TOURBAN este un proiect finanțat de Comisia Europenă, prin programul ERASMUS+, Acțiunea Cheie 2 - Parteneriate Strategice în Învățământul Superior. Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici.

Perioada de derulare: 1 septembrie 2016 – 31 august 2018.

Obiectivul general al proiectului este de a implementa Triunghiul Cunoașterii (cercetare-educație-inovare), prin integrare digitală, deschidere către educație, antreprenoriat și îmbunătățirea abilităților interpersonale, printr-o colaborare cu un spectru larg de stakeholderi din sectorul turismului.

Rezultatele proiectului:

1 raport de cercetare privind analiza comportamentului turiștilor prin intermediul mijloacelor social media;
3 programe de training:
Înțelegerea impactului instrumentelor social media în cadrul procesului educațional. Analiza și selecția instrumentelor web 2.0 pentru dezvoltarea de noi servicii turistice.
Folosirea jocurilor în cadrul serviciilor turistice, prin intermediul dispozitivelor mobile.
Inovare în proiectarea de noi modele de afaceri în turism, bazate pe educație.
1 curs on-line MOOC 4.0 - implementarea inovației în educația din turism și servicii;
1 eveniment Hackatour axat pe aplicații mobile inovative în turism;
1 eveniment - Dezvoltarea inovării în turism prin Centrele Științifice.

Echipa implicată în proiect:

Doru Tudorache, manager proiect, tudoru007@yahoo.com

Gabriela Marchidan, manager financiar, marchidan@incdt.ro

Alina Cârlogea, expert, carlogea.alina1@gmail.com

Cristi Frenț, expert, cristi.frent@incdt.ro

Adrian Rădulescu, expert, adrianradulescu@incdt.ro

Mai multe detalii despre acest proiect puteţi obține accesând pagina web a proiectului: http://tourbanproject.org/

PARTENERI

Universitatea Erbakan Necmettin, Konya, Turcia (Lider de proiect)

Konya Metropolitan Municipality, Turcia

Konya Science Center, Turcia

In Europa SRL, Italia

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, România

Stichting PRIME, Olanda

EVENIMENTE