SAGITTARIUS - LAUNCHING (G)LOCAL LEVEL HERITAGE ENTREPRENEURSHIP: STRATEGIES AND TOOLS TO UNITE FORCES, SAFEGUARD THE PLACE, MOBILIZE CULTURAL VALUES, DELIVER THE EXPERIENCE

Proiect transnaţional Sud - Estul Europei - SAGITTARIUS - "Launching local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience". 

Scopul proiectului este utilizarea poteniţalului cultural pentru stimularea dezvoltarii socio-economice prin identificarea de soluţii ingenioase de management sau marketing, prin încurajarea antreprenoriatului, prin stabilirea unor standarde şi bune practici de valorificare a patrimoniului.

Durata de implementare a proiectului este de 3 ani - 2011 - 2014.

Parteneriatul proiectului este format din 20 de instituţii din 8 ţări (Grecia, Italia, Romania, Bulgaria, Slovenia, Ungaria, Croatia şi Republica Moldova), liderul proiectului fiind Universitatea Aegean din Atena, Grecia.

Partenerii în cadrul acestui proiect din partea României sunt:

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism, având ca partener strategic Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului;

Institutul de Economie Naţionala al Academiei Române, alaturi de un partener dintr-un stat non-membru UE - Consiliului Raional Soroca, Republica Moldova (partener 10%).

Rezultatele asteptate din proiect urmaresc:

realizarea unei retele de colaborare nationala si transnationala cu membrii societatii civile si actori relevanti in domeniul promovarii patrimoniului cultural, a potentialului turistic;

metodologii pentru actorii de pe piata specifica turismului in vederea promovarii si sustinerii dezvoltarii activitatii turistice la nivel local si valorificarea potentialului local prin turism;

identificarea/implementarea experientelor/bunelor practici din tarile partenere in proiect.

Institutii implicate in proiect si link-uri:

PL  UNIVERSITY  OF  THE  AEGEAN- RESEARCH UNIT Greece - http://www.aegean.gr/

FEDR PP1  EFXINI  POLI-  LOCAL AUTHORITIES  NETWORK  FOR SOCIAL, CULTURAL, TOURIST, ENVIRONMENTAL  AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT Greece - http://www.efxini.gr/

FEDR PP2  MUNICIPALITIES  UNION  OF SINELLO (ABRUZZO) Italy

FEDR PP3  MOUNTAIN  COMMUNITY "ALTO BASENTO" Italy - http://www.altobasento.web.it/

FEDR PP4  BULGARIAN  CHAMBER  OF COMMERCE AND INDUSTRY Bulgaria - http://www.bcci.bg/

FEDR PP5  DEVIN MUNICIPALITY Bulgaria - http://www.devin.bg/

FEDR PP6  E-zavod,  Institute  for Comprehensive Development Solutions Slovenia - http://www.ezavod.si/

FEDR PP7  National  Institute  for Research  and  Development in Tourism Romania - http://www.incdt.ro/

FEDR PP8  Institute  of  National Economy Romania - http://www.ien.ro/

FEDR PP9  Károly Róbert  College  Hungary - http://www.karolyrobert.hu/

EU SP1  Ministry  of  Regional Development  and  Tourism Romania - http://www.mdrt.ro/

EU SP2  Bulgarian-Romanian Chamber  of  Commerce  and Industry Bulgaria - http://www.brcci.eu/

EU SP3  Department  of  Technology for  Built  Environmental, Faculty  of  Architecture  of University of Chieti Pescara Italy - http://www.ditac.unich.it/

EU SP4  Commission  VI  (Community Policies)  of  the  Regional Council of Abruzzo  Italy

10% PP1  District Council of Soroca  Republic of Moldova - http://www.soroca.org.md/

OP1  SYNOTA,  Anonymous Transmunicipal  Development Agency Greece - http://www.synota.gr/

OP2  PATRAS  MUNICIPAL ENTERPRISE  FOR  PLANNING &  DEVELOPMENT  S.A. DEPARTMENT  OF  LOCAL DEVELOPMENT  AND ECONOMY  Greece - http://www.adep.gr/

OP3  European Athneaum of Floral Art Italy - http://www.athe.it/

OP4  Institute  of  Entrepreneurship Development Greece - http://www.entre.gr/

Astefanoaiei Roxana – Manager de proiect, roxanasirbu@incdt.ro

Gabriela Marchidan – Manager financiar

Cristina Lixandroiu – Manager de comunicare, curea@incdt.ro