Studii de oportunitate / soluţii pentru modernizare şi dezvoltarea zonelor şi structurilor turistice

Proiecte:

Analiza patrimoniului turistic existent în orașul Abrud, jud. Alba, 2023

Analiza patrimoniului turistic existent în comuna Bistreț, jud. Dolj, 2023

Analiza patrimoniului turistic în comuna Sohodol, jud. Alba, 2023

Analiza patrimoniului turistic existent în comuna Măgirești, jud. Bacău, 2023

Studiu de bioclimat pentru comuna Coșna (județul Suceava), 2022

Studiu de bioclimat pentru municipiul Târgu Secuiesc, 2022

Studiu de bioclimat pentru orașul Broșteni, 2022

Analiza patrimoniului turistic în comuna Nitchidorf, 2021-2022

Analiza patrimoniului turistic în comuna Bratovoești, 2021

Intervenţie în regim de urgenţă pentru punerea în siguranță și îndepărtarea situației actuale de "pericol public" la clădirea Băile Neptun din orașul Băile Herculane, 2019

Analiza patrimoniului turistic existent în municipiul Lupeni" (PATN), 2019

Studiu de soluții pentru reconfigurarea circuitelor funcționale pentru evitarea intersectării fluxurilor de turiști în Baza de tratament a complexului hotelier Căprioara – Cerbul – Covasna, 2018

Analiza patrimoniului turistic existent din staţiunea turistică Târgu Ocna, 2018

Studiu de valorificare a resurselor turistice de pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale Măgireşti, 2017

Studiu – consultanță stabilire areale geografice turistice balneoclimatice din întreaga lume, studiu comandat de ROMATSA, 2015

Studiu pentru dezvoltarea rutelor culturale europene în România, 2014.

Studiu de identificare a potenţialului turistic, circulaţia şi destinaţia turistică din zona costieră Sectorul Sudic Capul Midia - Vama Veche, 2011.

Studiu de oportunitate pentru valorificarea potenţialului turistic din arealul oraşului Petrila, beneficar Primaria oraşului Petrila, 2010

Studiu de consultanţă privind evaluarea infrastructurii generale şi specifice a unităţilor administrativ teritoriale incluse în trei rute culturale: bisericile fortificate din Transilvania, biserici cu fresce exterioare din Bucovina şi Drumul lui Iacob, beneficiar Ministerul Turismului, 2010

Studiu de soluţii privind dezvoltarea agrementului în arealul structurilor de primire turistică aparţinând S.C. THR MAREA NEAGRĂ S.A., beneficiar SC THR Marea Neagră S.A., 2009

Studiu de soluţii privind dezvoltarea turismului cultural şi educaţional în municipiul Bistriţa, beneficiar Primăria municipiului Bistriţa, 2006-2007

Studiu socio-economic de evaluare a impactului eroziunii costiere a Mării Negre asupra turismului şi a oportunităţilor de dezvoltare a turismului create prin combaterea eroziunii, beneficiar CHEMONIX International Inc, 2006