INCDT realizează în cadrul Programului Nucleu 2023-2026 următoarele proiecte:

  1. "Cercetări în sprijinul transformării digitale a patrimoniului cultural din România, pentru un viitor turism sustenabil, cu destinații turistice rurale inteligente", cu o fază     prevăzută a fi finanțată în 2024 respectiv Faza a II - a. "Provocarea post-Covid pentru turismul cultural digital – efectele, amploarea fenomenului la nivel național   și  soluții pentru accesibilitatea online a patrimoniului cultural din zonele rurale defavorizate".

  2. "Modele integrate pentru dezvoltarea unor mecanisme participative civice în conștientizarea și înțelegerea valorilor comune pentru sectorul culturii și turismului pentru   comunitățile multiculturale din regiunea Dunării", cu o fază prevăzută a fi finanțată în 2024 respectiv Faza a II - a. "Identificarea bunelor practici la nivel european și   maparea actorilor relevanți din cultură și turism pentru comunitățile multiculturale din regiunea Dunării ".

  3. "Impactul schimbărilor demografice asupra turismului de nișă în localitățile montane mici din România", cu o subfază prevăzută a fi finanțată în 2023 respectiv subfaza 1.1.   ce constă în elaborarea unui raport de cercetare privind abordarea turismului regenerativ în zonele montane la nivel internațional și național