Prezentare generala a proiectului DANUrB
DANUBE URBAN BRAND – CONSTITUIREA UNEI REȚELE REGIONALE PRIN INTERMEDIUL TURISMULUI ȘI EDUCAȚIEI PENTRU A CONSOLIDA IDENTITATEA CULTURALĂ A DUNĂRII

Reţeaua culturală DANUrB îşi propune să consolideze identitatea culturală regională a Dunării şi să creeze un brand comun prin promovarea legăturilor culturale de-a lungul acestui fluviu prin explorarea resurselor culturale şi sociale nevalorificate.

Principalul scop al proiectului este de a crea o reţea spaţio-culturală, o „Promenadă Culturală a Dunării” prin conectarea tuturor comunităţilor situate de-a lungul fluviului, unificarea acestora într-un singur brand al destinaţiei turistice, oferirea de rute tematice şi crearea posibilităţilor pentru creşterea numărului de vizitatori şi a duratei sejurului acestora.

Partenerii din proiect – universităţi, centre de cercetare-dezvoltare, autorităţi locale, ONG-uri din domeniul culturii, oficii de turism şi asociaţii profesionale – vor crea o reţea şi o platformă comună pentru a lucra în cadrul unei strategii durabile a turismului şi culturii, dovedind că un brand comun al Dunării poate aduce beneficii economice şi sociale. Ceea ce e important în acest proces este faptul că practica şi cunoştinţele internaţionale vor fi adaptate la condiţiile locale. O cooperare foarte strânsă cu comunităţile locale şi stakeholderii regionali din fiecare dintre cele 7 ţări dunărene (Ungaria, Slovacia, Austria, Bulgaria, România, Croația, Serbia), va avea ca scop final crearea unei strategii comune bazate pe o abordare individuală şi specifică condiţiilor locale, ce va putea garanta durabilitatea rezultatelor proiectului.

Durata proiectului: 01.01.2017 - 30.06 2019

Numărul apelului: Call 1

Prioritatea: O regiune a Dunării responsabilă din punct de vedere ecologic şi cultural

Obiectivul specific: Prezervarea utilizării sustenabile a patrimoniului natural şi cultural

Lista partenerilor

Nume Tip Email Ţara
Universitatea de Tehnologie şi Economie din Budapesta Liderul de proiect kadarb@urb.bme.hu Ungaria
Universitatea Slovacă de Tehnologie din Bratislava Partener ERDF lubica.vitkova@stuba.sk Slovacia
Universitatea de Tehnologie din Viena Partener ERDF andreas.voigt@tuwien.ac.at Austria
OIKODROM - Institutul de Durabilitate Urbană din Viena Partener ERDF michael.anranter@oikodrom.org Austria
Centru pentru Interpretarea Patrimoniului Partener ERDF mborisova@bitex.com Bulgaria
Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Turism Partener ERDF curea@incdt.ro Romania
Clusterul de Turism National "Bulgarian Guide" Partener ERDF d.mincheva@bg-guide.org Bulgaria
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC Partener ERDF biblioteca@incd.ro Romania
Comitatul Vukovar-Srijem Partener ERDF kristina.cernok@vusz.hr Croatia
GPS City Guide Kft (PocketGuide) Partener ERDF martin@pocketguideapp.com Ungaria
Xellum Advisory Ltd Partener ERDF lpuczko@xellum.hu Ungaria
Centrul Maghiar de Arhitectură Contemporană Partener ERDF daniella.huszar@kek.org.hu Ungaria
Municipalitatea Comitatului Pest Partener ERDF HantosZ@pestmegye.hu Ungaria
Agenţia de Dezvoltare a Resurselor Umane Partener ERDF l.ilieva@smebg.net Bulgaria
Universitatea pentru Educaţie Continuă - Universitatea Dunării Krems Partener ERDF peter.morgenstein@donau-uni.ac.at Austria
Primăria Sturovo Partener ERDF gabriel.radosicky@sturovo.sk Slovacia
Primăria Esztergom Partener ERDF engelbrecht.laszlo@esztergom.hu Ungaria
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Partener ERDF angelica.stan@gmail.com Romania
Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Ştiinţe Tehnice Partener IPA milenakrkljes@gmail.com Serbia
Universitatea din (UNIV) - Facultatea de Arhitectură Partener IPA adjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs Serbia
Primăria din Krems Partener asociat 1.vbgm@krems.gv.at Austria
Oficiul Guvernului Provincial din Austria de Jos, Departamentul pentru Arte si Cultură Partener asociat martin.grueneis@noel.gv.at Austria
"Cancelaria Federală a Austriei, Departamentul pentru Patrimoniu Cultural şi Restaurare a Artei din cadrul Departamentului pentru Artă şi Cultură" Partener asociat bruno.maldoner@bka.gv.at Austria
Regiunea Bratislava Partener asociat zuzana.sajgalikova@region-bsk.sk Slovacia
Primăria Komárno Partener asociat kik@komarno.sk Slovacia
Asociaţia de Turism din Komárom Partener asociat tamas.szentesi@tdmkomarom.hu Ungaria
Primăria din Dunaújváros Partener asociat foep@pmh.dunanet.hu Ungaria
Consiliul oraşului Paks Partener asociat czinkdora@paks.hu Ungaria
Asociaţia de Dezvoltare din cadrul Primăriei Backa Palanka Partener asociat vladimir.dragicevic@direkcijabp.rs Serbia
Organizaţia de Turism din Voievodina Partener asociat srdjan.bajic@vojvodinaonIine.com Serbia
Oficiul de Turism din Smederevo Partener asociat ivan.nislic@smederevo.com Serbia
Primăria Golubac Partener asociat projekti@golubac.org.rs Serbia
Primăria Silistra Partener asociat solarism@mail.bg Bulgaria
Administraţia Regională din Vidin Partener asociat ou_oa@vidin.government.bg Bulgaria
Administraţia Regională din Ruse Partener asociat governor@ruse.bg Bulgaria
Autoritatea Naţională pentru Turism Partener asociat octavian.arsene@mturism.ro Romania
Primăria Calafat Partener asociat dan.virtopeanu@yahoo.ro Romania
Asociaţia Travel Focus Partener asociat contact@razvanpascu.ro Romania
Primăria Giurgiu Partener asociat iancameca@gmail.com Romania
Echipa implicată în proiect:

Cristina Lixăndroiu – manager de proiect, curea@incdt.ro

Alina Niculescu - manager de comunicare, alinanicul@yahoo.com

Alina Sirbu - manager financiar, alinaandreea@incdt.ro

Adrian Rădulescu

Cristi Frenţ

Camelia Surugiu

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi site-ul oficial al proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb.

OBIECTIVELE PROIECTULUI


Obiectivul general al proiectului DANUrB este descoperirea patrimoniului cultural insuficient exploatat și a resurselor de-a lungul Dunării, conectarea acestora pentru a forma colaborări culturale viabile şi produse turistice tematice conform unei strategii spațio-culturale. Ca urmare, aceasta trebuie să ţină cont de resursele locale anterior neglijate pentru crearea unei destinații culturale unificate, favorizând mai bine accesul la cultură pentru localnici, realizări economice mai bune, bazate pe un interes crescut din partea vizitatorilor şi locuri de muncă suplimentare pentru zonele de-a lungul Dunării.

Un astfel de obiectiv principal contribuie la atingerea obiectivului specific al programului, prin promovarea unei utilizări sociale și economice a patrimoniului cultural și a resurselor din regiunea Dunării. Instrumentele specifice şi strategice vor aduce o schimbare vizibilă în utilizarea culturală și valorificarea economică a resurselor de patrimoniu, precum și o revigorare a tradițiilor culturale ale orașelor implicate.

