ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT  
Programul Nucleu - Studiu privind realizarea unor statistici interconectate între turism şi transportul aerian de pasageri

În perioada ianuarie – mai 2013, prin programul  “Nucleu”,  a fost proiectul  de cercetare “Studiu privind realizarea unor statistici interconectate între turism şi transportul aerian de pasageri” care a inclus trei faze, şi anume:

1. “Transporturile turistice – componentă de bază a turismului “ a întrunit o echipă numeroasă formată din dr. Tamara Simon, conducător proiect, geogr. cs. III. Adrian Rădulescu, coordonator fază şi colectivul de colaborare compus din Tamara Simon, cs. I, dr. ec. Doru Tudorache, cs III, ec. Alina Cristina Niculescu, cs. III, ec. Cristina Lixăndroiu, cs. III, ec. Rodica Trifănescu, cs. III, geogr. Adrian Rădulescu, cs. III, ec. Mihaela Barbu, as.c., ing. Alexandra Grigore as.c., filolog  -traducător Adriana Radu, cs.

Prima fază a proiectului cuprinde 3 capitole, 105 pagini, 4 tabele, 27 surse bibliografice şi mai multe imagini ilustrative. În principal, au fost abordate subiecte referitoare la un scurt istoric al transporturilor aeriene la nivel mondial, convenţiile şi reglementările internaţionale, organizaţiile şi asociaţiile internaţionale din cadrul aviaţiei civile, toate cu impact direct în apariţia şi dezvoltarea turismului de pasageri şi de mărfuri. Apoi, s-au făcut referiri la factorii de influenţă endogeni şi exogeni în derularea transporturilor aeriene civile, la principalele elemente de infrastructură-aeroporturile şi aeronavele, modalităţile de operare pentru deservirea turismului.

 Lucrarea a mai cuprins politicile internaţionale şi europene, în susţinrea şi dezvoltarea transporturilor aeriene, prin prisma modernizării aeroporturilor, aeronavelor şi reducerea poluării mediului. Ultima parte a inclus contribuţia directă şi indirectă ale transporturilor aeriene civile, prin servicile specifice puse la dispoziţia industriei turistice, influenţa costurilor de operare din aerian asupra ofertei turistice.  Aspectul cel mai interesant a fost dat de prezentarea succintă  a principalelor companii aeriene de linie, pe segmentul business şi lux, cele de tip low-cost care deservesc numeroasele destinaţii turistice, internaţionale, europene  dar şi pentru România.

2. A doua fază ”Caracterizarea sectorului de transport aerian de pasageri din perspectivă statistică” include aceiaşi echipă de cercetători, cu diferenţa că Cristina Lixăndroiu a contribuit  la bunul mers al activităţii de cercetare aferente acestei etape de lucru. Studiul are 3 capitole, cu 116 pagini, 20 de tabele, 26 de figuri, 3 anexe, 2 hărţi, 30 de surse bibliografice, numeroase imagini ilustrative.

Prima parte a lucrării prezintă o amplă conexiune dintre transporturile aeriene şi turism, raportate la situaţia din România. Astfel, se face referire succintă a etapelor de de evoluţie a transporturilor aeriene civile, o evaluare a gradului de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii aeriene, a modului de operare al companiilor aeriene şi deservirea curentă  ale principalelor destinaţii turistice, precum şi evidenţierea principalelor coordinate de dezvoltare  acestui tip de transport.

Aspectele esenţiale ale studiului  dar şi ale proiectului sunt susţinute de analiza principalilor indicatori statistici din transporturile aeriene şi turism, furnnizaşide OMT, WTTC, ACI, EUROSTAT, INS şi care reflect concret fenomenele economice care se interferează în cele două domenii de activitate. În acest sens, s-a avut în vedere selectarea indicatorilor relevanţi, prelucrarea şi interpretarea lor.

Partea de final aduce în prim plan perspectivele de dezvoltare ale transporturilor  aeriene la nivel mondial,  dar şi în România, prin prima unor noi acţiuni inovative  pentru aeronave şi aeroporturi, caracteristici care vor influenţa, în viitor şi abordările statistice.

3. Ultima fază “Conexiuni între statisticile de turism şi cele de transport aerian de pasageri”,  a inclus o echipă mai restrânsă, formată din  dr. Tamara Simon, cs. I, coordonator de fază, dr. ec. Doru Tudorache, cs III, ec. Alina Cristina Niculescu, cs. III, geogr. Adrian Rădulescu, cs. III, ec. Mihaela Barbu, as.c., datorită unei analize mai laborioase şi specializate din această etapă.
Lucrarea realizată, are 2 capitole, 66 de pagini, cu  19 surse bibliografice, 9 tabele, 9 figuri şi mai multe imagini ilustrative, în medalion. Prima parte a fost realizată o abordare a domeniului transporturilor aeriene şi a turismului numai sub aspect statistic, prin prisma locului pe care îl deţine România pe piaţa europeană şi internaţională de turism.

A doua parte şi ultima, se referă tot sub raport statistic, la consumul specific de servicii de transporturi ariene şi civile şi de servicii turistice, din parte clienţilor, români şi străini care au statut şi de pasageri către importante destinaţii turistice.
Concluziile pentru toate cele trei faze au fost atent elaborate şi punctează fenomenele şi caracteristicile de evoluţie şi dezvoltare ale celor două domenii de activitate. Ideea principală care se desprinde în urma acestui demers ştiinţific este aceea că transportul aerian din România se va dezvolta într-un ritm mai susţinut în aviaţia comercială din europeană, datorită păstrării unei tendinţe de creştere economică şi a cererii  pentru un turism de calitate,  cerinţe care poate fi asigurate în mare măsură prin călătoria cu avionul. Companiile aeriene low-cost vor oferi oportunităţi noi pentru operatorii de turism, de diversificare a pachetelor de vacanţă oferite, şi vor da posibilitatea românilor să călătorească mai ieftin, ceea ce va genera o multiplicare a călătoriilor şi o mărire a traficului la nivelul spaţiului aerian naţional.Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact