Proiectul DANUrB+ își propune să reactiveze patrimoniul și resursele culturale nevalorificate din localitățile aflate in vecinătatea si in zona de granița a Dunării, pentru a crea noi posibilități si a reda atractivitatea  orașelor din această zonă și din regiunile limitrofe fluviului.

DANUrB+ - Brandul Urban Dunarean + Construirea rezilienței regionale și locale prin valorificarea patrimoniului cultural al Dunării

 

Proiectul este aprobat prin Programul Transnațional Interreg Danube, la al treilea apel, în cadrul Priorității: O regiune a Dunării responsabilă din punct de vedere ecologic şi cultural, Obiectivul specific: Prezervarea utilizării sustenabile a patrimoniului natural şi cultura

Data de începere: 01.07.2020

Data de încheiere: 30.06.2022

 

PARTENERIATUL PROIECTULUI

 

Rol

Nume

Acronim

Țară

LP

Budapest University of Technology and Economics

BME

HU

PP

Hungarian Contemporary Architecture Centre

KÉK

HU

PP

Pest County Municipality

PCM

HU

PP

Slovak University of Technology in Bratislava

STU

SK

PP

Vukovar-Srijem County

VSC

HR

PP

National Institute for Research and Development in Tourism

INCDT

RO

PP

"Ion Mincu" University of Architecture and Urbanism

UAUIM

RO

PP

Danube Delta National Institute for Research and Development

DDNI

RO

PP

National Tourism Cluster "Bulgarian Guide"

NTC-BG

BG

PP

University of Belgrade (UNIV) - Faculty of Architecture

UBGD-FA

RS

PP

Politehnica University of Timisoara

UPT

RO

PP

Association for Urban Transition

ATU

RO

PP

New Bulgarian University

NBU

BG

PP

Urban Survey Association

USA

RO

PP

Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation

PD

SK

PP

Bluelink Foundation

BlueLink

BG

PP

New Cultural Neighborhood

NKN

RS

PP

Central European Foundation

CEF

SK

AP

Bratislava Self-Governing Region

 

SK

AP

Municipality of Mohács

 

HU

AP

Municipality of Kalocsa

 

HU

AP

Tourism Association of Komárom

 

HU

AP

Municipality of Esztergom

 

HU

AP

Municipality of Silistra

 

BG

AP

Municipality of Calafat

 

RO

AP

Territorial Administrative Unit - Drobeta Turnu Severin

 

RO

AP

Municipality of Dunaújváros

 

HU

AP

Municipality of Štúrovo

 

SK

AP

City of Vukovar

 

HR

 

Proiectul DANUrB + își propune să reactiveze patrimoniul și resursele culturale nevalorificate din localitățile aflate in vecinătatea si in zona de granița a Dunării, pentru a crea noi posibilități si a reda atractivitatea  orașelor din această zonă și din regiunile limitrofe fluviului.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

Obiectivul principal al proiectului este consolidarea capacității părților interesate locale în vederea asigurării unei cooperări optime la nivel local și interregional, având ca scop valorificarea patrimoniului Dunării prin acțiuni derulate la nivel local, sub un brand unitar și suficient de puternic pentru a asigura creșterea prosperității zonei și o mare atractivitate în rândul turiștilor din toată lumea. Acest obiectiv principalîși are originea în munca depusă în cadrul precedentului proiect Interreg DTP numit “DANUrB”, care viza crearea unui traseu de promenadă culturală prin care erau puse bazele pentru o strategie consecventă, o platformă funcțională și un set de trasee tematice.

Astfel de instrumente DANUrB s-au dovedit a se preta perfect pentru aplicarea în zonele aflate în vecinătatea Dunării și de graniță din preajma acesteia, unde dezvoltarea socio-economică se bazează exclusiv pe resursele speciale pe care le oferă Dunărea.

Proiectul cuprinde patru fluxuri tematice orizontale, organizate pe patru pachete de lucru verticale: Cercetare, Instrumente de planificare, Educare și Acțiuni.

 

REZULTATELE PROIECTULUI

 

