logo-ldl.jpg


Interreg Danube și își propune conectarea, revitalizarea, cercetarea, prezervarea și evidențierea fortificațiilor (limes) romane dunărene ca patrimoniu cultural
transnational de mare valoare, în vederea creării unui viitor Traseu Cultural European

Proiectul Living Danube Limes reprezintă: Valorificarea patrimoniului, dezvoltarea turismului durabil și crearea unei rute culturale prin punerea in valoare a moștenirii comune privind fortificațiile romane de pe Dunăre.

Obiectivele proiectului:
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă conectarea întregii regiunii Dunărene prin moștenirea sa comună romană. Proiectul urmărește susținerea conservării prin înțelegerea valorii patrimoniului comun, în același timp cu respectarea diferențelor locale și a particularităților și promovarea ideii că fortificațiile Romane de la Dunăre au reprezentat nu doar o rețea de fortificații de frontieră, ci și o vastă zonă comercială cu o mobilitate dezvoltată.
Proiectul susține nominalizarea ca patrimoniu mondial UNESCO a întregii zone fortificate a Dunării, un accent deosebit punându-se pe nominalizarea Croației, Serbiei, României și Bulgariei.
Un alt obiectiv principal al proiectului îl reprezintă constituirea bazelor pentru un viitor traseu cultural european care va traversa întreaga Regiune a Dunării.
Promovarea unui turism durabil și ecologic prin realizarea de strategii de turism create special pentru regiunea cu fortificații Romane a Dunării, este un alt obiectiv principal al proiectului.

Rezultatele proiectului
Pe parcursul proiectului, va fi reconstruită o navă romană dunăreană din secolul al IV-lea d.Hr. prin folosirea replicilor de instrumente romane. Aceasta va naviga pe întreaga Dunăre în anul 2022, cu un echipaj internațional, în vederea conectării tuturor particularităților limesurilor Dunărene. După încheierea proiectului, nava va fi la dispoziția fiecărui sit pilot din cadrul proiectului timp de un an, pentru a servi drept atracție turistică și motivație pentru investiții ulterioare în situl pilot.
O aplicație ”Living Danube Limes” va fi creată pentru a găzdui un catalog arheologic și istoric al Regiunii Dunării cuprinzător și ușor de accesat, care va combina date din inițiativele precedente cu datele noi colectate prin activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului ”Living Danube Limes”.
Reconstrucții în realitate virtuală sau augmentată ale unor infrastructuri originale ale fortificațiilor romane vor fi create din datele obținute ca urmare a prospecțiilor geofizice de la sit-urile pilot ale proiectului și vor fi ulterior găzduite în aplicația Living Danube Limes.
Dezvoltarea clusterelor muzeale transnaționale va continua prezentarea comună a patrimoniului roman în Regiunea Dunării, pentru a crea o mai bună vizibilitate și înțelegere a importanței și valorii acestui peisaj istoric.
Conectarea cu oamenii – realizarea trecutului comun roman tangibil
Proiectul va stabili opt sit-uri pilot naționale cu activități publice regulate, cum ar fi evenimente de istorie vie și ateliere de lucru având ca obiect metode de artizanat tradiționale.
Reconstrucțiile fizice la site-urile pilot vor completa reconstituirile în realitate virtuală și vor invoca mai mult interes care vor conduce la proiecte ulterioare și investiții în siturile respective.
Vor fi organizate și documentate ateliere de lucru pentru diseminarea tehnicilor istorice de artizanat.
La sfârșitul proiectului, va fi organizată o croazieră din Germania până la Marea Neagră, cu grupuri internaționale, care vor conduce nava romană din secolul al IV-lea, reconstruită în cadrul proiectului. Nava și echipajul acesteia se vor opri la fiecare sit pilot pentru a participa la un festival de istorie, care va permite o gamă largă de interacțiuni cu publicul.
Proiectul ”Living Danube Limes” a început în luna iulie 2020 și se va finaliza în decembrie 2022. Parteneriatul proiectului este format din 19 parteneri și 27 de parteneri strategi asociați din Germania, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, România și Republica Moldova.

Obiectivul specific al programului abordat în cadrul proiectului este 2.2. - Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului și resurselor naturale și culturare.

Proiectul are un buget total de 3,151,121.20€, fiind finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (ERDF), finanțat prin ERDF, Instrumentul pentru Pre-aderare IPA II și Instrumentul de Vecinătate Europeană ENI-MD.

