ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT
Anunţ

Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcției de director general la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 12 februarie 2015, Partea I.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1122 din 15 iulie 2004 privind organizarea şi funcționarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism -I.N.C.D.T. București, publicată în Monitorul Oficial nr. 692 din 2 august 2004, Partea I.

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 15.01.2016, ora limita 14.00, la secretariatul comisiei de concurs care funcționează în cadrul Autorităţii Naționale pentru Cercetare Științifică şi Inovare-cu sediul în București. Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 504.

Programul de desfășurare a concursului:

Acțiuni Termen limită
Publicarea anunțului pentru concurs 30.11.2015
Depunerea dosarelor candidaților 15.01.2016
Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaților 19-26.01.2016
Afișarea rezultatelor 26.01.2016
Primirea contestaților 27- 29.01.2016
Analizarea contestațiilor / afișare lista / răspuns contestatari 1-3.02.2016
Susţinerea interviului 5.02.2016
Afișarea rezultatelor interviului 5.02.2016
Primirea contestațiilor 8-10.02.2016
Soluționarea contestaţiilor afișarea si transmiterea răspunsului la contestații 11-15.02.2016
Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs si supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale. 16-22.02.2016
Emiterea ordinului de numire in funcția de director general maximum 29.02.2016

Locul de desfășurare a interviului: in data de 5.02.2016 - începând cu orele 10.00, la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifica şi Inovare—Etaj 5, Camera 510.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro şi www.incdt.ro/

Noutati

  • În perioada 04 – 07. 10. 2010, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism a organizat în Municipiul Tulcea, Workshop-ul internaţional pentru proiectul DATOURWAY
     
  • În anul 2008, în localitatea Ighiu, Alba Iulia, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism a organizat sesiunea ştiinţifică internaţională „Cercetare interdisciplinară în turismul românesc în contextul integrării europene” mai mult
     
  • În anul 2007, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism a organizat, în localitatea Tuşnad, conferinţa „Cercetare interdisciplinară în turismul românesc în contextul integrării europene” mai multToate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact