ETIRD este un proiect finanțat  de Comisia Europeană prin programul ERASMUS +

Perioada de implementare a proiectului:

 septembrie 2023 - august 2024

etird-logo-high-resolution-transparency.png

 

Domeniul proiectului:

Educație și formare profesională
ETIRD este un proiect finanțat  de Comisia Europeană prin programul ERASMUS +
Perioada de implementare a proiectului: septembrie 2023 - august 2024 


PARTENERI:

SYNTHESIS SRL, Italia – leader de proiect

C.F. Elite Tutors Ltd – Cipru

The Common Ones – Danemarca

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare in Turism (INCDT) – Romania


OBIECTIVELE PROIECTULUI


 1. Promovarea practicilor ecologice inovatoare în domeniul turismului, bazate pe învățare experimentală în vederea evidențierii a cel puțin trei resurse naturale sau culturale unice ale comunităților locale implicate,
  2. Creșterea cunoștințelor și abilităților legate de practicile de turism durabil și dezvoltarea activității turistice în cel puțin 15 grupuri țintă de turism rural din regiunea aleasă,
  3. Creșterea gradului de conștientizare a cel puțin 500 de turiști și a 100 de membri ai comunității locale cu privire la beneficiile turismului durabil în regiunea luată în analiză.
  REZULTATELE PROIECTULUI
  1. realizarea unei strategii de turism durabil care să fie  implementată în cel puțin 50% dintre organizațiile de turism din regiunile țintă,
  2. creștere a cunoștințelor și abilităților legate de practicile de turism durabil și dezvoltarea afacerilor în turism pentru cel puțin 80% dintre participanții la sesiunile de formare,
  3. 50% dintre acei participanți la cursurile de formare trebuie să implementeaze cel puțin o practică de turism durabil în termen de șase luni de la finalizarea proiectului,
  4. creșterea gradului de conștientizare a turiștilor și a membrilor comunității cu privire la beneficiile turismului durabil.

GRUPURI ȚINTĂ


Grupurile țintă ale proiectului, cu participare directă sau indirectă, sunt următoarele:
- Organizații și asociații de antreprenori care activează în domeniul turismului rural;
- Autoritățiile locale – consiliile locale, fermierii locali, producători locali, organizații locale culturale; 
- Studenții și tinerii profesioniști, organizațiile de mediu.