INCDT realizează în cadrul Programului Nucleu 2023-2026 următoarele proiecte:

  1. "Cercetări în sprijinul transformării digitale a patrimoniului cultural din România, pentru un viitor turism sustenabil, cu destinații turistice rurale inteligente", cu o fază prevăzută a fi finanțată în 2023 respectiv Faza 1. "Potențialul tehnologiilor digitale în turismul cultural – evoluția tehnologică, avantajele instrumentelor digitale și impactul expunerii on-line a patrimoniului cultural".
  2. "Modele integrate pentru dezvoltarea unor mecanisme participative civice în conștientizarea și înțelegerea valorilor comune pentru sectorul culturii și turismului pentru comunitățile multiculturale din regiunea Dunării", cu o fază prevăzută a fi finanțată în 2023 respectiv Faza 1. "Analizarea situației actuale a sistemului participativ civic aferent sectorului culturii și turismului în comunitățile multiculturale din regiunea Dunării".
  3. "Impactul schimbărilor demografice asupra turismului de nișă în localitățile montane mici din România", cu o subfază prevăzută a fi finanțată în 2023 respectiv subfaza 1.1. ce constă în elaborarea unui raport de cercetare privind abordarea turismului regenerativ în zonele montane la nivel internațional și național