REZULTATELE ESTIMATE

Principalele rezultate estimate ale proiectului sunt:

- o strategie pentru dezvoltarea unui program cultural transnational - O strategie de dezvoltare a resurselor culturale, spațiale și de patrimoniu de-a lungul Dunării, pentru a susține un program care să reflecte reţelele globale și locale și care se bazează pe o cercetare aprofundată a potențialului și a situaţiei locale. Lucrând în colaborare, experții din domeniul amenajării teritoriului împreună cu cei din domeniul culturii și cei din domeniul managementul turismului vor defini logica spațială și identitatea culturală a regiunii dunărene pentru ca Promenada culturală europeană să fie cunoscută.

- DANUrB TOUR pentru crearea unor noi rute tematice culturale pe faleza Dunării si implementarea lor în aplicaţia PocketGuide app - Crearea și implementarea reală a unor rute noi, care să lege patrimoniul cultural și modul de viaţă al locuitorilor de subiecte specifice, precum: o istorie comună, arhitectură și procese socio-culturale. Un patrimoniu neexplorat, cum ar fi un trecut comunist comun sau narațiunile locale ale vieții culturale vor fi reinterpretate pentru a avea o nouă valorificare. Produsele turistice create vor fi comercializate în mod eficient împreună prin instrumente turistice-media.

- platforma DANUrB - Încurajarea dialogului internațional și gestionarea colaborării între instituțiile de cercetare și culturale, municipalități, întreprinderi private și societatea civilă ce vor construi baze solide pentru o dezvoltare durabilă pe termen lung. Obiectivul este crearea unui spațiu public eco-dunărean cu o activitate culturală reală, atât în timpul și după implementarea proiectului.

PACHETELE DE LUCRU

Pachetul de lucru 1 - Managementul Proiectului

Scopul acestui pachet de lucru este coordonarea și managementul întregului proiect. Universitatea Tehnica şi Economica din Budapesta (BME) va acționa ca o interfață între Autoritatea de Management (AM),Secretariatul Tehnic (JS) și consorțiul DANUrB.

Activităţi:
- stabilirea Managementului de Calitate (QM) şi desemnarea asigurării managementului de calitate (QAM)
- managementul proiectului pentru toţi partenerii din interiorul parteneriatului DANUrB
- stabilirea şi implicarea comitetului de lucru / Steering Committee
- managementul proiectului, coordonarea şi comunicarea cu Secretariatul Tehnic (JS) /Autoritatea de Management (MA) şi cu partenerii, raportarea

Pachetul 2 - Activităţi de comunicare

Activităţi:
- organizarea comunicării interne între partenerii DANUrB
- comunicarea cu ASP / partenerii asociați strategici şi alte municipalităţi, instituţii şi stakeholderi guvernamentali implicaţi
- comunicarea privind stabilirea metodologiei, cercetarea şi realizarea strategiei
- diseminarea rezultatelor

Pachetul 3 - Platforma de cercetare DANUrB

Platforma de cercetare este principalul instrument de a obţine obiectivele stabilite în programul DANUrB, dat fiind existenţa unui grup de cercetare interdisciplinară din ţări şi domenii diferite, care împreună vor defini toate activităţile de implementare şi cercetare în spaţiul cultural DANUrB.

Activitati
- realizarea unei platforme de cercetare DANUrB între instituţiile de cercetare cu implicarea întreprinderilor locale
- realizarea unui metodologii comune şi a unui model de cercetare a aspectelor spaţiale şi culturale ale DANUrB
- realizarea unei structuri conceptuale pentru strategia DANUrB
- stabilirea metodei de selecţie şi evaluare privind includerea obiectivelor de patrimoniu cultural în traseele turistice DANUrB

Pachetul de lucru 4 - Reţeaua Culturala DANUrB

Obiectivul acestui pachet este de a forma şi a avea reţele culturale, astfel încât acestea să poată fi dezvoltate în sisteme conectate şi efective. Patrimoniul trebuie să fie cercetat şi analizat, iar mai apoi să fie categorizat. Patrimoniul, pentru a putea fi valorificat, mai întâi trebuie să fie descoperit, astfel în planurile de acţiune, o parte din acest patrimoniu va fi reconectat în comunitatea locală, identificându-se noi moduri de folosire .

