INTERREG IVC CHARTS

CULTURE & HERITAGE ADDED-VALUE TO REGIONAL POLICIES FOR TOURISM SUSTAINABILITY

 

Proiectul de Iniţiativă Regională CHARTS (CULTURE and HERITAGE ADDED-VALUE TO REGIONAL POLICIES FOR TOURISM SUSTAINABILITY) este co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltarea Regională) prin Programul de Cooperarea Interregională INTERREG IVC.

DESPRE PROGRAMUL INTERREG IV C

Programul INTERREG IVC este parte a Obiectivului European pentru Cooperare Teritorială. Acesta este un program european care ajută regiunile Europei să lucreze împreună, să-și împărtășească cunoștințele și experiența lor (bunele practici). Lansat în 2007, programul se derulează până în 2013.
Obiectivul strategic general al programului îl reprezintă creșterea eficacității politicilor de dezvoltare regională și contribuția acestora la modernizarea economică și întărirea competivității în Europa în domeniile inovării, economiei cunoașterii, mediului și prevenirii riscului prin mijloace de cooperare interregională.
Instrumentele tipice prin care se realizează schimbul de experienţe sunt activităţi de networking cum ar fi workshopuri tematice, seminarii, conferinţe şi vizite de studiu.
Mai multe informaţii se găsesc la http://interreg4c.eu.

DESPRE PROIECTUL CHARTS

Proiectul CHARTS se axează pe rolul culturii şi patrimoniului în formularea şi oferirea de valoare adăugată strategiilor regionale pentru dezvoltarea turismului durabil şi integrarea acestora în politicile locale, regionale, naţionale şi europene.
Partenerii vor împărtăşi experienţa lor cu privire la modul în care un management mai bun al destinaţiilor turistice culturale va contribui la protecţia şi valorificarea patrimoniului cultural şi peisajului, precum şi la politicile durabile de dezvoltare regională în special în relaţie cu provocările legate de schimbările climatice şi criza economică.

Durata proiectului: 01/2012 – 06/2014

PARTENERIAT

Parteneriatul proiectului este format din 13 instituții din 11 țări: Belgia, Bulgaria, Cipru, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Marea Britanie, România, Spania și Suedia.
Liderul proiectului este Municipalitatea din South Pelion, Grecia.
Din partea României, partener în cadrul acestui proiect este INCDT având ca stakeholder Asociaţia Ecomuzeul Regional Sibiu şi beneficiind de suportul Asociaţiei Judeţene de Turism Sibiu.


Parteneriatul cuprinde:

3 Autorități regionale
Welsh Assembly Government, Cardif - MAREA BRITANIE www.wales.gov.uk
Midland Regional Authority, Tullamore - IRLAND www.midlands.ie
Veneto Region – Department of Tourism, Veneția - ITALIA www.veneto.to
3 Autorități ale administrației publice locale
Municipality of South Pelion, Argalasti -  GRECIA (liderul de proiect) www.dimosnotioupiliou.gr
Region Västra Götaland, Uddevalla - SUEDIA www.vgregion.se
Mallorca Council – Environment Department, Palma - SPANIA www.conselldemallorca.net
2 Agenții / institute naționale
Greek National Tourism Organization (GNTO), Atena - GRECIA www.visitgreece.gr
National Institute for Research and Development in Tourism Romania - INCDT, București - ROMANIA www.incdt.ro
2 Oficii și administrații regionale de turism
Pafos Regional Board of Tourism, Pafos - CIPRU www.visitpafos.org.cy
Vidzeme Tourism Association, Riga - LETONIA www.vidzeme.com
1 Uniune a autorităților locale
Union of South-East Region Local Authorities, Burgas - BULGARIA www.burgas.bg
1 Universitate
Ibertur-Network of Heritage, Tourism and sustainable development/University of Barcelona, Barcelona - SPANIA www.gestioncultural.org/ibertur
1 Rețea UE
European Cultural Tourism Network (ECTN), Bruxelles - BELGIA www.ectn.eu.com
 

OBIECTIVELE CHARTS

Principalul obiectiv al proiectului este de a identifica, a analiza, a schimba şi a transfera bune practici în următoarele domenii: Schimbări climatice, Accesibilitatea la patrimoniu, Constituirea de parteneriate, Implicarea comunităţilor locale, Criterii de calitate, Informaţii pentru vizitatori, Marketingul locurilor, Rute culturale, Patrimoniul feroviar, Meşteşuguri tradiţionale, Produse locale şi gastronomie, Cicloturism.
INCDT, alături de regiunea aleasă ca stakeholder (judeţul Sibiu) participă la următoarele bune practici în calitate de:

Donor Recipient Obsevator
Implicarea comunităţii locale în turism în relaţie cu mândria civică, dezvoltarea resurselor în cadrul comunităţii și în relaţie cu turismul responsabil
Cicloturism
Meșteșuguri tradiționale
Accesibilitate la patrimoniu
Rute Culturale
Schimbări climatice
Informații pentru  vizitatori
Marketingul locurilor
Patrimoniul feroviar
 

