INCDT elaborează în cadrul Programului Nucleu derulat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării următoarele proiecte:

1. "Cercetări în sprijinul dezvoltării competitivităţii turismului cultural din România, prin evaluarea, monitorizarea și valorificarea sub-formelor şi tipurilor de dezvoltare ale acestuia". În anul 2022, INCDT va realiza ultimele faze din acest proiect, respectiv: faza IV "Analiza globală a principalelor destinaţii culturale de pe teritoriul României" și faza V "Oportunități strategice de dezvoltare a principalelor destinații culturale de pe teritoriul României".

2. "Marketingul digital și inovarea IT, instrumente de promovare a turismului la nivel de destinație turistică". În anul 2022, INCDT va realiza faza IV a acestui proiect, respectiv "Model de realizare a mix-ului de social media la nivelul unei destinații turistice", subfaza IV.1.

3. "Proiect de cercetare privind mobilitatea durabilă ca factor important în promovarea turismului sustenabil românesc și în asigurarea calității în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente".  În anul 2022, INCDT va realiza ultima faza din acest proiect respectiv faza IV: "Orientări strategice pridind implementarea serviciilor de mobilitate sistenabilă în dezvoltarea activității turistice din România".