Interreg Danube și își propune conectarea, revitalizarea, cercetarea, prezervarea și evidențierea fortificațiilor (limes) romane dunărene ca patrimoniu cultural transnational de mare valoare, în vederea creării unui viitor Traseu Cultural European. Proiectul Living Danube Limes reprezintă: Valorificarea patrimoniului, dezvoltarea turismului durabil și crearea unei rute culturale prin punerea in valoare a moștenirii comune privind fortificațiile romane de pe Dunăre.
Obiectivele proiectului:
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă conectarea întregii regiunii Dunărene prin moștenirea sa comună romană. Proiectul urmărește susținerea conservării prin înțelegerea valorii patrimoniului comun, în același timp cu respectarea diferențelor locale și a particularităților și promovarea ideii că fortificațiile Romane de la Dunăre au reprezentat nu doar o rețea de fortificații de frontieră, ci și o vastă zonă comercială cu o mobilitate dezvoltată.
Proiectul susține nominalizarea ca patrimoniu mondial UNESCO a întregii zone fortificate a Dunării, un accent deosebit punându-se pe nominalizarea Croației, Serbiei, României și Bulgariei.
Un alt obiectiv principal al proiectului îl reprezintă constituirea bazelor pentru un viitor traseu cultural european care va traversa întreaga Regiune a Dunării.
Promovarea unui turism durabil și ecologic prin realizarea de strategii de turism create special pentru regiunea cu fortificații Romane a Dunării, este un alt obiectiv principal al proiectului.
Rezultatele proiectului
Pe parcursul proiectului, va fi reconstruită o navă romană dunăreană din secolul al IV-lea d.Hr. prin folosirea replicilor de instrumente romane. Aceasta va naviga pe întreaga Dunăre în anul 2022, cu un echipaj internațional, în vederea conectării tuturor particularităților limesurilor Dunărene. După încheierea proiectului, nava va fi la dispoziția fiecărui sit pilot din cadrul proiectului timp de un an, pentru a servi drept atracție turistică și motivație pentru investiții ulterioare în situl pilot.
O aplicație ”Living Danube Limes” va fi creată pentru a găzdui un catalog arheologic și istoric al Regiunii Dunării cuprinzător și ușor de accesat, care va combina date din inițiativele precedente cu datele noi colectate prin activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului ”Living Danube Limes”.
Reconstrucții în realitate virtuală sau augmentată ale unor infrastructuri originale ale fortificațiilor romane vor fi create din datele obținute ca urmare a prospecțiilor geofizice de la sit-urile pilot ale proiectului și vor fi ulterior găzduite în aplicația Living Danube Limes.
Dezvoltarea clusterelor muzeale transnaționale va continua prezentarea comună a patrimoniului roman în Regiunea Dunării, pentru a crea o mai bună vizibilitate și înțelegere a importanței și valorii acestui peisaj istoric.
Conectarea cu oamenii – realizarea trecutului comun roman tangibil
Proiectul va stabili opt sit-uri pilot naționale cu activități publice regulate, cum ar fi evenimente de istorie vie și ateliere de lucru având ca obiect metode de artizanat tradiționale.
Reconstrucțiile fizice la site-urile pilot vor completa reconstituirile în realitate virtuală și vor invoca mai mult interes care vor conduce la proiecte ulterioare și investiții în siturile respective.
Vor fi organizate și documentate ateliere de lucru pentru diseminarea tehnicilor istorice de artizanat.
La sfârșitul proiectului, va fi organizată o croazieră din Germania până la Marea Neagră, cu grupuri internaționale, care vor conduce nava romană din secolul al IV-lea, reconstruită în cadrul proiectului. Nava și echipajul acesteia se vor opri la fiecare sit pilot pentru a participa la un festival de istorie, care va permite o gamă largă de interacțiuni cu publicul.
Proiectul ”Living Danube Limes” a început în luna iulie 2020 și se va finaliza în decembrie 2022. Parteneriatul proiectului este format din 19 parteneri și 27 de parteneri strategi asociați din Germania, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, România și Republica Moldova.

Obiectivul specific al programului abordat în cadrul proiectului este 2.2. - Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului și resurselor naturale și culturare.

Proiectul are un buget total de 3,151,121.20€, fiind finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (ERDF), finanțat prin ERDF, Instrumentul pentru Pre-aderare IPA II și Instrumentul de Vecinătate Europeană ENI-MD.

