ADVANCE CIRCULAR 2023-1-RO01-KA220-VET-000154021 este un proiect finanțat  de Comisia Europeană prin programul ERASMUS +

erasmus-logo.png

 

Acțiunea Cheie KA 220- VET Parteneriate pentru Cooperare în educație și training vocațional.

Perioada de implementare a proiectului: 01.10.2023-30.09.2025


SCOPUL PROIECTULUI:

Promovarea unor abordări și instrumente circulare inovatoare în sectorul turismului și în alte domenii conexe prin cooperare transnațională și transfer de cunoștințe prin corelarea educației și formării profesionale cu acest sector.


OBIECTIVE:


O1. Creșterea înțelegerii modului în care Economia Circulară (EC) influențează industria turismului & domeniul VET (en. Vocational Education and Training) în ceea ce privește formarea profesională și competențele, prin intermediul a două analize care să reunească instituții șș companii din domeniul VET din 4 țVET în cel puțin 8 luni din durata proiectului..
O2. Îmbunătățirea capacităților organizațiilor & practicienilor prin 3 instrumente inovatoare & digitale care să sprijine industria turismului & VET să acționeze în domeniul EC, în 4 țări/la nivelul UE pe toată durata proiectului.
O3. Dezvoltarea a cel puțin 5 contexte de învățare aplicative (transnaționale & naționale) pentru experții în turism &VET pe baza Design Thinking, în 4 țări/la nivel european.
O4. Creșterea conștientizării și a capacității de a exploata rezultatele proiectului în 5 organizații partenere/în contextul lor specificîn 4 țări/la nivel european pe parcursul a 24 de luni.


REZULTATE : 


A) 2 analize pentru  maparea contextului și crearea de conexiuni: 
a. "Suntem pregătiți pentru circularitate?";
b. "Competențe pentru tranziția ecologică și circulară"
B) 3 instrumente inovatoare care sprijină industria turismului & VET să acționeze în economia circulară: 
- Orientări: "Economia circulară. Trecerea de la teorie la practică"
- Taxonomia competențelor
- Set de carduri digitale bazate pe ceea ce sunt cei 5 R ai EC (en. Rethink, Redesign, Reduce, Reuse, Recycle)
C) Contexte de învățare aplicative pentru experții în turism și educație și formare profesională bazate pe Design Thinking:
- Pachet de formare cu 5 module + o secțiune specială "Instrumente digitale de autoînvățare".
- 1 Program de formare transnațional: "Tourism & VET in tourism advancing circular-exploring the possibilities" + 4 sesiuni naționale de formare națională pentru un mix echilibrat între experți din instituții în domeniul VET & reprezentanți ai companiilor & alte organizații din industria turismului/domenii conexe. Aceștia obțin o imagine de ansamblu și o înțelegere potențial nouă a EC & vor explora noi modele circulare despre cum să transforme provocările în posibilități folosind Design Thinking.


Grupul Tintă:


Experții în  Economia Circularăcare să poată adopta noi abordări în a răspunde nevoilor EC ale sectorului turistic&VET; 
- companii, alți actori instituționali și instituții de formare profesională din turism: să fie conștienți de beneficiile EC în comparație cu economia liniară; să se deschidă către cunoștințe și expertiză transformațională (modele de afaceri și practici de succes referitoare la EC);
adoptarea circularității în propriile organizații ; 
-practicieni care lucrează în domeniu (companii și experți în formare profesională): pentru a avea o manieră proactivă de a avansa către circularitate bazată pe un repertoriu îmbogățit de metode/instrumente; să eliminepracticile&viziunile tradiționaleși să fie gata să împărtășească cu ceilalți  provocările&soluțiile din domeniu; să își facă auzite vocile pentru a avea o abordare inovatoare, o industrie turistică inovatoare, echilibrată, rezilientă și un viitor durabil.
- Centrele de resurse și ONG-urile din sectoarele de mediu și educaționale


Consortiu este format din:


INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN TURISM, România, lider de proiect
- Centrul de pregătire superioară din Europa de Sud, CESUR (Centro Superior de Formación Europa Sur), Spain.
- Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială din România, (Association of Consultants and Experts on Social Economy Romania, ACE-ES, Romania).
- Asociația Bulgară pentru Turism Alternativ, Bulgaria (Bulgarian Alternative  Tourism Association, BAAT), 
- Institutul pentru consultanță în proiecte, cercetare și dezvoltare de soluții aprofundate, Slovenia (E-ZAVOD, ZAVOD ZA PROJEKTNO SVETOVANJE, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ CELOVITIH RESITEV)


Echipa implicată în proiect:


Cristina Lixăndroiu - manager proiect 
Gabriela Marchidan - manager financiar
Marioara Musteață-Pavel – expert
Cristi Frenț – expert
Adrian Rădulescu - expert


Stiri