Platformă informatică SMART de evaluare a transportului multimodal către stațiunile turistice din RomâniaROSmarTTravel)

298PED din 03/08/2020
(PN-III-P2-2.1-PED-2019-1216)

PLATFORMĂ INFORMATICĂ SMART DE EVALUARE A COSTULUI TRANSPORTULUI MULTIMODAL CĂTRE STAȚIUNILE TURISTICE DIN ROMÂNIA
[ROSMARTTRAVEL]

mai multe informații...
 
Strategia de Transport Intermodal 2020 în România, evidențiază necesitatea implementării unui sistemului intermodal în domeniul turismului, întrucât turismul este un posibil domeniu de creștere esențial al economiei naționale ce poate genera în viitor 10 % din PIB-ul național.

Scopul proiectului îl reprezintă furnizarea unor servicii digitale de informare privind călătoriile multimodale către stațiunile turistice de interes național din România. Din punct de vedere tehnic, proiectul propune o simularea a indicatorului de accesibilitate (indicator care exprimă efectul combinat al modurilor alternative de transport) "Cost de deplasare" (timp) în condiții de laborator utilizând „costul" aferent deplasării prin fiecare celulă a rasterului reprezentat de teritoriul naţional al României și baza de date privind graficul orar al mijloacelor de transport rutiere, feroviare, aeriene și navale pentru principalele stațiuni turistice. Rezultatul proiectului este o aplicație software în sistem OPENGIS, ce utilizează softul ARCGIS (modul SPATIAL ANALYST), ARCGIS Server și limbajul de programare Pyton, concepția aplicației software fiind modulară cu o interfață grafică bazată pe meniuri, astfel încât să fie uşor accesibilă pentru utilizatorii neiniţiaţi.

 

Rezumat Etapa I


Activitățile efectuate au fost în concordanță cu prima etapă a planului de realizare a proiectului "ROSMARTTRAVEL", iar rezultatul principal așteptatat îl reprezintă definirea platformei informatice de tip GIS, privind evaluarea costului transportului multimodal către stațiunile turistice.

Astfel, au fost evidențiate soluțiile informatice de planificare a destinațiilor turistice, evidențiind șansa furnizorilor de transport de a accesa noi clienți, nu doar utilizatori obișnuiți cu digitalizarea, dar și tinerii care utilizează cu succes smartphone-ul și toți călătorii, inclusiv utilizatorii ocazionali de transport public și turiști. De-asemenea, au fost reliefate și efectele negative ale dezvoltării transporturilor și turismului.

Soluțiile informatice studiate se referă atât la utilizarea modelelor "Smart Mobility" utilizând formatul GTFS, cât și soluțiile informatice de tip model de suprafață de cost continuu de tip raster.

Realizări:


A fost prezentat un model de succes în ceea ce privește transportul multimodal, utilizând date GTFS (modelul "VINTRA" - pentru încurajarea călătorilor să utilizeze transportul public din Lituania) și a fost realizat un model al suprafeței de cost (MSC) privind evaluarea timpului de deplasare la nivelul României;
A fost realizată o analiză a stațiunilor de interes turistic și național, analiză ce a cuprins date generale privind fiecare stațiune turistică, în ceea ce privește accesibilitatea, populația, formele de turism practicate precum și structurile turistice existente;
A fost elaborată o hartă digitală GIS, la nivelul României, care cuprinde stațiunile turistice de interes național și local;
A fost actualizată baza de date GIS la nivelul României, privind principalele căi de transport, traseul noilor autostrăzi, definirea unor drumuri naționale derivate din drumuri județene (conform legislației) și definirea rețelei de căi feroviare, conform ultimului Mers al Trenurilor existent pe site-ul CFR.

Rezumat Etapa a II-a

Rezumat Etapa a III-a


Raport stiintific si tehnic faza 1

Raport stiintific si tehnic faza 2

Raport stiintific si tehnic faza 3 

Raport stiintific final PED298

 

 

Site-ul proiectului este:

http://rosmarttravel.incdt.ro