Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Bucureşti a organizat în ziua de 27 septembrie 2016 la Bucureşti un Workshop de informare şi o întâlnire privind formarea unui grup de Stakeholderi. Aceste evenimente au fost organizate în cadrul proiectului european IMPACT – Modele Inovatoare pentru Arii Protejate: schimb şi transfer, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE şi susţinut de Ministerul Fondurilor Europene (în cadrul căruia INCDT este partener).

Scopul workshopului a constat în creşterea gradului de informare şi conştientizare a grupului ţintă (ministere, autorităţi publice centrale şi locale, arii protejate, asociaţii şi organizaţii cu rol activ în dezvoltarea şi promovarea turismului durabil etc.) privind importanţa din ce în ce mai mare acordată conservării prin exploatare durabilă a resurselor naturale protejate.

Workshopul s-a desfăşurat sub forma unor prezentări privind proiectul IMPACT (scopul proiectului, obiective, activităţi, rezultate aşteptate etc.) şi a unor dezbateri privind identificarea de bune practici la nivelul unor arii naturale protejate de pe teritoriul României (de ex. modele inovative de management, turism durabil in ariile naturale protejate, infrastructura verde, conştientizarea opiniei publice cu privire la conservarea biodiversităţii etc.).

În cadrul acestui eveniment, INCDT a pus bazele formării grupului de lucru care va avea un rol important în îmbunătăţirea instrumentului de lucru selectat în cadrul proiectului. Până în prezent, din acest grup şi-au manifestat interesul şi acordul pentru a face parte reprezentanţii următoarelor instituţii.

Workshop

dsc-2834.jpg
dsc-2834.jpg
dsc-2831.jpg
dsc-2831.jpg
dsc-2821.jpg
dsc-2821.jpg
dsc-2812.jpg
dsc-2812.jpg
dsc-2811.jpg
dsc-2811.jpg
dsc-2808.jpg
dsc-2808.jpg