Principalele rezultate anticipate ale proiectului:
- obținerea etichetei de asigurare a calității, ce va garanta vizibilitatea și calitatea proiectelor de valorificare a patrimoniului;
- crearea unui “Atlas al Orașelor DANUrB”: un grupaj complet de informații privind configurația spațială a malului fluviului, resursele culturale existente și posibilitățile conferite de geografia regiunilor riverane Dunării;
- realizarea unui “Ghid de Resurse” pentru definirea potențialului comun de dezvoltare din  zonele aflate în vecinătatea Dunării și de graniță din preajma acesteia;
- crearea unor planuri locale de valorificare eficientă a patrimoniului, prin intermediul cooperării;
- organizarea de tururi și filme prin care să se promoveze valorile DANUrB în rândul turiștilor și al localnicilor;
- organizarea de festivaluri cu ocazia Zilei Dunării pentru promovarea valorilor traiului în zonele riverane, care astfel capătă interes datorită interculturalității întâlnite pe cursul Dunării;
- Planurile de Acțiune DANUrB mizează pe valorificarea patrimoniului Dunării pentru asigurarea prosperității comunităților locale;
- crearea unei Rețele de cunoștințe în cadrul platformei DANUrB, prin care să se implementeze acțiunile propuse în cadrul Strategiilor  EUSDR și DANUrB;
- realizarea de programe școlare cu rolul de a informa publicul despre valorile incluse în patrimoniul intercultural și local dunărean, cu rolul de a asigura prosperitatea generațiilor viitoare;
- crearea unui Cadrul de Cooperare pentru proiecte derulate de-a lungul cursului Dunării destinate valorificării întregului patrimoniului regional și interregional și pentru constituirea unui brand comun;
- Consolidarea capacităților rețelelor locale de IMM-uri prin intermediul unui program de instruire care să permită implicarea antreprenorilor de la nivel local în cadrul industriilor culturale și în acțiuni dedicate valorificării patrimoniului.

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

 

Project manager - Cristina Lixandroiu, curea@incdt.ro

Communication Manager - Pavel Mustetea Marioara, pmioara@incdt.ro

Financial Manager - Gabriela Marchidan, marchidan@incdt.ro

Experți în turism: 

Cristi Frent, cristi.frent@incdt.ro

Adrian Radulescu, adrianradulescu@incdt.ro

Melania Coman, melania.coman@incdt.ro

Victor Timotin, victor@incdt.ro

Rodica Trifanescu, rodicatrifanescu@incdt.ro

Irina Colceru, irina.colceru@incdt.ro

Alina Niculescu, niculescu@incdt.ro

 

COMUNICATE DE PRESĂ

 

Comunicatul de presă referitor la întâlnirea partenerilor din 26 februarie 2021

PLATAFORMA DANURB REUNEȘTE BUNE PRACTICI DE PATRIMONIU CULTURAL ȘI ISTORIC Platforma DANUrB a fost reactivată și este gata să-și îmbogățească conținutul cu noi bune practici în domeniul patrimoniului cultural și istoric în regiunile dunărene. Acest lucru s-a lansat evident la a treia întâlnire a partenerilor, care a avut loc în data de 26 februarie 2021. Evenimentul a reunit online peste 60 de participanți din 19 organizații partenere și 6 țări dunărene (Bulgaria, Croația, Ungaria, România, Serbia și Slovacia). Ca urmare a proiectului DANUrB implementat anterior(2017-2019), platforma conține deja 450 de obiceiuri locale tradiționale, atracții și alte elemente valoroase ale patrimoniului cultural și istoric. Proiectul succesor, DANUrB+, își propune să sporească numărul acestora, să le ridice gradul de conștientizare și să sporească vizibilitatea platformei. Discuția online s-a concentrat pe necesitatea reorganizării calendarului și provocările întâmpinate în implementarea activităților proiectului, având în vedere impactul pe care COVID-19 îl are asupra obiectivelor și termenelor proiectului. În cadrul întâlnirii a fost prezentată o versiune de lucru a Atlasului DANUrB+, care va conține hărți demografice, economice, spațiale și morfologice ale așezărilor ”în scădere” de-a lungul Dunării. De asemenea, se vor identifica proiectele internaționale, transfrontaliere și regionale, în plus față de așa-numita „Promenadă culturală a Dunării”, realizată anterior în proiectul DANUrB. Trei noi tururi PocketGuide vor fi lansate ca o extensie a proiectului anterior DANUrB. Au fost prezentate, de asemenea, progresul lucrărilor la filmele DANUrB+, programele școlare, proiectele universitare, cooperarea dintre stakeholderi și crearea Etichetei de Calitate DANUrB+(„DANUrB+ Quality Label”). Au fost prezentate câteva exemple de bune practici și parteneriate între Ungaria și Slovacia, cum ar fi parcurile tematice și GECT (Grupările europene de cooperare teritorială). În timpul întâlnirii a avut loc și o demonstrație a platformei DANUrB în cadrul unui workshop separat - o scurtă instruire cu privire la interfața și funcționalitățile sale. Proiectul DANUrB+ a fost lansat în iulie 2020 pentru a activa patrimoniul și resursele culturale subutilizate în regiunile periferice și de frontieră de-a lungul Dunării. Este cofinanțat de Programul transnațional Interreg Dunăre 2014-2020. Rezultatul așteptat este creșterea dezvoltării locale și a atractivității turistice internaționale.

Comunicat de presa februarie 2021