Proiectul TRANSDANUBE.PEARLS este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul de Cooperare Transnațională INTERREG DANUBE 2014 - 2020.

Perioada de derulare: 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019.

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea regiunilor Dunării prin asigurarea, unei mobilități viabile,echitabile din punct de vedere social pentru vizitatorii și locuitorii ariilor respective prin dezvoltarea unor sisteme de transport multimodale, prietenoase cu mediul înconjurător și eficiente și a unor serviciilor turistice durabile.

Informații despre proiect

Proiectul TRANSDANUBE.PEARLS va stabili o reţea de destinaţii turistice angajate în dezvoltarea mobilității durabile în turism. Fiind parte a acestei reţele, vizibilitatea destinaţiilor va creşte prin oferirea către vizitatori a unor posibilităţi unice de a călătorii de-a lungul Dunării cu mijloace de transport sustenabile. Printr-o mai bună combinare între transportul public, ciclism,transportul aerian, feroviar și cel pe apă, proiectul va îmbunătății mai departe lanțul intermodal în materie de călătorii ceea ce va crește calitatea și flexibilitatea întregului sistem de transport.

În cadrul proiectului se vor organiza cursuri de formare profesională, care vor oferi stakeholderilor locali și regionali capacitatea de a dezvolta pe viitor servicii în domeniul transportului și turismului durabil. Cunoștințele dobândite în timpul cursurilor vor fi îmbogățite de experiențele câștigate în timpul dezvoltării serviciilor de informare și mobilitate rezultate din proiect – servicii de mobilitate care vor contribui la depășirea deficiențelor și vor îmbunătății calitatea acestora spre și în cadrul destinațiilor turistice.

De asemenea, în vederea îmbunătățirii accesului la informațiile referitoare la serviciile de mobilitate existente se va pune accent pe înființarea unor centre de mobilitate regională, care pot funcționa atât în cadrul unor centre de informare turistică existente, cât și ca puncte de oprire pentru cumpărături (en. one-stop-shops). Platformele de informații privind mobilitatea și turismul internațional vor permite turiștilor accesul la o largă informație despre posibilitățile de a călători în regiunile situate de-a lungul Dunării fără a folosi mașina personală. Ofertele specifice de mobilitate durabilă în domeniul turismului vor oferi pachete atractive pentru vizitatorii care preferă să urmeze o anumită rută.

Rezultatele proiectului:

Elaborarea unor oferte de mobilitate durabilă legate de Dunare la scara larga care, sa permita turiștilor să călătorească in Regiunea Dunării cu mijloace de transport durabile ( ex. “Roadbook”, Danube Interrail ticket, Danube bus ticket.)
Elaborarea de oferte noi/imbunatatite de mobilitate la destinatii si conectarea acestora cu oferte de mobilitate durabilă legate de Dunare la scara larga ( ex.oferte de transport multimodal conectate cu sistemul regional de trenuri/autobuze si alte oferte flexibile de transport, servicii regionale si locale in regiune si municipii )
Elaborarea de produse turistice durabile pentru toata regiunea Dunarii ( ex. “Cardul de calatorie pe Dunare”care combina oferte turistice -cazare taxe de acces, etc cu ofertele de mobilitate durabila, tururi tematice.)
Elaborarea unor informatii complete, integrate, pe intelesul tuturor precum si stabilirea unor centre de mobilitate regionala ( ex. retea privind centrele regionale de mobilitate, platforme informationale privind turismul si mobilitatea. )
Creșterea capacității factorilor locali și regionali in îmbunătățirea mobilitatii durabile în regiunile lor ( ex. ghiduri, training- uri, vizite de studiu)
Acordarea de sprijin in implementarea măsurilor de dezvoltare necesare ( ex. ghiduri de finantare, workshop-uri privind finantarea, cereri de finantare in vederea implementarii masurilor necesare.)
Definirea de standarde/certificare/brand comun pentru reteaua de destinatii care ofera posibilitati de mobilitate durabila de-a lungul Dunarii.

Parteneriatul proiectulu:

Lider de proiect: Agenția de Mediu, Austria

Parteneri ERDF:

Danube Office Ulm, Germany (DOULM)

WGD Danube Upper Austria Tourism (WGDOOE)

Regional Management Burgenland, Austria (RMB)

Bratislava Self Governing Region, Slovakia (BSGR)

West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd, Hungary (WESTPA)

South Transdanubian Regional Development Agency Nonprofit Ltd., Hungary (STRDA)

City of Vucovar, Croatia (CIVUK)

Development Agency Sinergija Ltd., Slovenia (RASIN)

Vidin Regional Adm. Bulgaria (VIDIN)

Club Sustainable Development of Civil Society, Bulgaria (CSDCS)

Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism, Romania (NIRDT)

Agentia ptr Dezvoltare Regionala Sud – Est, Braila Romania (SERDA)

Parteneri IPA: Danube Competence Center, Serbia, Regional Development Agency Eastern Serbia

Parteneri asociați: 24 din următoarele țări: Austria, Germania, Croația, Ungaria,Republica Moldova, Romania, Serbia, Slovacia, Bulgaria

Detalii privind obiectivele proiectului, activităţile şi rezultatele anticipate pot fi consultate la adresa de web a proiectului (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls)

Evenimente în cadrul proiectului
Kick of meeting, 28 Februarie – 01 Martie 2017, Belgrad, Serbia
A doua intâlnire partenerială și study visit, 5 – 7 Iulie, Wesenufer, Austria. Study vistit în regiunea Werfenweng.