dcp-logo.png


Politici, planuri şi promovare în vederea creşterii numărului de bicicliști în regiunea Dunării Cicloturismul a devenit din ce în ce mai popular în ultimii ani. Cu toate acestea,
condițiile şi facilităţile pentru cicloturism de-a lungul Dunării diferă foarte mult.În unele țări, ponderea persoanelor care practică cicloturismul în totalul populaţiei este una semnificativă, iar în altele importanţa cicloturismului pentru transport, sănătate, mediu şi economie abia acum începe să fie recunoscută, cicloturismul fiind adesea tratat ca un subiect secundar. În plus, s-a constatat că la nivel național și transnațional sunt probleme în ceea ce priveşte coordonarea, planificarea, finanţarea şi implementarea acţiunilor de cicloturism. Proiectul "Politici, planuri şi promovare în vederea creşterii numărului de cicloturişti în regiunea Dunării" (cu acronimul "Danube Cycle Plans")abordează provocările anterior amintite, prin stabilirea acţiunilor necesare în vederea consolidării a 3 piloni principali pentru promovarea cicloturismului:

Facilitarea dezvoltării politicilor de cicloturism la nivel național și transnațional, susținute de planuri naţionale de cicloturism, bazate pe o strategie transnațională comună în ceea ce priveşte cicloturismul de-a lungul Dunării;

Sprijinirea furnizării unei infrastructuri adecvate pentru cicloturism, prin definirea rețelei de trasee cicloturistice de-a lungul Dunării, precum şi elaborarea standardelor comune, în vederea realizării unui plan de investiţii pentru actualizarea condiţiilor existente;

Creşterea conştientizării în rândul factorilor interesaţi în ceea ce priveşte nevoile bicicliştilor, cu scopul de a creşte capacitatea de promovare a cicloturismului în regiunea Dunării, prin implementarea unui sistem de "mentori", evenimente şi conferinţe naţionale pentru cicloturism.

Se vor crea grupuri naționale de lucru pentru cicloturism, care vor implica "actorii-cheie" în vederea promovării cicloturismului. Deoarece dezvoltarea infrastructurii de cicloturism s-a făcut într-o manieră fragmentată și adesea nu răspunde nevoilor bicicliștilor, unul dintre obiectivele specifice ale acestui proiect urmărește definirea rețelelor de trasee cicloturistice la nivel transnațional, pentru țările participante la acest proiect și pentru regiunea Dunării, precum şi a standardelor comune de infrastructură și sprijin financiar adecvat prin intermediul schemelor de finanțare naționale și transnaționale. Un alt obiectiv specific al proiectului se referă la creşterea gradului de conştientizare în rândul factorilor interesaţi cu privire la nevoile cicloturiştilor, dar şi creşterea capacităţii acestora de a promova acest tip de turism, ca parte integrantă a unui sistem de transport nepoluant, în vederea îmbunătățirii accesibilității zonelor urbane și rurale din regiunea Dunării. Promovarea cicloturismului ca parte integrantă a unui sistem de transport nepoluant vizează recunoașterea acestuia ca mod de transport egal şi nu unul secundar în ceea ce priveşte activităţile de planificare viitoare.


Durata proiectului: 2,5 ani (30 luni)

Data de începere: 01.07.2020

Data de finalizare: 31.12.2022

Bugetul în euro:

Total: 1682760,75

Contribuție FEDR: 1291787.05

Contribuție IPA: 138559.56

Program:

Programul Transnaţional Dunărea (Interreg)

Mai multe informaţii despre proiect:


http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-cycle-plans

Dacă doriţi să vă abonaţi la buletinul informativ al proiectului:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-cycle-plans/campaigns


OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Sprijinirea dezvoltării politicilor de cicloturism la nivel național și transnațional, prin elaborarea planurilor naționale de cicloturism bazate pe o abordare transnațională comună;

Crearea rețelei de itinerarii cicloturistice la Dunăre, a standardelor pentru infrastructură și suportul financiar adecvat;

Creșterea conștientizării părților interesate în ceea ce priveşte nevoile bicicliștilor și creșterea capacității acestora de a promova cicloturismul.


REZULTATELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

Strategia de cicloturism a Dunării;

Ghidul pentru dezvoltarea/actualizarea planurilor naţionale de cicloturism;

Reţeaua de trasee cicloturistice a Dunării;

Catalogul standardelor pentru infrastructura "cycling-friendly" în ţările dunărene;

Planul de investiţii pentru infrastructura de cicloturism în regiunea Dunării;

Actualizarea metodologiei pentru analiza cost-beneficiu;

5 întâlniri ale grupurilor de lucru pentru cicloturism la nivel naţional;

Selectarea inspectorilor/ambasadorilor traseelor și instruirea în vederea planificării acțiunilor;

Evenimente de conştientizare a factorilor interesaţi;

Conferinţa naţională pentru cicloturism.


PARTENERIATUL PROIECTULUI

Liderul de proiect Environment Agency Austria www.umweltbundesamt.at

ERDF PP1 Partnership for Urban Mobility (Cehia) www.cyklomesta.cz

ERDF PP2 Institute for Transport Sciences Non Profit Ltd. (Ungaria) www.kti.hu

ERDF PP3 Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic (Slovacia) www.mindop.sk

ERDF PP4 Ministry of Infrastructure (Slovenia) www.gov.si

ERDF PP5 Ministry of the sea, transport and infrastructure (Croaţia) www.gov.mmpi.hr

ERDF PP6 National Institute for Research and Development in Tourism (România) www.incdt.ro

ERDF PP7 Bulgarian Association for Alternative Tourism (Bulgaria) www.baatbg.org

IPA PP1 Danube Competence Center (Serbia) www.danubecc.org


COMUNICATE DE PRESĂ

Danube Cycle Plans: conferința de lansare a proiectului

În data de 28 septembrie 2020 a avut loc conferința de lansare a proiectului "Danube Cycle Plans", la care au luat parte peste 40 de participanți din zece țări europene. Conferința s-a axat pe modalitățile de creștere a gradului de conștientizare în ceea ce privește cicloturismul ca mod de transport zilnic și cum poate fi acesta inclus în planurile strategice. Evenimentul a fost organizat de Agenția de Mediu din Austria (Environment Agency Austria). Din cauza pandemiei de COVID-19, conferința de lansare a proiectului și întâlnirea partenerilor au avut loc on-line.

"Dacă până acum cicloturismul era considerat mai mult o activitate recreativă, decât un mod de transport, sperăm că meritele sale descoperite recent, respectiv oferirea posibilității oamenilor de a păstra distanța socială, vor include cicloturismul atât în alegerile de transport ale oamenilor, cât și în agendele de lucru ale factorilor de decizie", a declarat Ana Leganel, reprezentantul Programului Transnațional Dunărea, în discursul său de deschidere. În plus, concluziile conferinței au arătat că cicloturismul ar trebui sprijinit la toate nivelurile, inclusiv la nivel macroregional.

Proiectul "Danube Cycle Plans" are drept scop îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru bicicliști, ceea ce ar conduce la creșterea numărului acestora în regiunea Dunării. Proiectul este un parteneriat între nouă țări europene, gestionat de Agenția de Mediu din Austria.

"Pandemia de Coronavirus a adus cel puțin două schimbări în bine în ceea ce privește mobilitatea: deplasarea individuală cu mașina și mobilitatea activă, în special cicloturismul. Cicloturismul este o activitate sănătoasă, durabilă, accesibilă și care permite distanțarea socială. Proiectul "Danube Cycle Plans" va folosi această ocazie, de a aduce cicloturismul pe agenda de mobilitate a țărilor participante", a declarat Henriette Spyr, din partea Agenției de Mediu din Austria.

Partenerii proiectului sunt reprezentanți ai ministerelor naționale responsabile pentru cicloturism sau instituții desemnate de ministerul național de resort din țări precum Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Serbia, Croația, Slovenia, Bulgaria și România.

Scopul principal al proiectului este reprezentat de consolidarea celor trei piloni principali în ceea ce privește promovarea cicloturismului:

(1) Dezvoltarea politicilor de cicloturism la nivel național și transnațional, având ca rezultate principale o strategie de cicloturism pentru regiunea Dunării și planuri naționale de cicloturism;

(2) Sprijinirea furnizării unei infrastructuri adecvate pentru cicloturism, prin definirea rețelei de trasee cicloturistice de-a lungul Dunării, precum şi elaborarea standardelor comune, în vederea realizării unui plan de investiţii pentru îmbunătățirea condiţiilor existente;

(3) Creşterea conştientizării în rândul factorilor interesaţi în ceea ce priveşte nevoile bicicliştilor, cu scopul de a creşte capacitatea de promovare a cicloturismului în regiunea Dunării, prin implementarea unui sistem de "mentori", evenimente şi conferinţe naţionale pentru cicloturism.

Proiectul "Danube Cycle Plans" face parte din Programul Pan-European pentru Transport, Sănătate și Mediu (THE PEP - Transport, Health, Environment Pan-European Programme), al cărui Master Plan pentru promovarea cicloturismului va oferi contribuții valoroase pentru proiect și invers, rezultatele acestuia vor fi de folos la nivel pan-european.

Proiectul "Danube Cycle Plans" este co-finanțat din fondurile Uniunii Europene (FEDR, IPA).

Mai multe informații despre proiect se regăsesc aici:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-cycle-plans


Danube Cycle Plans: conferința de închidere a proiectului

pdf-file-icon.png

Download


EVENIMENTE

Prima reuniune a grupului de lucru pentru dezvoltarea cicloturismului in Romania

In data de 18 ianuarie 2021, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Turism a organizat prima reuniune a Grupului de lucru pentru dezvoltarea cicloturismului în România. Evenimentul s-a desfășurat în mediul on-line, prin intermediul platformei Zoom și a beneficiat de prezența următorilor participanți:

Domnul Doru Tudorache – consilier, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

Doamna Irina Cozma – consilier, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Domnul Valentin Panait – consilier, Ministerul Afacerilor Externe;

Doamna Corina Gudei – Director, USH Pro Business;

Domnul Șerbănel Mihai - comisar-șef de poliție în cadrul IGPR – Direcția Rutieră, Ministerul Afacerilor Interne;

Doamna Marisanda Pîrîianu – director, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Doamna Mădălina Cozma – consilier, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Domnul Marian Ivan – președintele Organizației pentru Promovarea Transportului Alternativ în Romania (OPTAR);

Domnul Ionuț Maftei – agenția de turism cu profil cicloturistic "Bike in time";

Doamna Violeta Mihalache - coordonator al Rețelei Naționale CIVINET ROMÂNIA și director Urban Survey Timișoara;

Doamna Oana Turturică – Asociația "Hai cu bicla";

Doamna Irina Rădulescu - Wallachia eHub;

Domnul George Bădilă - consilier în cadrul Consiliului Județean Constanța;

Doamna Cristiana Popescu – consilier local, municipiul Constanța;

Domnul Furdui Petru – Nicolae – primar al comunei Berzeasca, județul Caraș-Severin.