Activităţi
- cercetarea posibilelor situri urban-culturale şi selectarea obiectivelor de patrimoniu pentru a putea fi puse în valoare,
- conectarea stakeholderilor din domeniul culturii cu instituţiile culturale într-o reţea urbano-culturală
- promovarea legăturilor /conectărilor dintre comunităţi şi aşezările de-a lungul Dunării
- acţiuni pilot pentru a descoperi posibilele obiective nefolosite de patrimoniu urban-cultural din comunităţile locale aferente

Pachetul de lucru 5 - Studii spaţiale DANUrB

Obiectivul principal al acestui pachet este dezvoltarea logică spaţială a strategiei DANUrB, ajutând la dezvoltarea Reţelei Culturale DANUrB şi a tururilor specifice din cadrul proiectul DANUrB.

Activităţi
- organizarea de workshopuri pentru a defini scala spaţială a studiilor şi planificarea necesară pentru elaborarea strategiei
- valorificarea experienţei studiilor spaţiale şi a dezvoltărilor cultural-patrimoniale din zona de sus a Dunării
- realizarea de cercetări în zona transnaţională a Dunării în contextul spaţio-cultural
- crearea platformei GIS pentru a descrie sistemul spațial al Promenadei Culturale DANURB din cadrul sistemului spaţial al Dunării
- cercetarea legăturilor spaţiale dintre Dunăre şi patrimoniul cultural al aşezărilor situate de-a lungul Dunării

Pachetul de lucru 6 Strategia DANUrB

Conectarea resurselor culturale ale localităţilor situate de-a lungul Dunării conform unei strategii valide, care să permită o mai bună înţelegere culturală transnaţională şi o valorificare sustenabilă a patrimoniului cultural prin turism, rezultând o vizibilitate globală mai concentrată a regiunii Dunării. Această strategie se bazează pe cercetările culturale și rețelele pachetelor de lucru anterioare și integrează viziunile și prioritățile tuturor părților interesate cu datele cercetărilor efectuate. Ea se bazează pe valorificările culturale prezente și pe înțelegerea tematică a elementelor care nu au legătură în prealabil cu cultura locală sau regională.

Strategia va presupune un plan de acțiune, bazându-se pe realitățile regiunilor de-a lungul Dunării. Scale diferite de intervenții vor fi propuse pentru anumite intervale de timp care să asigure o creștere durabilă a instituțiilor culturale locale și a industriei turismului în diferite orașe.

Activităţi
- Integrarea tuturor rezultatelor de cercetare și planificare în strategie;
- Punerea în aplicare a nevoilor și viziunilor actorilor locali / regionali în strategia DANUrB
- Scrierea si publicarea Strategiei DANUrB
- Diseminarea și explicarea strategiei DANUrB către toate părțile interesate

Pachetul de lucru 7: DANUrB TOURS

Obiectivul acestui pachet de lucru este acela de a îndeplini obiectivul specific al proiectului: „un instrument ITC utilizat pe scară largă pus în aplicare pentru realizarea obiectivelor specifice regiunii care să ofere Promenadei Culturale DANUrB instrumente puternice pentru a se promova și a pune în valoare resursele sale culturale de patrimoniu”.

