SEE ICT PROJECT – the 5th Partner Meeting, Grad, Slovenia, 2014

În data de 20 mai 2014 a avut loc cea de-a cincea întâlnire transnaţională din cadrul proiectului „Transport durabil de-a lungul celei mai noi rute EuroVelo, Traseul Cortinei de Fier”, co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei – SEE, în Grad (Slovenia), la care au participat și reprezentanții I.N.C.D.T.

Reprezentanții tuturor partenerilor au discutat despre progresul activităților din proiect și despre viitoarele sarcini. Au fost parcurse toate pachetele de lucru, o atenție deosebită acordându-se finalizării planului de comunicare, site-ului EuroVelo și viitoarelor portaluri naționale. S-au adus în discuție și măsurile de evaluare a rezultatelor proiectului, precum și activitățile de monitorizare.