Instituția finanțatoare:

Programul Transnațional European Interreg DANUBE
LIDER DE PARTENERIAT:
University for Continuing Education Krems, Danube University Krems, Austria

Partenerii de proiect:
Friedrich-Alexander University Erlangen - Germany
Paris-Lodron University of Salzburg - Austria
University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” Bucharest – România
National Tourism Cluster "Bulgarian Guide" - Bulgaria
Budapest University of Technology and Economics - Hungary
DAVINO Supplier, Tourism, Regional Development and Educational Limited Partnership - Hungary
Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences – Czech Republic
Municipal Monument Preservation Institute Bratislava - Slovakia
Slovak University of Technology in Bratislava - Slovakia
Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology - Austria
Centre for Heritage Interpretation - Bulgaria
Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța - România
Association of Danube River Municipalities “Danube” - Bulgaria
Institute of Archaeology of Republic of Croatia – Croatia
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - România
Institute of Archaeology Belgrade - Serbia
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences - Serbia
Orhei District Council – Republic of Moldova


BENEFICIARI
Administrații publice locale
Agenți economici publici și privați
Ministerul Turismului
Ministerul Cercetării și Inovării
Institute de cercetare

Programul Transnațional European Interreg DANUBE
LIDER DE PARTENERIAT:
University for Continuing Education Krems, Danube University Krems, Austria

Partenerii de proiect:
Friedrich-Alexander University Erlangen - Germany
Paris-Lodron University of Salzburg - Austria
University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” Bucharest – România
National Tourism Cluster "Bulgarian Guide" - Bulgaria
Budapest University of Technology and Economics - Hungary
DAVINO Supplier, Tourism, Regional Development and Educational Limited Partnership - Hungary
Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences – Czech Republic
Municipal Monument Preservation Institute Bratislava - Slovakia
Slovak University of Technology in Bratislava - Slovakia
Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology - Austria
Centre for Heritage Interpretation - Bulgaria
Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța - România
Association of Danube River Municipalities “Danube” - Bulgaria
Institute of Archaeology of Republic of Croatia – Croatia
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - România
Institute of Archaeology Belgrade - Serbia
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences - Serbia
Orhei District Council – Republic of Moldova


BENEFICIARI
Administrații publice locale
Agenți economici publici și privați
Ministerul Turismului
Ministerul Cercetării și Inovării
Institute de cercetare

COMUNICATE DE PRESĂ

Moștenirea romană care conectează Regiunea Dunării la secolul al XXI-lea. Proiectul european ”Living Danube Limes” care aduce împreună parteneri din 10 țări dunărene și își propune să implementeze o serie de măsuri pentru protejarea infrastructurii istorice și să dezvolte potențialul turistic al patrimoniului roman cu o vechime de peste 2000 de ani, existent de-a lungul Dunării, a început în luna iulie 2020. O trăsătură specială a proiectului o reprezintă reconstruirea autentică și completă a unei nave romane din secolul al IV-lea după Christos.

Parteneriatul proiectului ”Living Danube Limes” este format din 19 universități, instituții de stat sau private din 10 țări, precum și din 27 de parteneri strategici asociați care susțin proiectul cu capacități și competențe în domeniile: arheologie, istorie antică, tehnologie, arhitectură, realitate virtuală, structuri muzeale, turism, protecția patrimoniului cultural și istorie vie. Aria de implementare a proiectului se întinde din Germania până la Marea Neagră. Proiectul se va implementa din luna iulie 2020, până în decembrie 2022 și are un buget de 3.2 milioane de Euro.

După 2000 de ani, moștenirea romană este încă prezentă și vizibilă de-a lungul întregului curs al Dunării. Principalele capitale de pe Dunăre au un trecut roman, ca și o mare parte a orașelor mai mici sau satelor, care se pot lăuda cu ruine romane impresionante. Cu toate acestea, multe dintre aceste ruine sunt adesea insuficient excavate și sunt amenințate de dezastre naturale, precum inundațiile. Lipsa eforturilor de prezervare ar putea conduce la pierderea permanentă a unor sit-uri importante ale unuia dintre cele mai mari sisteme de frontiere istorice din lume. Fascinant în ceea ce privește fortărețele dunărene, cunoscute sub denumirea de limes-uri este faptul că ele au funcționat atât ca frontieră defensivă, cât și importante rute comerciale. Pentru a facilita identificarea acestora cu o moștenire transnațională, proiectul caută să evidențieze valoarea culturală, simbolică și turistică a limes-urilor de pe Dunăre. Faimosul Muzeu al Limes-urilor Austriece de la Carnuntum va servi drept plan pentru muzeele inovative și pentru conceptele turistice ale sit-urilor pilot care urmează a fi create de-a lungul fluviului. Trăsătura predominantă a fortăreței de la Carnuntum este reconstrucția spectaculoasă, autentică și perfect funcțională a clădirilor romane, populare în rândul vizitatorilor, dar și a pasionaților de istorie vie, întrucât creează noi modalități de interacțiune cu patrimoniul istoric.

