Proiecte de amenajare şi echipare turistică


Proiecte

Servicii de elaborare a documentației urbanistice „Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina Peștera și a Regulamentului Local de Urbanism aferent”, beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița, 2018

Planul de amenajarea a teritoriului naţional – Secţiunea VI - Zone turistice. Proiect de fundamentare – analiza şi diagnoza potenţialului turistic la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, beneficiar Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 2007

Studiu de dezvoltare a turismului - Complex Lacul Morii, beneficiar Ministerul Turismului, 2009

Studiu de turism pentru elaborarea Planului de Amenajarea a Teritoriului Zonal Interjudeţean Rezervaţia BiosfereiDelta Dunării, beneficiar INCD UrbanProiect, 2008

Strategia de valorificare a potenţialului turistic în cadrul PATJ pentru judeţului BRĂILA, beneficiar Consiliul Judeţean Brăila, 2008

Plan de amenajare a teritoriului zonal intercomunal - domeniu schiabil Valea Sebeşului, beneficiar Consiliul Judeţean Alba, 2007

Proiect de reabilitare complexă şi reintroducerea în circuitul turistic a unor localităţi cu potenţial balneoturistic valoros din România, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2009-2011

Program de amenajare turistică a zonelor metropolitane/periurbane ale aglomerărilor urbane importante cu potenţial valorificabil din România, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2009-2010

Model de dezvoltare turistica a zonei Zlatna-Bucium-Roşia Montană – Baia de Arieş în perspectiva dezvoltării durabile, ca alternativă a activităţii monoindustriale extractive în declin, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul CERES, 2004-2006

Relansarea economică şi socială a Municipiului Olteniţa prin dezvoltarea activităţilor turistice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul RELANSIN, 2004-2006

Model de echipare complexă a culoarelor rutiere de interes turistic în concordanţă cu cerinţele de integrare europeană, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul AMTRANS, 2004-2006

Strategia dezvoltării infrastructurii generale şi turistice în perimetrul viitorului Parc Naţional Făgăraş, în contextul dezvoltării durabile, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul AMTRANS, 2004-2006