HEALTOUR - PROGRAMUL DE SCHIMB ÎN TURISMUL DE SĂNĂTATE

PARTENERII:

Agenţia Regională de Dezvoltare Central - Transdanubiană (CTRDA) din Ungaria – coordonator;
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Turism (INCDT) din România – co-beneficiar;
Academia Europeană a Fundaţiei Yuste (FAEY) din Spania - co-beneficiar.
 

PROIECT

Proiectul Healtour se bazează, pe de o parte, pe studiile pregătitoare anterioare Calypso care furnizează informaţii concrete privind schimbul în turismul social din extrasezon în cadrul UE şi va beneficia, pe de altă parte, de studiile şi expertiza oferită de proiectele Calypso 2010, deja aflate în derulare, precum SOWELL şi URTS.

Healtour va continua şi va completa cercetarea anterioară Calypso privind condiţiile locale financiare şi normative (în teritoriul din care fac parte partenerii), în care pot avea loc schimburi transnaţionale şi va oferi o perspectivă asupra modelelor fezabile de schimburi economice în extrasezon (cofinanţare prin politicile publice sociale, implicarea operatorilor privaţi).

Proiectul va evalua modul în care o etichetă în ʺturismul socialʺ poate integra mai bine sectorul privat (turoperatori, hoteluri, agenţii de turism, companii de transport etc.) în crearea de noi produse şi oferte în sectorul turismului social.

Toate eforturile de cercetare vor fi derulate de către partenerii locali relevanţi şi vor implica asociaţii şi actori locali. Rezultatele studiilor vor face obiectul unei strategii de diseminare (buletine informative, comunicate de presă, informaţii prin media socială etc.).

OBIECTIVE

Principalele obiective ale proiectului sunt:

susţinerea autorităţilor publice în stabilirea, dezvoltarea şi întărirea structurilor Calypso în propria ţară;

oferirea de oportunităţi în crearea de reţele în vederea creşterii cooperării dintre autorităţile publice, având ca scop final promovarea schimburilor în extrasezon pentru oricare dintre cele patru grupuri ţintă ale Calypso;

realizarea de studii relevante care să îmbunătăţească nivelul de cunoaştere şi să faciliteze schimburile în extrasezon;

ilustrarea modului în care rezultatele specifice ale proiectului pot fi legate de platforma web Calypso, ca instrument de a facilita continuitatea proiectului dincolo de perioada de cofinanţare.

O constatare a studiului Calypso a fost că structurile naţionale nu sunt suficient organizate şi consolidate pentru a se implica în Calypso într-o manieră consolidată. Unul dintre principalele obiective ale proiectului Calypso va fi acela de a consolida structurile din fiecare ţară participantă, pentru a permite crearea unor structuri puternice pentru viitoarele mecanisme de schimb europene.

Prin acest proiect, partenerii – în strânsă colaborare cu punctele naţionale de contact – vor disemina informaţii cu privire la proiectul Calypso, la nivel naţional, autorităţilor publice şi organizaţiilor profesionale din turism. Studiile vor propune diferite soluţii pentru a crea un nou mecanism de schimb în extra sezon între ţările participante la proiect şi/sau de a găsi modalităţi de a se alătura mecanismelor existente.

Studiile care vor fi realizate pe durata acestui proiect pot fi grupate în două categorii: studii privind oferta actuală de turism social în ţările partenere şi modul în care aceasta poate fi dezvoltată, sporind colaborarea dintre furnizorii privaţi şi integrându-i în mecanismele de schimb în extrasezon.

Pentru a sprijini ţările partenere în promovarea şi certificarea ofertei de turism, proiectul Healtour include un studiu de identificare a furnizorilor relevanţi de turism şi un studiu de creare a unei etichete comune în turismul social pentru ţări diferite cum sunt România, Ungaria, Spania. Prin implementarea acestei etichete puternic conectată cu proiectul Calypso, partenerii vor avea instrumentele necesare pentru a atrage şi controla ofertele de turism care vor fi disponibile pe platforma web Calypso.

ACTIVITĂŢI

Managementul proiectului – (Responsabilă pentru această activitate este Agenţia Regională de Dezvoltare Central - Transdanubiană).

Campania de promovare şi diseminarea rezultatelor proiectului, precum şi a obiectivelor sale (Responsabilă pentru această activitate este Agenţia Regională de Dezvoltare Central - Transdanubiană).

Principalele elemente ale campaniei de promovare şi diseminare sunt:

Întâlnire în fiecare ţară parteneră la proiect cu actorii locali

Realizarea unui flyer

Comunicate de presă, articole pe Internet

Buletine informative

Broşură de informare

Conferinţa finală

Analiza ofertelor şi produselor de turism de sănătate în Europa şi analize comparative ale mecanismelor de subvenţionare:

Studiu privind oferta de turism de sănătate şi de turism social în teritoriul ţărilor partenere;

Studiu privind suportul financiar public existent şi posibilitatea creării unor schimburi simetrice şi asimetrice;

Crearea unor puncte de referinţă în oferta de turism a staţiunilor de sănătate şi produsele de turism specifice create pentru grupurile ţintă în diferite ţări. Rezultatele vor fi prezentate şi diseminate operatorilor privaţi prin intermediul organizaţiilor profesionale de turism, cu scopul implicării actorilor privaţi în Programul Calypso şi încurajării lor în a colabora cu autorităţile publice şi îmbunătăţirii produselor şi creării de oferte de schimb în extrasezon.

Crearea a diferite scenarii a cadrului de lucru legal, instituţional şi comercial şi de stimulente privind dezvoltarea schimbului de turism în extrasezon

Studiu privind posibilităţile de a subvenţiona mecanismele de schimb în extrasezon şi de a crea, dacă este necesar, un cadru de cooperare între fondurile de asigurare naţionale;

Studiu privind crearea unei etichete de turism social.

CONTACT

Persoană de contact:

Mrs Eszter Ruga

eszter.ruga@kdrfu.hu

Director de proiect INCDT:

Dr. Camelia Surugiu, cercetător științific gr. II

camelia_surugiu@incdt.ro

BULETINE INFORMATIVE

Buletin informativ nr.4

Comunicate de presa

Articole pe internet

Broșuri și pliante

Întâlnire Națională De Lucru, 7 Iunie 2012, Mangalia

Rezultatele Proiectului

Linkuri utile

www.fundacionyuste.es