În data de 29 martie 2017, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism a organizat în Bucureşti, în cadrul proiectului IMPACT, un Workshop de conştientizare privind creşterea gradului de informare a grupului ţintă şi o întâlnire de lucru în cadrul grupului de Stakeholderi.

Scopul evenimentului a constat în creşterea gradului de informare şi conştientizare a grupului ţintă (ministere, autorităţi publice centrale şi locale, arii protejate, asociaţii şi organizaţii cu rol activ în dezvoltarea şi promovarea turismului durabil etc.) privind importanţa din ce în ce mai mare acordată conservării prin exploatare durabilă a resurselor naturale protejate.

Workshop-ul s-a desfăşurat sub forma unor prezentări privind proiectul IMPACT (scopul proiectului, obiective, activităţi realizate până în prezent, rezultate aşteptate etc.); prezentarea bunelor practici identificate pe teritoriul României; prezentarea bunelor practici identificate  de partenerii proiectului pe tematica turism durabil şi dezbateri privind identificarea de bune practici la nivelul celorlalte arii naturale implicate în proiect.

În cadrul proiectului, INCDT trebuie să identifice 5 bune practici din diferite arii naturale protejate din România care vor fi diseminate / transferate în cadrul proiectului.

În cadrul întâlnirii a avut loc o discuție liberă cu reprezentanţii administraţiilor parcurilor naţionale şi naturale (Administrația Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Administrația Parcului Național Munţii Rodnei, Administrația Parcului Natural Vânători Neamţ, Administrația Parcului Natural Porţile de Fier, Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului – UNESCO) pentru a vedea ce s-ar putea transfera din experiența internațională.

În acest sens, cei prezenți au manifestat interes pentru:

Managementul fluxurilor turistice, bună practică prezentată de Ministerul Regional al Mediului și Planificării Spațiale din Andalusia, Spania. Identificarea unor soluții de management al fluxurilor de vizitatori prezintă interes pentru parcurile din România, chiar dacă majoritatea acestora sunt departe de atingerea gradului de saturare din punct de vedere al fluxurilor turistice;

Excursii în natură pentru sănătate, bună practică prezentată de ENRx, Franţa. Prezintă interes pentru stakeholderii din România implementarea unor scheme voluntare de certificare a calității serviciilor turistice la nivel local;

Facilitarea pescuitului durabil în zonele costiere protejate prin abordare integrată și comunicare, bună practică prezentată de EUCC Baltic Office, Lituania. Această bună practică interesează din punct de vedere al modului în care s-a realizat comunicarea între sfactorii interesați pentru găsirea unor soluții câștig-câștig.

De asemenea, stakehoderii români sunt interesați și de realizarea schimbului de experiența între ei, unele bune practici din ariile naturale protejate din România ar putea fi implementate în alte arii protejate din țară (ex. evaluarea capacității de suport, evaluarea peisajelor etc.).

În ceea ce privește alte teme ce ar prezenta interes dacă ar fi abordate de partenerii din cadrul proiectului, stakeholderii noștri și-au menţionat interesul vis-a-vis de:

tehnici de interpretare folosite de partenerii străini în ariile naturale protejate, mai exact cum se face trecerea de la informaţia ştiinţifică la vizitatori (nu doar panouri informative şi puncte de vizitare) şi ce tipuri de activităţi sunt folosite (pentru a vedea dacă pot fi ʺadoptateʺ în România);

activități realizate cu tineri, activități educative și de voluntariat. Se dorește pe viitor chiar dezvoltarea unor proiecte comune în acest sens cu partenerii externi privind schimbul de tineri.

În plus, au mai avut loc discuții în legătură cu anumite probleme întâmpinate de ariile protejate din România, în special datorate anumitor blocaje legale sau instituționale (ex. comerţul cu suveniruri în cadrul centrelor de vizitare, semnalizarea unitară la nivelul destinațiilor, probleme întâmpinate în realizarea unor amenajări de vizitare - trasee turistice).

Evenimentul a avut impact pozitiv, participanţii considerând că obiectivele proiectului răspund nevoilor actuale ale populaţiei prin raportare la importanţa deosebită acordată ariilor naturale protejate. De asemenea, workshop-ul a oferit consolidarea relaţiilor cu stakeholderii noştri din proiect.

Workshop de conştientizare

dsc-9415.jpg
dsc-9415.jpg
dsc-9418.jpg
dsc-9418.jpg
dsc-9423.jpg
dsc-9423.jpg
dsc-9425.jpg
dsc-9425.jpg
dsc-9427.jpg
dsc-9427.jpg
dsc-9428.jpg
dsc-9428.jpg