Măsuri cuprinzătoare pentru evidențierea caracterul transnațional și european al fortificațiilor romane de pe Dunăre

Proiectul ”Living Danube Limes” este construit pe experiențele și rezultatele proiectelor europene care i-au precedat, precum ”Danube Limes Brand” și ”DANUrB”, pentru a maximiza sinergiile și sustenabilitatea. Fiecare țară dunăreană va stabili un sit pilot, care va deveni punctul central al implementării măsurilor din proiect, care includ: geoprospecție arheologică, strategii de turism durabil, reconstrucții în realitate virtuală, cooperare muzeală și evenimente. Sit-urile pilot vor fi cercetate folosind cele mai noi scanere geofizice de înaltă precizie, pentru a identifica noi informații. Datele astfel colectate vor fi folosite pentru a modela reconstrucții în realitate virtuală care vor fi integrate într-o aplicație Danube Limes disponibilă gratuit. Proiectul își propune, de asemenea, să dezvolte sit-urile pilot într-un lanț de fortificații complementare, pentru a întări turismul din regiune. Experți în domeniul protecției patrimoniului cultural vor dezvolta strategii pentru protejarea sustenabilă și de durată a infrastructurii istorice existente de-a lungul Dunării. Fiecare sit pilot va fi combinat cu inițiative de istorie vie de înaltă calitate, ce vor reînvia fortificațiile romane de pe Dunăre și vor transmite cunoștințele și expertiza către o gamă largă de audiențe. O premieră mondială va fi dată de reconstrucția unei nave romane dunărene din secolul al IV-lea, folosind mijloace exclusiv istorice și fără sprijinul instrumentelor moderne, ca măsură suport pentru inițiativele din proiect. Nava, împreună cu un echipaj autentic, va face croaziere pe Dunăre între sit-urile pilot din luna iulie 2022 și până în decembrie 2022, iar ulterior, începând din 2023, va fi expusă la fiecare sit pilot pentru o perioadă de câte un an.

Nominalizare ca element de patrimoniu mondial UNESCO, traseul cultural european și turism durabil prin fortărețele dunărene

Unul dintre obiectivele proiectului ”Living Danube Limes” este nominalizarea fortificațiilor dunărene ca situri ale patrimoniu mondial UNESCO. Proiectul susține în mod specific Croația, Serbia, Bulgaria și România în acest sens, întrucât aceste state nu sunt încă pe lista provizorie a UNESCO pentru partea lor de fortificații romane de pe Dunăre. Proiectul ”Living Danube Limes” își propune, de asemenea și crearea unui Traseu Cultural European, precum și implementarea unor concepte de turism verde.

Acoperirea nevoilor de cercetare, conectarea muzeelor și incluziunea populației

Activitățile de cercetare din cadrul ”Living Danube Limes” au ca scop înlăturarea nevoilor de cercetare referitoare la limes-urile dunărene. Rezultatele cercetării vor fi diseminate prin conectarea muzeelor în cadrul unor clustere muzeale transnaționale și prin prezentarea acestora prin intermediul aplicației ”Living Danube Limes”. Cea mai largă incluziune posibilă a publicului în conceptul de lucru ”Living Danube Limes”, de exemplu prin evenimente de istorie vie, garantează o puternică interacțiune cu fortificațiile romane de pe Dunăre și implicit, o mai bună identificare cu moștenirea comună a acestora.

Programul Transnațional Dunărea

Programul Transnațional Dunărea este un program finanțat de Uniunea Europeană cu scopul de a susține cooperarea în Regiunea Dunării, pentru îmbunătățirea integrării regionale la nivelul acesteia.

Canalele social media ale proiectului ”Living Danube Limes”:

Facebook: https://www.facebook.com/LivingDanubeLimes

Instagram/Twitter: livingdanubelimes

Mai multe informații despre proiect se regăsesc în Prezentarea proiectului.pdf