friendly" în viitorul apropiat. În continuare, dl. Tibor Polgar, reprezentant al West Pannon Regional and Economic Development Nonprofit Ltd, liderul proiectului "Traseul Cortinei de Fier", a prezentat principalele obiective și scopuri ale proiectului, cu accent pe punerea sa în aplicare în regiunile din sud-estul Europei.

Vice-primarul Salonicului, domnul Andreas Kourakis, a participat de asemenea la această conferință, salutând proiectul "Traseul Cortinei de Fier" și obiectivele sale. După prezentarea politicilor de cicloturism ale orașului, care sunt cuprinse în cadrul unui proiect al municipalității intitulat "Strategia vieții de zi cu zi", acesta a vorbit despre necesitatea cetățenilor care trăiesc în acest oraș de a-și schimba percepția asupra cicloturismului, afirmând dorința lui de a colabora la transformarea Salonicului într-un oraș european pentru pietoni și bicicliști.

În timpul conferinței, domnul Adam Bodor, reprezentantul Federației Europene a Bicicliștilor, a prezentat participanților metodologiile comune care au fost realizate prin colaborarea partenerilor din proiectul "Traseul Cortinei de Fier", în timp ce domnul Roman Michalek, reprezentant al Regional Government of Burgenland (Austria), a prezentat ofertele de turism și transport durabil, existente și potențiale, în materie de cicloturism, din regiunea pe care o reprezintă.

O serie de bune practici din sud-estul Europei au fost prezentate de către stakeholderii din Bulgaria și Ungaria. Astfel, dl. Evgeny Apostolov (Bulgarian Cycling Association), dl. Bela Nemeth (GYSEV Cargo Zrt) și dna. Maria Csikai (Hungarian Cycling Alliance) au adus în atenția publicului bunele practici în materie de turism și transport durabil. În continuare, dl. Giorgos Farfaras (ANTIGONE - Information and Documentation Center on Racism, Ecology, Peace and Non-Violence) a prezentat proiectele de turism și transport relevante în cadrul proiectului "Traseul Cortinei de Fier" din sud-estul Europei, iar Dl. Tibor Polgar a încheiat această sesiune, prin prezentarea etapelor procesului de planificare pentru perioada 2014-2020.

Conferința proiectului "Traseul Cortinei de Fier" a fost prezentată și în mass media locală și regională, prin transmisiuni tv și comunicate de presă. În cadrul conferinței de presă care a avut loc în aceeași zi, dl. Adam Bodor (Federația Europeană a Bicicliștilor) a prezentat modalitatea de realizare a primei rute EuroVelo în Grecia și importanța sa pentru turismul durabil, dl. Tibor Polgar (West Pannon Regional and Economic Development Ltd) a prezentat traseul "Cortinei de Fier", în timp ce dl. Giorgos Farfaras (National EuroVelo Coordination Center for Greece) a prezentat modul în care a fost creată rețeaua de servicii "cycle friendly", sub numele de "Cyclists Welcome Hellas".  

Partenerii proiectului, stakeholderii și ceilalți participanți la conferința proiectului "Traseul Cortinei de Fier" au avut ocazia de a pune întrebări și de a discuta despre potențialul de colaborare în cadrul unei mese rotunde care s-a desfășurat în sesiunea de închidere a conferinței.

"Transport Durabil de-a lungul celei mai noi rute EuroVelo, Traseul Cortinei de Fier"
Programul de Cooperare Transnaţională Sud – Estul Europei
Întâlnirea transnaţională a partenerilor din cadrul proiectului
Vineri, 4 octombrie 2013, Salonic, Grecia

A treia întâlnire a partenerilor proiectului "Traseul Cortinei de Fier" a avut loc în Salonic, Grecia, în data de 4 octombrie 2013 şi a reunit reprezentanții organizațiilor de dezvoltare locală și a organizațiilor non-guvernamentale din țările din sud-estul Europei care participă în cadrul acestui proiect (Grecia, Ungaria, Austria, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, România).

