Proiectul „Inclusive Border Cycling - Social inclusion by valorising heritage along existing cycling routes in remote border areas”

Ciclism de frontieră incluziv


În ultimii ani, în regiunea Dunării au fost implementate o serie de proiecte, care au vizat dezvoltarea de trasee transnaționale de ciclism în context transfrontalier în vederea integrării acestora în rețeaua europeană de cicloturism, precum:Traseul de Biciclete Amazon al Europei (Amazon of Europe Bike Trail) pe râurile Mura și Drava, Traseul Cortinei de Fier ( EuroVelo 13) de-a lungul fostei Cortine de Fier sau Traseul de ciclism a Dunării (EuroVelo 6) de-a lungul cursului Dunării.

Aceste trasee de biciclete traversează zone rurale, în mare parte periferice, afectate de multiple probleme socio-economice care influențează atractivitatea și, prin urmare, potențialul impact pozitiv local și regional al traseelorși al activităților economice aferente. Proiectul „Inclusive Border Cycling” își propune să abordeze aceste provocări prin modalități inovatoare de incluziune socială:prin valorificarea resurselor culturale locale și prin concentrarea asupra includerii grupurilor vulnerabile în cicloturism.

Activitățile-pilot bazate pe resurse endogene - povestiri de-a lungul traseelor, integrarea produselor alimentare și a mărcilor de artizanat produse la nivel local în ofertele traseelor turistice, acțiunilede voluntariat și inițiativele de întreținere a traseelor, precum și ofertele adecvate de ciclism care vizează turiștii seniori și tinerii defavorizați, însoțite de activități transnaționale comune de marketing și promovare, vor contribui la crearea unei rețele de trasee de ciclism transfrontaliere mai accesibile și mai incluzive, cu o acceptare mai mare la nivel european.

Parteneriatul de proiect este format din parteneri cu experiență, care au avut fiecare un rol activ în dezvoltarea traseele de biciclete menționate mai sus. Consorțiul de proiect este format din 16 parteneri care provin din 8 țări: Austria, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Serbia, Croația, România și Moldova. Partenerii de proiect vor conlucra împreună la următoarele activități:
- Valorificarea moștenirii culturale locale prin povestiri și incluziune socială, pentru a consolida atractivitatea și identitatea traseelor – poveștile vor fi prezentate într-o Carte de Povestiri Cicliste a Regiunii Dunării și într-un portal de povestiri online;
- Integrarea produselor locale și a mărcilor acestora în ofertele de trasee turistice durabile,în vederea creșterii veniturilor locale în zonele rurale;
- Elaborarea unui model incluziv de întreținere altraseelor, care să implice grupuri sociale locale vulnerabile, pentru consolidarea identității și a aparteneței traseului la nivel local;
- Prezentarea de metode incluzive testate în cadrul unuiManual cu propuneri complexe pentru o incluziune socială eficientă și durabilă de-a lungul traseelor de ciclism în zonele de frontieră mai îndepărtate;
- Elaborarea și testarea de programe pilot de voluntariat intergenerațional, precum și de produse turistice incluzive, adaptate nevoilor speciale ale generației de argint (seniori) și ale grupurilor de tineri vulnerabili, care lipsesc încă de pe trasee și care vor avea ca rezultat un model transnaționalde produse cicloturisticeincluzive;
- Elaborarea unei strategiitransnaționalede marketing pentru traseele de ciclism de frontieră, care să abordeze provocările specifice din zonele rurale de frontieră, concentrându-se pe turismul incluziv din punct de vedere social;
- Elaborarea unui plan de transferabilitate pentru a sprijini traseele transfrontaliere care nu au un brand comun și o promovare comună, cu o îndrumare adecvată;
- Lansarea de activități promoționale inovatoare - de exemplu, o provocare de călătorie incluzivă din punct de vedere social.


Parteneri IBC:


- Westpannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd., Ungaria – Lider de proiect (LP)
- Ekopolis Foundation, Slovenia
- Trail Angels GmbH, Austria 
- Tourism Association Thermal-& Vulkanland, Austria 
- Arctur computer engineering d.o.o., Slovenia 
- Development centre Murska Sobota, Slovenia 
- Iskriva, Institute for Development of Local Potentials, Slovenia 
- CROST Regional Development Nonprofit Ltd, Ungaria 
- Association for Natureand Environment Protection Green Osijek, Croația 
- KoprivnicaKriževciCounty, Croația 
- Tourism Board of Međimurje County, Croația 
- Municipalitatea Apatin, Serbia 
- Orașul Sombor, Serbia 
- Județul Timiș, România
- Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare în Turism, România 
- Agenția Forestieră a Republicii Moldova - Moldsilva


Durata proiectului: 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2026

Bugetul total al proiectului: 2.737.194,00 EUR
Contribuția FEDR: 2.189.755,20 EUR
Bugetul total al partenerului INCDT116.420 EUR

Proiectul IBC este susținut de Programul Interreg Regiunea Dunării, cofinanțat de Uniunea Europeană (85% fonduri nerambursabile),contribuția națională de 18% și co-finanțarea de la bugetul INCDT de 2%.