dat.png

 

Proiectul SEE - DATOURWAY (Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special regard to Tourism) este co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltarea Regională) prin Programul de Cooperarea Transnaţională Sud Estul Europei (SEE), încadrându-se pe Axa prioritară 4 a programului SEE: Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial, Domeniul de Intervenţie 4.2.: Promovarea unei distribuţii echilibrate a zonelor cu potenţial de dezvoltare în ceea ce priveşte accesibilitatea şi atractivitatea acestora.

Scurt istoric al proiectului DATOURWAY

2007 - a fost completat şi discutat primul draft al propunerii de proiect;

în data de 5 mai 2008 - a fost lansat primul apel de proiecte în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei (finalizat în data de 13 iunie 2008). În prima etapă am completat şi am depus o Expresie de interes („Expression of Interes”) sau forma scurtă a aplicaţiei. În cea de-a doua fază a apelului de proiecte, propunerea noastră a fost acceptată şi am fost invitaţi să depunem propunerea detaliată (Aplicaţia Completă);

11 martie 2009 – aplicaţia pentru proiectul Datourway a fost selectată pentru finanţare în cadrul Programului SEE;

12 iunie 2009 – Comitetul de Monitorizare a confirmat aprobarea proiectului;

Ianuarie 2010 – septembrie 2010 – Realizarea analizei transnationale (realizata prin armonizarea analizelor nationale in zona Dunarii la nivel NUTS II, realizate de fiecare partener);

Octombrie 2010 – demararea procesului de realizarea a Strategiei transnationale Datourway și a celor 5 proiecte pilot (Romania fiind implicata in 3 proiecte pilot: Ro – Bg - Dezvoltarea turismului urban şi periurban în zona transfrontalieră Calafat – Vidin, Ro – It – Delte și Greenway – turism verde de-a lungul Dunării);

August 2011 – finalizarea proiectelor pilot şi diseminarea rezultatelor – workshop Ruse - Bulgaria;

Noiembrie 2011 - Formarea rețelei de colaborare şi suport Datourway – seminar Sofia - Bulgaria

Obiectivul Proiectului

Proiectul va contribui la dezvoltarea teritorială durabilă a zonei Dunării şi va reflecta un interes strategic comun în domeniul dezvoltării turismului prin elaborarea unui set de strategii de turism agreate de comun acord, prin implementarea unor proiecte pilot pentru diferite arii şi prin elaborarea unor recomandări politice transnaţionale comune.

Astfel, proiectul îşi propune să aducă o contribuţie la dezvoltarea durabilă teritorială a regiunii Dunării prin sprijinirea dezvoltării turismului de-a lungul malurilor Dunării, urmând a fi abordate cu prioritate zonele rurale. Teritoriul administrativ analizat în proiect: Brăila, Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Tulcea şi Bucureşti-Ilfov.

Parteneriat: 16 parteneri din 7 ţări (din România 3 parteneri de proiect)

Lider de proiect - VÁTI - Organizaţie neguvernamentală pentru Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană (VATI), Ungaria

FEDR PP1 Asociaţia Danube Settlements (DSA) Ungaria

FEDR PP2 Asociaţia Ştiinţifică pentru Dezvoltarea Spaţială (SASD) Ungaria

FEDR PP3 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism (INCDT) România

FEDR PP4 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN – INCERC” România

FEDR PP5 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) România

FEDR PP6 Forumul Economic Bulgar (BEF) Bulgaria

FEDR PP7 Agenţia de Dezvoltare Regională (RRA Samorin) Slovacia

FEDR PP8 Delta 2000 Italia

PARTENER IPA

IPA PP1 Agenţia de Dezvoltare Regională Slavonia&Baranja (RRA/RRA) Croaţia

PARTENERI care se supun regulii flexibilităţii de 10%

10% PP1 Agenţia Regională pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii „Alma Mons” Novi Sad (ALMA MONS) Serbia

10% PP2 Institutul PC pentru planificare urbană în Vojvodina (ITPV) Serbia

10% PP3 Organizaţia de Turism din Vojvodina (TOV) Serbia

10% PP4 Secretariatul Provincial pentru Cooperare Regională şi Internaţională – Consiliul Executiv pentru Provincia Autonomă Vojvodina (PSRIC) Serbia

10% PP5 Asociaţia “Cooperare euroregională Dunăre-Drava-Sava” (AEDDS) Croaţia

PARTENER OBSERVATOR

OP1 Ministerul Dezvoltării Naţionale şi Economiei (MNDE) Ungaria

 Durata proiectului: 34 luni (mai 2009 – februarie 2012)

Rezultate:

realizarea unui sistem informatic bazat pe GIS prin colectarea şi integrarea datelor statistice şi a cercetărilor realizate la nivel naţional, regional şi o parte a celor locale, precum şi a programelor şi studiilor disponibile;

efectuarea de analize naţionale, precum si sintetizarea şi evaluarea rezultatelor acestora;

elaborarea şi adoptarea unei strategii integrate pentru un turism ecologic în coridorul de Sud-Est al Dunării, prin consultarea factorilor interesaţi;

elaborarea participativă a unor proiecte pilot pentru arii transnaţionale strategice, precum splendidul peisaj de pe ţărmul Dunării (Ungaria-Slovacia); un proiect între Ungaria, Serbia si Croaţia care îşi propune creşterea economică cu ajutorul turismului; un proiect privind legăturile turistice urban-rural (Romania-Bulgaria); o comparaţie între deltele râurilor Po şi Dunărea (Romania-Italia), şi proiectul comun între toţi partenerii proiectului care prevede un coridor verde de-a lungul Dunării;

elaborarea unei modalităţi de „inventariere” a turismului în vederea diseminării informaţiilor către publicul internaţional despre posibilităţile din această parte a Dunării, precum şi despre serviciile pe care municipalităţile locale le pot oferi.

Echipa INCDT:

Roxana Aştefănoaiei – Manager de proiect, roxanasirbu@incdt.ro

Gabriela Marchidan – Manager financiar

Alina Carlogea – Control calitate

Marioara Pavel – Manager de comunicare