Anunț

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism organizează în data de 19 octombrie 2021 concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific gradul I în domeniu Economie în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și a OMENCS 6129/2016 privind Aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare.

Metodologia de concurs este disponibilă aici.

Depunerea dosarului de concurs se face la secretariatul institutului (Str. Apolodor nr. 17, sect. 5, București) în termen de 30 de zile de la afișarea prezentului anunț. 

Informatii suplimentare: 021/316.25.35, 021/316.25.65.

Afișat astăzi 17.09.2021


Rezultat Concurs

În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului cercetare-dezvoltare, rezultatul analizei dosarului de concurs, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și aprecierea prin punctaj pentru concursul de ocupare a unui post de cercetător științific gradul I:

 

Numele și prenumele candidatului Status 
Frenț Cristi Admis