IN MEMORIAM VASILE GLĂVAN 1943-2021

v-glavan.jpg

Născut în comuna Bâlta (actualmente sat al comunei Runcu), jud. Gorj, la 12 august 1943, prof. univ. dr. Vasile GLĂVAN s-a stins din viață la București, la data de 14 noiembrie 2021. Vasile Glăvan a fost directorul institutului nostru în perioada decembrie 1991 – mai 1999.

Absolvent în anul 1966 al Facultății de Geologie-Geografie din cadrul Universității București, Vasile GLĂVAN se angajează la 1 octombrie 1974 la Centrul de Cercetări Economice pentru Promovarea Turismului Internaţional, denumirea institutului nostru la acea dată. În cadrul institutului desfășoară o amplă activitate de cercetare, obținând pe rând toatele gradele științifice de cercetare, de la cercetător științific până la cercetător științific principal gradul I, începând cu luna ianuarie 1991. Titlul de doctor în geografie l-a obținut încă din anul 1986, la Universitatea București, Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie. În perioada 16.12.1991-17.05.1999 ocupă funcția de director al Institutului de Cercetare pentru Turism (denumirea institutului în cea mai mare parte din această perioadă), iar ulterior, până în anul 2006, va activa ca cercetător asociat, prin diverse colaborări cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism (denumirea noastră actuală). În paralel cu activitatea de cercetare se remarcă printr-o importantă activitate didactică desfășurată în perioada 1990-2002, la Institutul de Management Turistic Eden București și ulterior, din aprilie 2002 până în 2006, la Universitatea Spiru Haret din București. Totodată, în această perioadă sunt de menționat și colaborările pe care le-a avut cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea București, Universitatea Dimitrie Cantemir și Universitatea Româno-Americană București.

În cadrul institutului nostru, Vasile GLĂVAN a fost un cercetător remarcabil, membru de seamă a vechii generații de cercetători care au activat în institut încă din anii ’70. În acest sens, amintim cele peste 100 de studii și proiecte elaborate sau coordonate având o tematică variată, axate pe dezvoltare durabilă și amenajarea turistică a teritoriului, , dezvoltarea și promovarea ofertei turistice românești, studii de marketing și conjunctură turistică, sinteze turistice, studii de evaluare turistică a resurselor și de oportunitate a investițiilor, documentații pentru atestarea localităților ca stațiuni turistice. De remarcat este și implicarea în elaborarea de studii de valorificare și promovare a resurselor turistice din Republica Moldova, implicit a hărții turistice a acesteia (prima hartă cu grafie latină de după anul 1940).

Nu în ultimul rând, este de evidențiat bogata sa activitate publicistică, ce a constat în 3 cărți publicate ca unic autor, 5 cărți în calitate de coautor, un număr de 10 cursuri și manuale, precum și 62 de articole de specialitate.

Colectivul INCDT își exprimă întreaga sa recunoștință pentru contribuțiile aduse de prof. univ. dr. Vasile GLĂVAN la cercetarea din domeniul turismului din România.

Rămas bun nea Vasile!