Blue Tourism Opportunities (BTO) este un proiect finanțat de Comisia Europeană, prin programul ERASMUS+, Acțiunea-Cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici. Parteneriate Strategice în Învățământul Superior.

Perioada de derulare a proiectului: 1 decembrie 2020 – 30 noiembrie 2022

 

CONTEXTUL PROIECTULUI

Turismul albastru (Blue Tourism) este un sector în creștere. Având în vedere Raportul economic anual privind economia albastră a UE prezentat de Comisia Europeană, „turismul de coastă este cel mai mare contribuitor în ceea ce privește locurile de muncă, valoarea adăugată și profiturile, contribuind semnificativ mai mult la crearea de locuri de muncă decât la crearea de valoare adăugată brută și / sau profituri”. Astfel, sectorul turismului albastru are un potențial deosebit de a încuraja dezvoltarea de noi companii, ceea ce presupune implementarea de acțiuni care determină atât îmbunătățirea competențelor profesionale ale absolvenților și studenților universitari cu caracter antreprenorial în cunoașterea turismului albastru ca o implicare mai mare a universităților în încorporarea programelor educaționale de antreprenoriat în turismul albastru în planurile lor de învățământ,cât și participarea activă corespunzătoare a profesorilor lor.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • Îmbunătățirea abilităților de afaceri, inclusiv a abilităților sociale de afaceri ale absolvenților din învățământul superior.
 • Implementarea planurilor de învățământ și a programelor de formare în universități care răspund nevoilor industriei turismului albastru.
 • Îmbunătățirea competenței profesionale a profesorilor universitari în raport cu metoda MOOC în domenii legate de antreprenoriat în turismul albastru.
 • Utilizarea mentoratului ca instrument de colaborare și sprijin între universitate / profesor / student pentru încurajarea spiritului antreprenorial în domeniul turismului albastru.

Pentru a atinge aceste obiective, va fi conceput un curs de formare profesională cu două module de instruire legate de antreprenoriat în turismul albastru, urmând cadrul metodologic al ECVET și EntreComp (The Entrepreneurship Competence Framework) care facilitează validarea și recunoașterea abilităților și cunoștințelor profesionale dobândite. În ceea ce privește antreprenoriatul în turismul albastru din diferitele sisteme de educație și țări ale UE va fi dezvoltată o platformă de mentorat în domeniul antreprenoriatului în turismul albastru în care profesorii și studenții sau absolvenții cu spirit antreprenorial pot interacționa pentru implementarea acesteia în afacerea lor. De asemenea, pentru a da o valoare adăugată proiectului, profesorii universitari vor fi instruiți în utilizarea MOOC ca metodă didactică pentru cursurile de antreprenoriat în domeniul turismului albastru.

GRUPURILE ȚINTĂ AL PROIECTULUI

Grupurile țintă ale proiectului, cu participare directă sau indirectă, sunt următoarele:

 • Universitățile din sectorul turistic
 • Elevii și absolvenții universitari cu caracter antreprenorial
 • Profesorii universitari
 • Organizații și asociații de antreprenori
 • Camere de Comerț
 • Centre de sprijin pentru antreprenori, incubatoare de start-up-uri

 

BENEFICIARII PROIECTULUI

Se pot diferenția două tipuri de beneficiari din proiect:

Studenții cu specializarea turism - atât timp cât aceștia pot beneficia atât de cursul MOOC privind antreprenoriatul în turismul albastru, cât și de platforma de mentorat a proiectului.

Profesorii universitari: pentru a putea primi instruire cu privire la utilitatea metodei MOOC, conținutul programului de formare de tip ”față-în-față” în domeniul antreprenoriatului în turismul albastru.