În cadrul acestei întâlniri de lucru partenerii au avut oportunitatea de a discuta progresele înregistrate până în prezent referitoare la toate pachetele de lucru ale proiectului, dar și de a stabili responsabilitățile care revin fiecărui partener în implementarea activităților din perioada următoare.

Sesiunile de lucru s-au concentrat în principal pe activitățile de comunicare prezente și viitoare ale partenerilor, diseminarea obiectivelor și a rezultatelor proiectului "Traseul Cortinei de Fier", pe rezultatele obținute până în prezent referitoare la actualizarea și crearea planurilor de acțiune ale secțiunilor de rută aferente fiecărei țări participante, precum și pe dezvoltarea ofertelor de transport și turism relevante. În plus, partenerii proiectului au stabilit care vor fi acțiunile de promovare și comunicare externă a "Traseului Cortinei de Fier", evaluarea rezultatelor și a activităților ulterioare.

Această întâlnire transnaţională a partenerilor a încheiat seria de evenimente organizate și găzduite de partenerul grec al proiectului "Traseul Cortinei de Fier", respectiv "ANTIGONE-Information and Documentation Center on Racism, Ecology, Peace and Non-Violence".  O întâlnire a partenerilor s-a ținut în data de 2 octombrie 2013, pentru a stabili itinerariile cicloturistice EuroVelo 13, iar în ziua imediat următoare (3 octombrie 2013) a avut loc Conferința Intermediară a proiectului, la sediul Primăriei din Salonic, cu participarea partenerilor proiectului, a autorităților locale, naționale și regionale, a asociațiilor de cicloturism și a stakeholderilor activi în ceea ce privește furnizarea de servicii de cicloturism, transport și turism.

Half-time Conference “Iron Curtain Trail" Thessaloniki on October 3rd

 

Agenda conferinței

Conference Agenda.pdf

KICK-OFF MEETING, Szombathely, UNGARIA, 5-7 februarie 2013
În luna februarie 2013 a avut loc în localitatea Szombathely, Ungaria evenimentul de lansare a proiectului de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei - Sustainable Mobility Along The Newest Eurovelo Route, The Iron Curtain Trail, in cadrul caruia INCDT este partener. Scopul acestui proiect este să unească regiunile din Sud-Estul Europei printr-un traseu pentru biciclişti, să îmbunătăţească accesibilitatea la serviciile specifice bicicliştilor, să interconecteze cicloturismul şi transportul public, să promoveze cicloturismul şi transportul alternativ şi durabil. De asemenea, acest proiect asigură oportunităţi pentru schimburi de experienţă şi transfer de bune practici între partenerii proiectului.

 

 

 

 

 

2nd PARTNER MEETING, Eisenstadt, AUSTRIA, 17-19 Iunie 2013
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Turism a participat la cea de-a doua întâlnire transnaţională din cadrul proiectului „Transport durabil de-a lungul celei mai noi rute EuroVelo, Traseul Cortinei de Fier”, co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei – SEE, organizată de către REGIONAL GOVERNMENT OF BURGENLAND, în perioada 17-19 iunie 2013, la Eisenstadt, Austria. Echipa I.N.C.D.T. a participat la discuțiile despre activitățile desfășurate până în prezent de către toți partenerii proiectului și despre conturarea următoarelor responsabilități, la vizita de studiu și la ședința Comitetului de Coordonare a Proiectului.

