INTERREG IVC CHARTS Project Thematic Workshop & ECTN Conference, Cipru 2013

În perioada 24-26 octombrie 2013, reprezentanții INCDT au participat la workshopul tematic „Place Marketing” organizat de către Pafos Regional Board of Tourism, Cipru, în cadrul proiectului INTERREG IVC CHARTS şi la Conferinţa Internaţională European Cultural Tourism Network. Proiectul de Iniţiativă Regională CHARTS (CULTURE and HERITAGE ADDED-VALUE TO REGIONAL POLICIES FOR TOURISM SUSTAINABILITY) este co-finanţat de FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC 2007-2013.