PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală este finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională și contribuie la realizarea obiectivelor domeniului "Patrimoniu și identitate culturală" a Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020 (CDI 2014 – 2020).

Proiectul urmărește îmbunătățirea performanței instituționale a celor șase organizații de cercetare, membre ale consorțiului, prin dezvoltarea de competențe de cercetare diversificate conform specificului instituțional al partenerilor din consorțiu, în domeniul vast al protejării peisajului cultural și patrimoniului vernacular în două zone de referință: Bucovina și Transilvania de Sud.

Din domeniul vast de cercetare, proiectul va investiga contextual istoric și provocările societale ce au determinat modificări ale peisajului cultural actual, prin studii istorice, etno-demografice și antropologice și va dezvolta un portofoliu de instrumente inovative, format din metodologii de cercetare, baze de date cu modele constructive tradiționale postate pe platforme interactive, proiecte de arhitectură pentru adaptarea construcțiilor vernaculare la funcționalitatea modernă, contemporană.

Soluțiile dezvoltate, de inovare tehnologică și non-tehnologică, vor fi livrate în format "ready-to-use" către autoritățile publice locale din zonele țintă, către mediul economic și asociațiile profesionale, către proprietarii patrimoniului construit, oferind acestora soluții de păstrare a elementelor relevante, dar și studii de dezvoltare durabilă a destinațiilor turistice ce pot valorifica patrimonial cultural ca resursă turistică, studii de dezvoltare antreprenorială în mediul rural, modele de analiză complexă a impactului dezvoltării/modernizării potențialului cultural identitar și al integrării la circuitul de consum (inter)național.