Activităţi
- Crearea de excursii culturale tematice specifice
- Punerea în aplicare a excursiilor selectate în platforma IT sub forma unui PocketGuide Application
- Crearea unui brand care să includă promenada culturală DANUrB

ÎNTÂLNIRI DE LUCRU ȘI CONFERINȚE

Întâlnirea de lansarea oficială a proiectului 15 -17 februarie 2017

În perioada 15-17 februarie 2017 a avut loc în Budapesta, Ungaria întâlnirea de deschidere a proiectului "Brandul Urban Dunărea - o reţea regională construită prin turism şi educaţie pentru a întări identitatea culturală a Dunării şi solidaritatea - DANube Urban Brand. Această întâlnire a fost organizată de către liderul de proiect - Universitatea de Tehnologie şi Economie din Budapesta. Proiectul DANUrB se derulează în perioada ianuarie 2017 – iunie 2019. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (INCDT) este partener în cadrul proiectului DANUrB, alături de alte 37 instituții din Ungaria, Slovacia, Austria, Bulgaria, România, Serbia și Croaţia, dintre care 17 parteneri ERDF, 2 parteneri IPA şi 19 parteneri strategici.

Participare (aproximativ 100 persoane)

Evenimentul a reunit atât partenerii din cadrul proiectului DANUrB, cât și reprezentanți ai instituțiilor / organizaţiilor locale sau stakeholderi din cadrul proiectului.

Structura evenimentului

Evenimentul a fost structurat în trei părți (Lansare oficială publică a proiectului DANUrB, Conferinţa – Sesiuni de lucru şi ședința Comitetului de conducere al proiectului), descrise în continuare:

1. Lansare oficială publică a proiectului DANUrB (15 februarie 2017)

În data de 15 februarie 2017 reprezentanţii INCDT împreună cu partenerii strategici au participat la lansarea oficială a proiectului DANUrB unde fiecare reprezentant al fiecărui partener din proiectul DANUrB a susținut o scurtă prezentare a instituţiei din care provine.

Structura programului a inclus următoarele:

Deschiderea oficială şi discursuri de bun venit din partea rectorului Universităţii de Tehnologie şi Economie din Budapesta (BME) domnul Janos Jozsa, reprezentantului Secretariatului Tehnic DTP, domnul Gusztav Csomor, coordonatorului proiectului, domnul Balint Kadar şi al managerul de comunicare, doamna Ekaterina Kochergina;

Prezentarea partenerilor respectiv prezentările din partea fiecărui partener participant (format Prezi);

Prezentarea obiectivului general și a obiectivelor specifice ale proiectului;

Concluziile obţinute în urma prezentărilor.

2. Conferinţa – Sesiuni de lucru ale proiectului DANUrB (16 februarie 2017)

În data de 16 februarie 2017 reprezentanţii INCDT împreună cu cei ai partenerilor strategici au participat la Sesiunea de lucru din cadrul proiectului DANUrB. Pentru început s-au prezentat două proiecte principale relevante pentru proiectul DANUrB, respectiv Proiectul Datourway şi experienţa Danube Competence Center din Serbia. Ulterior a avut loc:

Discutarea rolul turismului în cadrul proiectului DANUrB, unde se va încerca să se realizeze o nouă viziune a comunităţilor locale cu ajutorul strategiei (rezultat al proiectului Datourway);

Prezentarea localităţilor mai puţin cunoscute şi includerea lor într-un tur turistic pentru a le promova, precum şi identificarea conexiunilor între turismul cultural şi patrimoniul industrial;

Prezentarea pachetelor de lucru, respectiv pachetul cu activităţi specifice cercetării (WP 3) cât şi a pachetului cu activităţi specifice strategiei (WP 6) din cadrul proiectului;

Prezentarea posibilităților privind modificările bugetare ce pot fi făcute în cadrul proiectului;

Informarea partenerilor cu privire la participarea şi implicarea la următorul eveniment programat în agenda proiectului, respectiv întâlnirea de lucru şi vizita de studiu de la Krems, Austria (de la mijlocul lunii martie 2017) pentru stabilirea metodologiei de cercetare folosită în cadrul pachetul de lucru, stabilirea metodei de evaluare a patrimoniului cultural în context interregional.