 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE

Acest pachet de lucru cuprinde activitățile de comunicare și diseminare a rezultatelor proiectului către publicul de specialitate.
Partenerul responsabil: FEDR PP6 - ANTIGONE - Information and Documentation Center on Racism, Ecology, Peace and Non-Violence (Grecia)
Activități:

Plan de comunicare
Conferința intermediară și finală
Strategia de comunicare a proiectului
Diseminarea rezultatelor proiectului

 


Buletin informativ nr.3

Newsletter 3.pdf

 

Buletin informativ nr.2

Newsletter 2.pdf

 

Buletin informativ nr.1

Newsletter 1.pdf

 

Prezentarea proiectului / Evenimente locale (Reșița)
INCDT a prezentat proiectul ICT în cadrul primului workshop regional al proiectului Transdanube, organizat in Reșița, județul Caraș-Severin.
Evenimentul de lansare la nivel national a proiectului TRANSDANUBE a avut loc în data de 6 iunie 2013 și a fost organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, cu sprijinul Consiliului Judetean Caras Severin.  
În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat și proiectul „Iron Curtain Trail” (Traseul Cortinei de Fier), subliniindu-se obiectivele proiectului, activităţile care se vor desfăşura, precum şi rezultatele anticipate.
Evenimentul a avut un impact pozitiv, participanţii considerând că obiectivele proiectului răspund nevoilor actuale ale populaţiei prin raportare la importanţa deosebită a practicării cicloturismului.

 
PLIANTUL PROIECTULUI

Leaflet.pdf

ANALIZĂ ȘI PLANIFICARE

Pachetul de lucru 3 se referă la pregătirea metodologiilor, cercetărilor, analizelor și planificărilor care sunt necesare în vederea îmbunătățirii în mod semnificativ a cicloturismului și a condițiilor de transport public din regiunile țintă.
Partenerul responsabil: FEDR PP5 - Bulgarian Cycling Association
Activități:

Metodologia pentru analiză și planificare

Bune Practici

Cercetarea traseului

Plan de acțiune detaliat

Acțiuni pilot

 

OFERTE DE TRANSPORT DURABIL

Ofertele de transport durabil reprezintă unul dintre rezultatele tangibile concrete ale proiectului, care fac ca planul de acțiune și studiile de fezabilitate să poată fi îndeplinite. Ofertele care se vor realiza trebuie să fie dorite de către utilizatorii finali, prin furnizarea unor soluții confortabile, rapide și rentabile pentru transportul de zi cu zi și/sau pentru petrecerea timpului liber. În același timp, aceste oferte trebuie să demonstreze părților interesate oportunitățile legate de conectarea bicicletelor cu  transportul public.

Partenerul responsabil: FEDR PP1 - Regional Government of Burgenland (Austria)

Activități:

Metodologia de elaborare a ofertelor

Dezvoltarea ofertelor combinate de transport durabil

Dezvoltarea ofertelor combinate de turism durabil

Activități pilot (semnalizarea, rețele de servici)

 

PROMOVARE ȘI COMUNICARE EXTERNĂ

Activitățile din acest pachet de lucru se adresează potențialilor utilizatori finali (cicliștii și cicloturiștii). Pentru a putea coordona activitățile de promovare și comunicare externă ale stakeholder-ilor, vor trebui definite sarcinile, responsabilitățile și nivelul necesar de cooperare.

Partenerul responsabil: FEDR PP7 - South Transdanubian Regional Development Agency Nonprofit Limited Liability Company (Ungaria)

Activități:

Plan de marketing  și comunicare

Dezvoltarea unui portal de turism și a portalurilor de transport

Instrumente de promovare (tipărite) și campanii de informare

Evenimente de promovare


Workshop de promovare, informare şi conştientizare - Orșova, județul Mehedinți

În cadrul pachetului de lucru cu numărul 5 (activitatea 5.4.), I.N.C.D.T. a organizat în data de 19 iunie 2014 un workshop de promovare, informare şi conştientizare la Orșova, județul Mehedinți.

Scopul workshopului a constat în creşterea gradului de informare şi conştientizare a grupului ţintă (ministere, autorităţi publice centrale şi locale, agenţii de dezvoltare, asociații și organizații cu rol activ în dezvoltarea și promovarea cicloturismului în România, companii private, universităţi, etc.) privind importanţa din ce în ce mai mare acordată turismului pe bicicletă, a beneficiilor şi a impactului economic regional al acestuia, precum şi importanţa dezvoltării Traseului Cortina de Fier ca Rută Eurovelo13.

