logouriiron.jpg

FIŞA DE PREZENTARE A PROIECTULUI:

Sustainable mobility along the newest EuroVelo route, the Iron Curtain Trail

Proiectul Iron Curtain Trail este co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei - SEE, încadrându-se în Axa prioritară 3: Creşterea gradului de accesibilitate, Aria de intervenție: Îmbunătăţirea coordonării în promovarea, planificarea şi intervenţia pentru reţelele de transport primar şi secundar.

Programul Sud-Estul Europei vizează dezvoltarea parteneriatelor transnaţionale de importanţă strategică, având scopul de a sprijini integrarea teritorială, economică şi socială şi de a contribui la creşterea gradului de coeziune, stabilitate şi competitivitate al regiunilor. În acest scop, programul urmăreşte realizarea de proiecte de calitate, orientate către obţinerea de rezultate, având caracter strategic şi fiind relevante pentru aria programului.

Scopul proiectului SEE - Sustainable Mobility Along The Newest Eurovelo Route, The Iron Curtain Trail este să unească regiunile din Sud-Estul Europei printr-un traseu pentru biciclişti, să îmbunătăţească accesibilitatea la serviciile specifice bicicliştilor, să interconecteze cicloturismul şi transportul public, să promoveze cicloturismul şi transportul alternativ şi durabil. De asemenea, acest proiect asigură oportunităţi pentru schimburi de experienţă şi transfer de bune practici între partenerii proiectului.

Durata proiectului: 2 ani (octombrie 2012 – septembrie 2014)

Parteneriatul proiectului este format din 15 instituţii Agenţii de Dezvoltare Regională sau instituţii naţionale şi ONG-uri) din 10 ţări: Austria, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Ungaria, Republica Macedonia, România, Slovacia, Slovenia, Serbia.

Rezultatele aşteptate:

realizarea unei reţele de colaborare națională și transnațională cu actorii principali în domeniul promovării cicloturismului;

metodologii pentru actorii de pe piața specifică a cicloturismului în vederea promovării și susținerii dezvoltării turismului la nivel local;

noi reţele pentru serviciile aferente bicicliştilor de tipul „ cycling friendly service”;

noi secţiuni semnalizate ale traseelor pentru biciclişti;

oferte turistice transnaţionale durabile.


Echipa implicată în proiect:

Marioara Musteaţă-Pavel – manager de proiect, pmioara@incdt.ro

Niculescu Alina - Cristina – manager de comunicare, niculescu@incdt.ro

Gabriela Marchidan – manager financiar, marchidan@incdt.ro

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi site-ul proiectului: www.ict13.eu.

 

PARTENERIATUL PROIECTULUI

Liderul de Proiect: West Pannon Regional and Economic Development Nonprofit Ltd. (WPRED)  - UNGARIA www.westpannon.hu
FEDR PP12: Regionalmanagement
Burgenland (RMB)
 - AUSTRIA
www.rmb.at
FEDR PP 2: Ekopolis Foundation, Banská Bystrica (EKOPOLIS)SLOVACIA www.ekopolis.sk
FEDR PP3: Hungarian Cycling Alliance, Budapest (HCA)UNGARIA www.kmsz.hu
FEDR PP4: Regional Development Agency Mura Ltd. (RRA MURA)SLOVENIA www.rra-mura.si
FEDR PP5: Bulgarian Cycling Association (BCA)BULGARIA www.bulgaria-cycling.org
FEDR PP6: ANTIGONE - Information and Documentation Center on Racism, Ecology, Peace and Non-Violence (ANTIGONE)-  GRECIA www.antigone.gr
FEDR PP7: South Transdanubian Regional Development Agency Nonprofit Limited Liability Company (STRDA)UNGARIA www.deldunantul.eu
FEDR PP13: National Agricultural
Advisory, Educational and
Rural Development Institute
(NAERDI)
 - UNGARIA
www.nakvi.hu
FEDR PP9: Association of South-western Municipalities (ASWM)BULGARIA www.aswm.net
FEDR PP10: Bulgarian Association for Alternative Tourism (BAAT)BULGARIA www.baatbg.org
FEDR PP11: National Institute for Research and Development in Tourism, Bucharest (INCDT)- ROMÂNIA www.incdt.ro

PARTENERI IPA
 
IPA-I PP4: Tourist Authority of Koprivnica
(TAK)
 – CROAȚIA
http://www.koprivnicatourism.com
IPA-I PP5: Danube Competence
Center (DCC)
 - SERBIA
http://www.danubecc.org/
IPA-IPP6: Association Center For
Development And Promotion
Promo Idea (PI)
 – FYROM
http://www.promoidea.org.mk

 

HARTA CORTINEI DE FIER

LINKURI UTILE

www.southeast-europe.net

www.ironcurtaintrail.eu

www.eurovelo.org

www.velo-city2013.com

PACHETE DE LUCRU