3. Comitetul de conducere al proiectului DANUrB (17 februarie 2017)

În data de 17 februarie 2017 a fost organizată o întâlnire a Grupului de lucru privind conducerea proiectului. În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate şi discutate următoarele aspecte:

Managementul de proiect, fiind discutate şi stabilite obligaţiile fiecărui partener din cadrul proiectului, principalele rezultate şi documente care alcătuiesc raportarea cheltuielilor eligibile şi efectuate din cadrul proiectului;

Metodele de comunicare şi obligaţiile fiecărui partener pentru a disemina proiectul cât mai bine;

Stabilirea echipei de validare a rezultatelor estimate în aplicaţia proiectului;

Viitoarea bază de date GIS, ca output al proiectului;

Nevoia de a folosi o metodologie comună şi a unor criterii similare;

Testarea acestor metodologii, ce va avea loc în primul an de derulare al proiectului;

Folosirea pe cât posibil a experienţei proiectelor similare din trecut cum ar fi proiectul Datourway.

A treia întâlnire de lucru pentru proiectul DANUrB
În perioada 15-17 octombrie 2017 a avut loc în Golubac, Serbia a treia întâlnire de lucru in cadrul proiectului "Brandul Urban Dunărea - o reţea regională construită prin turism şi educaţie pentru a întări identitatea culturală a Dunării şi solidaritatea - DANube Urban Brand. Această întâlnire a fost organizată de către partenerul proiectului IPA PP2- Universitatea din Belgrad, Facultatea de Arhitectura.

Întâlnirea și-a propus să ofere informații referitoare la etapele parcurse de parteneri până în prezent cât şi informaţii şi clarificări pentru etapele următoare de cercetare, care stau la baza rezultatelor estimate prin acest proiect.
În ziua de 15 octombrie 2017 au fost organizate vizite de studiu în zona pilot aleasă de organizatorul acestei întâlniri: IPA 2-

Universitatea din Belgrad împreună cu partenerul strategic local - Centrul Turistic din Golubac. Vizita de lucru a fost deschisă cu prezentarea turului: pentru Cetatea Golubac, vizitarea cetăţii şi a centrului de vizitare şi a camerei de muzeu. Opțional a fost organizat un tur cu barca, de unde s-a putut admira fluviul Dunărea cu ambele maluri, românesc şi cel sârbesc, respectiv Statuia Lui Decebal, Tabula Traiana, Mânăstirea Mraconia. În paralel cu turul pe apa, a fost pregătit şi o prezentarea a activităţii Biroului Turistic din Kladovo, cât şi proiectele demarate la nivel naţional.

Vizitarea localităţii Donji Milanovac şi a centrului de vizitare din cadrul Parcului Naţional Derdap, unde a fost prezentată activitatea parcului, dar şi proiectele implementate sau în curs de implementare.

În data de 16 octombrie 2017 reprezentanta INCDT împreună cu ceilalți parteneri ai proiectului au participat la Sesiunea de lucru din cadrul proiectului DANUrB. Pentru început s-au prezentat proiecte locale (Golubac), in care sunt incluse şi obiectivele de patrimoniu care vor fi valorificate prin proiectul DANUrB.

DANUrB Closing events - Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria


Danube as ONE region - DANUrB press release.pdf

 

DANUrB - DANUrB Partner Meeting and Study Tour in Romania and Bulgaria, October 14-18, 2018

001.jpeg

 

On October 14-18 the DANUrB partnership held its regular partners’ meeting, this time uniquely combined with a study tour in Romania and Bulgaria. These four days provided an excellent opportunity for the participants to visit heritage sites of the two countries’ Danube regions, to meet local stakeholders and to learn existing successful practices in the areas of tourism and heritage management.

