INCDT a dezvoltat în perioada 2018-2020 proiectul Dezvoltarea experimentală a unei extensii a Contului Satelit al Turismului la nivel regional în România (Acronim REGECST) finanțat prin intermediul PNCDIII, Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente; mai multe detalii sunt disponibile la http://regecst.incdt.ro/ro