 

PARTENERIATUL PROIECTULUI

Transnaționalitatea acestui proiect este esențială pentru a face cunoscute obiectivele proiectului, precum și rezultatele obținute și diferitele produse dezvoltate, iar din acest motiv, a fost format un consorțiu internațional și multidisciplinar cu suficientă experiență atât în domeniul turismului albastru, cât și în domeniul instrumentelor didactice inovatoare. Partenerii din consorțiu sunt:

 • Szkola GlownaTurystyki i Hotelarstwa Vistula – coordonator, Polonia
 • Asociacion de Innovacion Emprendimientoy Tecnologiasde la Informaciony la Comunicacion (INNETICA), Spania
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (INCDT), România
 • ESE, Ensino Superior Empresarial, LDA., Portugalia
 • Skills Zone Malta co. Limited, Malta
 • Glandrive, UnipessoalLda, Portugalia

 

REZULTATELE PROIECTULUI

Rezultate așteptate (generice):

 • Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor profesionale ale studenților și absolvenților de învățământ superior în chestiuni legate de turismul albastru, eliminând decalajul dintre abilitățile disponibile deținute de lucrători și nevoile pieței muncii.
 • Creșterea posibilităților de angajare pe cont propriu a absolvenților în companii legate de turismul albastru, precum și îmbunătățirea abilităților și competențelor profesionale în acest domeniu.
 • Creșterea atractivității mobilității între diferite țări ale UE și mediile în care activează tinerii antreprenori care doresc să își dedice activitatea profesională în domeniul turismului albastru.
 • Utilizarea MOOC ca metodă inovatoare de către universități în chestiuni legate de antreprenoriat în domeniul turismului albastru.
 • Apropierea dintre universități și companii pentru promovarea și susținerea antreprenoriatului în crearea de companii care au legătură cu turismul albastru.
 • Permiterea utilizării unor instrumente de formare inovatoare (MOOC) ca metodă de învățare în antreprenoriat și dezvoltarea abilităților pentru înființarea de afaceri de turism albastru.
 • Includerea modulelor de formare profesională care au legătură cu antreprenoriatul în domeniul turismului albastru în curricula și programele de formare ale universităților.
 • Promovarea activităților de mentorat și sprijin la începutul activităților profesionale de către profesori și universități pentru a susține antreprenorii de turism albastru.
 • Îmbunătățirea politicilor europene de formare profesională în chestiuni legate de antreprenoriat în sectorul turismului albastru.

Rezultate așteptate (cantitative):

Pregătirea conținutului unui curs de formare profesională cu două module de instruire legate de antreprenoriat în domeniul turismului albastru, urmând cadrul metodologic al ECVET și EntreComp (The Entrepreneurship Competence Framework) care facilitează validarea și recunoașterea abilităților și cunoștințelor profesionale dobândite în antreprenoriatul turismului albastru în diferitele sisteme de educație și țări ale UE, astfel încât părțile interesate să le poată include în mod adecvat în calificările lor profesionale. Scrierea unui curs de formare profesională în domeniul antreprenoriatului în domeniul turismului albastru și conversia acestuia la metodologia MOOC. Cursul va dura 40 de ore și va avea două module de antreprenoriat: unul referitor la antreprenoriatul de afaceri legat de turismul albastru costier și altul referitor la turismul albastru maritim.

Pregătirea a 22 de profesori universitari în metoda MOOC în domenii legate de antreprenoriat în turismul albastru.

Lansarea unui curs MOOC privind antreprenoriatul în domeniul turismul albastru, la care vor participa 125 de studenți în primul an, 250 în anul II și 300 în anul III.

Crearea unei platforme de mentorat colaborativ pentru promovarea antreprenoriatului în companiile de turism albastru, la care vor participa în primul an 100 de studenți, profesori universitari și universități pentru a consilia și a susține înființarea de afaceri inovatoare în domeniul turismului albastru. În al doilea an numărul va crește la 200, iar în al treilea an la 300.

Dezvoltarea a 4 ateliere de lucru despre antreprenoriat în domeniul turismului albastru în care studenții și universitățile de turism antreprenorial se vor ocupa de înființarea de afaceri care includ turismul albastru. Un total de 200 de studenți vor participa la aceste ateliere (40 pe țară).

 

Echipa implicată în proiect:

Cristina Lixăndroiu - manager proiect, curea@incdt.ro

Gabriela Marchidan - manager financiar, marchidan@incdt.ro

Marioara Musteață-Pavel - expert, pmioara@incdt.ro

Cristi Frenț - expert, cristi.frent@incdt.ro

Adrian Rădulescu - expert, adrianradulescu@incdt.ro

Mai multe detalii despre acest proiect puteţi obține accesând pagina web a proiectului:  https://bluetourismopportunities.eu

 

Newsletter 1

 

Newsletter 2

comunicat-2.png