Platformă informatică SMART de evaluare a transportului multimodal către stațiunile turistice din România (ROSmarTTravel)
 
Strategia de Transport Intermodal 2020 în România, evidențiază necesitatea implementării unui sistemului intermodal în domeniul turismului, întrucât turismul este un posibil domeniu de creștere esențial al economiei naționale ce poate genera în viitor 10 % din PIB-ul național.

Scopul proiectului îl reprezintă furnizarea unor servicii digitale de informare privind călătoriile multimodale către stațiunile turistice de interes național din România. Din punct de vedere tehnic, proiectul propune o simularea a indicatorului de accesibilitate (indicator care exprimă efectul combinat al modurilor alternative de transport) "Cost de deplasare" (timp) în condiții de laborator utilizând „costul" aferent deplasării prin fiecare celulă a rasterului reprezentat de teritoriul naţional al României și baza de date privind graficul orar al mijloacelor de transport rutiere, feroviare, aeriene și navale pentru principalele stațiuni turistice. Rezultatul proiectului este o aplicație software în sistem OPENGIS, ce utilizează softul ARCGIS (modul SPATIAL ANALYST), ARCGIS Server și limbajul de programare Pyton, concepția aplicației software fiind modulară cu o interfață grafică bazată pe meniuri, astfel încât să fie uşor accesibilă pentru utilizatorii neiniţiaţi.