Conferinţa Internaţională privind Turismul Cultural în Europa “Patrimoniul Imaterial: Factor Esenţial pentru Dezvoltarea Turismului Durabil şi Responsabil

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Bucureşti a participat la ediţia a 9-a a Conferinţei Internaţionale privind Turismul Cultural în Europa “Patrimoniul Imaterial: Factor Esenţial pentru Dezvoltarea Turismului Durabil şi Responsabil”, care a fost organizată de către Reţeaua Europeană de Turism Cultural (European Cultural Tourism Network - ECTN) - în cadrul căreia INCDT este membru asociat.

Această conferinţă a avut loc în cadrul proiectului Interreg Europe CHRISTA (Cultură şi Patrimoniu pentru Acţiuni Turistice Responsabile, Inovatoare şi Sustenabile), al cărui obiectiv principal îl reprezintă protejarea bunurilor de patrimoniu natural şi cultural, utilizarea acestora pentru dezvoltarea şi promovarea strategiilor de turism inovatoare, durabile şi responsabile, incluzând patrimoniul imaterial şi industrial, prin interpretare şi digitizare, prin capitalizarea bunelor practici, prin învăţarea şi implementarea de politici publice şi prin creşterea capacităţii administrative.

Conferinţa a cuprins următoarele secţiuni:

Prezentări. Cele mai recente tendinţe și studii de caz. Cele mai bune practici, metode și concepte ale implementării cu succes a unor proiecte.

Panel de Dezbateri. Prezentatorii au împărtășit exemple și puncte de vedere, implicând în acelaşi timp şi publicul într-o dezbatere deschisă și intervenţii scurte.

Workshopuri paralele. Cunoștințe utile rezultate în urma unor activităţi interactive desfăşurate într-o atmosferă informală și creativă.


În sesiunea a doua au fost organizate 6 workshopuri paralele, structurate astfel:

A. Tradiţii orale şi comunităţi, având limbajul ca vector principal al expresiei culturale;
B. Practici sociale, ritualuri şi evenimente festive;
C. Meşteşuguri tradiţionale;
D. Gastronomie şi vin;
E. Artele spectacolului, având ca mijloace de expresie sunetul muzical şi mişcarea corporală;
F. Cunoştinţe şi practici, referitoare la natură şi univers.

În cadrul workshopului A, Cristina Lixăndroiu, manager al proiectului Interreg Europe IMPACT, a susţinut o prezentare a proiectului, care a atins următoarele aspecte: obiectivele și abordarea proiectului, parteneriatul și durata acestuia, fazele și pachetele de lucru, rezultatele estimate. Prezenţa proiectului IMPACT în cadrul conferinţei ECTN a constituit un adevărat beneficiu pentru dezvoltarea parteneriatului cu alte proiecte care se află în derulare având obiective similare în diseminarea şi promovarea proiectelor.

Impact - Conferință

ectn1.jpg
ectn1.jpg
ectn2.jpg
ectn2.jpg
ectn3.jpg
ectn3.jpg
ectn4.jpg
ectn4.jpg