Echipa INCDT:

Cârlogea Alina, alinacarlogea@incdt.ro
Frenț Cristi, cristi_frent@incdt.ro
Pavel Marioara, pmioara@incdt.ro
Gabriela Marchidan – Manager financiar, marchidan@incdt.ro

Mai multe informații despre proiect se găsesc pe site-ul proiectului www.charts-interreg4c.eu

Planificarea activităților.pdf

 

BULETINE INFORMATIVE

Buletin informativ 1

CHARTS_Newsletter 1 - December_2012.pdf

Buletin informativ 2

CHARTS_Newsletter 2 - June_2013.pdf

Buletin informativ 3

CHARTS_Newsletter 3 - December_2013.pdf

Buletin informativ 4

CHARTS_Newsletter 4.pdf

Buletin informativ 5 (RO)

CHARTS_Newsletter 5_RO.pdf

Buletin informativ 5

CHARTS_Newsletter 5_EN.pdf

 

COMUNICATE DE PRESĂ

Comunicat de presă 1

CHARTS Press Release 1.pdf

Comunicat de presă 2

CHARTS Press Release 2.pdf

 

BROȘURI ȘI PLIANTE

CHARTS leaflet.pdf

 

CHARTS AWARD

AWARD leaflet.pdf

CHARTS_Award.pdf

Premiul CHARTS 2014 pentru destinațiile turistice din Europa

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Turism, Bucuresti, are deosebita placere de a va aduce la cunostinta lansarea Premiului CHARTS 2014 pentru destinatiile turistice din Europa, ca parte a proiectului INTERREG IVC CHARTS (in cadrul caruia Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism este partener).
Proiectul de Iniţiativă Regională CHARTS(CULTURE and HERITAGE ADDED-VALUE TO REGIONAL POLICIES FOR TOURISM SUSTAINABILITY) este co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC.
Proiectul CHARTSse axează pe rolul culturii şi patrimoniului în formularea şi oferirea de valoare adăugată strategiilor regionale pentru dezvoltarea turismului durabil şi integrarea acestora în politicile locale, regionale, naţionale şi europene.
Premiul CHARTS este deschis pentru toate destinatiile turistice din Europa: in aria eligibilă a Programului European de Cooperare Teritorială INTERREG IVC (www.interreg4c.eu), care acoperă întregul teritoriu al Uniunii Europene cu cele 28 de state membre - inclusiv zonele insulare și ultraperiferice.


Formularul de înscriere poate fi descărcat în format Word de pe site-ul proiectului.

Toate secțiunile din formular vor fi completate în limba engleză. Formularul va fi semnat, scanat și trimis prin e-mail, cu toate materialele suplimentare necesare la: charts.mcu.ieva@gmail.com și charts_mcu@ymail.com.

Cererile pot fi depuse pana la 31 martie 2014 ora 24.00 CET (ora Europei Centrale). Cererile primite după termenul limită nu vor fi acceptate.

Mai multe informatii precum si formularul de inscriere pot fi consultate pe site-ul oficial al proiectului http://www.charts-interreg4c.eu/.

CHARTS Award 2014 Application Form.doc

 

CARTA THESSALIA

S-a lansat Consultarea Publică privind CARTA THESSALIA!


Perioada de consultare se va încheia la sfârşitul lunii noiembrie 2014, timp în care oricine este interesat de subiect îşi poate exprima punctul de vedere prin completarea formularului disponibil aici: http://www.charts-interreg4c.eu/events/thessalia-charter/


Parteneriatul proiectului INTERREG IVC CHARTS a lansat, la Bruxelles, „CARTA THESSALIA” pentru Dezvoltarea Durabilă a Turismului Cultural și de Patrimoniu, în cadrul manifestării „Zilele Porţilor Deschise” (9 Octombrie 2014)

În prezența reprezentanților instituțiilor Uniunii Europene, a organizaţiilor pan-europene dedicate culturii şi turismului și a altor părţi interesate, parteneriatul proiectului CHARTS a lansat CARTA pentru „Rolul Culturii şi al Patrimoniului în formarea şi oferirea de Valoare Adăugată Strategiilor Regionale pentru Dezvoltarea Durabilă a Turismului", la Bruxelles în cadrul manifestării „Zilele Porţilor Deschise – a 12-a ediţie a Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor’.

Carta CHARTS a fost prezentată anterior și discutată în cadrul Conferinței Finale a proiectului CHARTS în data de 12 septembrie 2014, în Agria, Volos, Magnesia, regiunea Thessalia, Grecia. "Carta Thessalia", așa cum va fi denumită în continuare, deoarece a fost prezentată pentru prima dată în regiunea Thessalia, este adoptată în principiu de către partenerii proiectului CHARTS, cu clarificările, modificările, îmbunătățirile și completările ulterioare.

La evenimentul de lansare al Cartei de la Bruxelles au participat reprezentanți ai Direcţiilor Comisiei Europene (DG Întreprinderi și Industrie, Unitatea pentru Instrumente Turistice și Culturale), ai Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor, Parlamentului European, Institutului European pentru Itinerarii Culturale (proiect INTERREG IVC CERTESS, Luxemburg) și ai Federației Europene de Ciclism.  

Evenimentul a fost organizat de către Rețeaua Europeană de Turism Cultural (ECTN), creată în 2009 la Bruxelles ca o asociație internațională prin fuziunea a două rețele înființate în cadrul proiectelor: INTERREG IIIC ECTN (partenerul lider fiind din Ţara Galilor) și INTERREG IIIB CADSES CHIRON (partenerul lider fiind "EKPOL - Consiliul Social și Cultural" din Regiunea Thessalia, Grecia).

În deschiderea evenimentului de lansare a CARTEI, domnul Kostas Chalevas, președintele ECTN, a declarat:

Lansăm astăzi această importantă "Cartă Thessalia" aici, la Bruxelles, pentru instituțiile Uniunii Europene, organismele pan-europene și alte părți interesate. Va urma o perioadă de consultare publică până la 1 decembrie 2014. Așteptăm cu nerăbdare să primim comentariile și sugestiile dumneavoastră pentru îmbunătățirea acestui document, cu scopul de a face din această Cartă Thessalia începutul unei noi ere în dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului cultural și de patrimoniu, atât în Europa, cât și în afara graniţelor ei.

Coordonatorul proiectului CHARTS, domnul Manos Vougioukas, prezentând Carta, a afirmat:

Scopul "Cartei Thessalia" este de a grupa într-un singur document, cuprinzător și integrat, principiile de bază, caracteristicile, constatările, concluziile și recomandările privind bunele practici în ceea ce privește implicarea culturii și a patrimoniului în dezvoltarea turismului durabil.
Obiectivul Cartei este să se bazeze pe toate inițiativele, declarațiile, rezoluțiile, opiniile și cartele anterioare, să exploateze posibilele sinergii și să faciliteze implementarea recomandărilor de către autoritățile responsabile cu destinațiile la nivel regional și local.
Această Cartă se adresează autorităților administrației publice regionale și locale, organizaţiilor de management a destinațiilor, organismelor din turism, asociațiilor din turism, reţelelor turistice şi culturale, cetățenilor și grupurilor comunitare, ONG-urilor, asociațiilor de IMM-uri, instituțiilor Uniunii Europene, organismelor internaționale și altor instituţii interesate și actorilor din domeniu.

Carta cuprinde cele 12 teme de bune practici examinate și documentate în cadrul proiectului CHARTS, dar propune, de asemenea, şi alte acțiuni suplimentare cu privire la următoarele teme:

Mobilizarea Voluntarilor

Turismul Religios și de Pelerinaj

Turismul de Patrimoniu Industrial

Facilități de Interpretare a Patrimoniului

Patrimoniu Cultural Intangibil

Mobilitate Durabilă şi Accesibilitate

Industriile Creative şi Culturale

Economia Experienţei


Consultarea publică lansată de parteneriatul proiectului CHARTS se va încheia la    sfârșitul lunii noiembrie 2014, versiunea finală a Cartei urmând a fi publicată în luna decembrie 2014, marcând astfel o nouă eră în dezvoltarea durabilă şi în promovarea turismului cultural și de patrimoniu în Europa și în afara graniţelor ei.  

Această Cartă reflectă importanţa tot mai mare acordată aspectelor legate de conservarea și răspândirea Culturii și Patrimoniului European (inclusiv cultura contemporană și patrimoniul natural), în lumina conexiunii cu Turismul și Dezvoltarea Durabilă. În acest context, crearea de produse și servicii turistice durabile, inovatoare și transnaționale noi și modernizate, bazate pe cultură și patrimoniu ar trebui considerată de o importanță crucială.
Carta pune accent pe abordarea efectelor schimbărilor climatice asupra destinațiilor, accesul pentru toți la resursele culturale și naturale, crearea de parteneriate eficiente la nivel de destinație, implicarea comunităților locale, familiarizarea vizitatorilor cu patrimoniul și cultura locală pentru un turism responsabil, îmbunătățirea calității și informațiilor pentru turişti, introducerea strategiilor de marketing specifice destinaţiilor, promovarea rutelor culturale, a patrimoniului feroviar, a gastronomiei, meșteșugurilor tradiționale, cicloturismului, precum și depășirea crizei economice prin generarea de locuri de muncă, inovare și dezvoltare durabilă.


INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Site-ul oficial al proiectului CHARTS

Ultima versiune a CARTEI THESSALIA

CHARTS Charter.pdf