The tour started with a working session at the Ion Mincu University of Architecture and Urbanism (UAUIM) in Bucharest. Here the dean of the Faculty of Urbanism Mr. Claudiu Runceanu briefly presented the history and the profile of the institution and after the presentation of the project leader, Mr. Bálint Kádár, the participants discussed the upcoming tasks of the partnership. In the evening the participants took part in a short sightseeing walk across the old town of Bucharest.

On the next day the participants were guided by another of the project’s Romanian partners, the National Institute for Research and Development in Tourism. Our group first travelled to the Romanian town of Giurgiu, 50 km south-east from Bucharest where at the town hall we were greeted by the city’s mayor and other representatives of the project’s associated partner, the Municipality of Giurgiu. This was followed by the presentation of the project to local stakeholders who in turn talked about the activities and initiatives of the organisations represented by them. The attendees then took a short walk to the main square to see the exhibition of the student projects of the UAUIM’s Faculty of Urbanism near the town’s iconic clock tower. The student works focused primarily on the reimagining and revitalization of various areas along the Danube in and around Giurgiu.

After a lunch featuring the very special local fish soup, the participants visited the ATG shipyard close to Giurgiu’s riverbank, where they were shown around the plant by its director and co-owner, Mr. Adrian Patriche, who recounted the shipyard’s history and outlined its future perspectives. We have learned that during the state socialist period around 4000 people worked in the ship building industry in Giurgiu but after the overall economic transformation in Central and Eastern Europe this dropped to the present number of around 600 workers. The project partners agreed that beyond its economic significance, the shipyard, with its vast erecting shop and ship cranes, has great potential as a site of local industrial heritage. In the afternoon the participants crossed the Danube through the bridge connecting Giurgiu with the Bulgarian city of Ruse, where they were welcomed by the representatives of the project’s local partner, the Human Resources Development Agency (HRDA). Here from late afternoon until evening the second session of the partners’ meeting, as well as the project’s fourth steering committee meeting took place.

The next day, led by Margarita Kaisheva from the Center for Heritage Interpretation, the DANUrB group visited various heritage sites around Ruse, such as the medieval rock monastery at Basarbovo and Ivanovo, and the archaeological site of the fortified town of Cherven. After returning to Ruse, the project partners had the opportunity to meet with local stakeholders in order to discuss effective approaches of heritage revalorization and sustainable tourism in the Danube regions. The topics highlighted during these discussions included social and demographic processes affecting the region, opportunities for funding public initiatives and the recent developments in the areas of tourism and infrastructure.

On the fourth day, the meeting’s participants travelled to Tutrakan, a village still preserving the traditions of the Lower Danube’s fishing economy. We were warmly welcomed by the managers of the site and a local folk group and had the chance to taste one of the specialities of the region, the mamaliga. Our group met the last shipbuilder of Tutrakan who still builds wooden barges in the traditional way, and we could also see different types of fish nets weaved by hand. The exhibition in Tutrakan is installed in four fishermens’ houses and features artefacts related to the everyday life and the traditions of the local community. After Tutrakan, the group travelled to the Srebarna Nature Reserve, located at an arm of the Danube and the habitat of hundreds of species of birds including pelicans. The lecture at the reserve’s visitors’ centre outlined its history and highlighted the importance of the Danube to the natural diversity of the region. The participants then left Srebarna for the nearby town of Silistra to meet with local stakeholders and learn the goals of the local institutions and their initiatives.

The DANUrB meeting and study tour concluded with a visit of the Romanian town of Călărași, where the director of the municipal museum delivered on-site an informative lecture about the post-war transformation of the town centre.

The study tour provided the partnership with plenty of new insights and showed again how diverse is the culture, the economy and the landscape of the Danube region. It was also beneficial to meet again to discuss the tasks at hand before the next partners meeting in Tulcea.

 For more information about the DANUrB project, please visit www.interreg-danube.eu/danurb

Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA)