INCDT a fost implicată în realizarea de master planuri şi strategii de dezvoltare a turismului, particularizate pe forme de turism sau regiuni teritoriale, a căror complexitate şi amploare a făcut posibilă implementarea lor de către diverşi factori de decizie şi părţi interesate din sectorul de turism, pornind de la autorităţi centrale şi locale, organizaţii şi operatori locali. Pornind de la o analiza riguroasă şi matură a situaţiei existente a pieţelor specifice de turism, elaborarea strategiei vizează mai multe planuri şi componente de dezvoltare, adaptate specificului fiecărei forme de turism sau regiuni în parte. Experienţa INCDT în elaborarea de master planuri şi strategii a fost fructificată atât prin cooperări la nivel internaţional, cât şi naţional, cu autorităţi, institute, universităţi şi organizaţii din România şi ţări ale Uniunii Europene.

Proiecte:

Strategia Integrată de Dezvoltare a Turismului în Municipiului Călărași pentru perioada 2023-2030, 2023

Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în județul Prahova, {în colaborare cu Institutul Național de Cercetări Economice Costin C. Kirițescu}, 2022

Strategia integrată de dezvoltare a turismului durabil în județul Constanța, 2018-2019

Actualizarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului în România, 2015

Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special regard to Tourism – Programul South-East Europe, 2009-2012

Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România, beneficiar Ministerul Turismului, 2009

Master Plan în turism pe Valea Prahovei şi Zona Brasov – Râşnov, beneficiar Ministerul Turismului, 2008

Studiu privind elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului în zona de sud a litoralului românesc, beneficiar Ministerul Turismului, 2009

Elemente strategice pentru dezvoltarea turismului în municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2006-2008

Strategia turismului balnear, beneficiar Autoritatea Naţională pentru Turism, 2006