Workshopul a inclus prezentări și dezbateri cu privire la Traseul cicloturistic al Cortinei de Fier - EuroVelo13 (scopul proiectului, obiective, activităţi, rezultate aşteptate), stadiul de dezvoltare a cicloturismului în România (bune practici, servicii disponibile, conexiuni cu transportul public, sisteme de marcare/semnalizare a traseelor cicloturistice).

DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ, EVALUAREA REZULTATELOR ȘI ACTIVITĂȚILE ULTERIOARE

Acesta urmărește evaluarea rezultatelor proiectului din pachetele de lucru anterioare. Pe baza experiențelor din proiecte EuroVelo anterioare se dorește asigurarea gestionării durabile a traseului. Managementul durabil va trebui conectat cu fiecare activitate, pe parcursul întregului proiect.

Partenerul responsabil: FEDR PP3 - Hungarian Cycling Alliance (Ungaria)

Activități:

Managementul durabil al rutei

Seminarii, vizite de studii, workshopuri de conștientizare la nivel național, regional și local

Conceptul european de monitorizare și evaluare și manualul Rutelor EuroVelo


Vizită de studiu pe traseul Orșova - Dubova, județul Mehedinți

În cadrul pachetului de lucru cu numărul 6 (activitatea 6.2.), I.N.C.D.T. a organizat în data de 20 iunie 2014 o vizită de sudiu pe ruta Orşova – Eşelniţa – Dubova, cu scopul de a promova Traseul Cicloturistic al Cortinei de Fier și pentru a sprijini cicloturismul în România. Această secțiune a Traseului Cicloturistic al Cortinei de Fier de pe teritoriul României dispune de un potențial important pentru atragerea cicloturiștilor, fiind localizată în arealul Porților de Fier, cunde sunt concentrate o serie de atracții turistice și puncte de interes. Astfel, în data de 20 iunie 2014, un grup format din 15 bicicliști (reprezentanți ai unor asociații de cicloturism, autorități publice și parteneri din proiect) au pedalat de-a lungul  Dunării, care reprezintă și granița naturală dintre Serbia și România.
Study Tour-ul (organizat în colaborare cu CarpatBike) a inclus:

parcurgerea pe bicicletă a celor 30 km dintre Orşova și Dubova (dificultate medie);
vizitarea celei mai mari sculpturi în stâncă din Europa (o statuie impresionantă de 40 m, reprezentându-l pe regele Decebal), vizitarea mănăstirii Mracuna (cu o vechime de 550 de ani, ridicată într-o zonă pitorească, la baza unei stânci montane), a Cazanelor Mari și Mici;
o plimbare pe Dunăre, cu acces la peștera Veterani și Tabula Traiana.

Orșova - Dubova, Mehedinți

dsc-0001.jpg
dsc-0001.jpg
dsc-0002.jpg
dsc-0002.jpg
dsc-0003.jpg
dsc-0003.jpg
dsc-0004.jpg
dsc-0004.jpg
idsc-0005.jpg
idsc-0005.jpg
dsc-0006.jpg
dsc-0006.jpg
dsc-0007.jpg
dsc-0007.jpg
idsc-0008.jpg
idsc-0008.jpg
dsc-0009.jpg
dsc-0009.jpg
dsc-0010.jpg
dsc-0010.jpg
dsc-0011.jpg
dsc-0011.jpg
dsc-0012.jpg
dsc-0012.jpg
dsc-0013.jpg
dsc-0013.jpg
dsc-0014.jpg
dsc-0014.jpg
dsc-0015.jpg
dsc-0015.jpg
dsc-0016.jpg
dsc-0016.jpg
dsc-0017.jpg
dsc-0017.jpg
dsc-0018.jpg
dsc-0018.jpg
dsc-0019.jpg
dsc-0019.jpg
dsc-0020.jpg
dsc-0020.jpg
idsc-0021.jpg
idsc-0021.jpg
dsc-0022.jpg
dsc-0022.jpg