ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT  
MANAGEMENT INTELIGENT AL DESTINAȚIEI PENTRU UN TURISM DURABIL – DIMAST

Un proiect finantat de UEFISCDI - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0245

Perioada de derulare: 1.07.2014-31.12.2017


Descrierea proiectului:

Proiectul pilot DIMAST (Management Inteligent al Destinaţiei pentru un Turism Durabil) urmăreşte conceperea şi dezvoltarea unui procedeu tehnic original de testare a Sistemului European de Indicatori Turistici pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) în judeţul Braşov, prin intermediul unui sistem informatic inovativ de suport decizional de tip GDSS (model funcţional), care să susţină în mod direct şi activ managementul participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul destinaţiei judeţul Braşov.

Sistemul informatic inovativ va avea ca suport o bază de date (secundare şi primare), configurată în funcţie de Indicatorii Turistici Europeni pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) utilizabili în cazul judeţului Braşov, o bază de cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului dezvoltării durabile a turismului, o bază de modele şi algoritmi utilizaţi pentru prelucrarea datelor şi un subsistem informatic geografic (GIS), care să permită realizarea hărţilor tematice, pe baza principalilor indicatori incluşi în proiect. Funcţionalitatea sistemului DIMAST va fi testată prin intermediul unei platforme web integrate şi a unei aplicaţii pentru dispozitive mobile DIMAST.

Fiind gândit ca un sistem informatic colaborativ, sunt vizate două categorii de potențiali utilizatori, beneficiari direcţi, şi două categorii de potenţiali utilizatori, beneficiari indirecţi. Pentru a asigura un nivel ridicat de reprezentativitate al intereselor tuturor categoriilor de potenţiali utilizatori vizate, proiectul DIMAST este conceput într-un parteneriat public-privat activ între reprezentanţi ai principalelor categorii de beneficiari şi întreprinderea dezvoltatoare de soft, SC BIT Software SRL. Astfel, utilizatorul experimental direct principal va fi organizaţia de management a destinaţiei turistice - Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - APDT Braşov. Utilizatorii direcţi secundari sunt întreprinderile din domeniul turismului din destinaţie (întreprinderi din sectorul HORECA, agenţii de turism, centre de agrement etc.), utilizatorii experimentali, din această categorie, în proiectul DIMAST vor fi: SC Euro Tour SRL (deţinătoare a Hotelului Ambient, Pensiunii Ambient Residence din municipiul Braşov şi a Vilei Ambient din Cristian) şi SC CALLIA Cruise & Travel SRL (deţinătoare a unei agenţii de turism cu aceeaşi denumire). Prima categorie de utilizatori experimentali indirecţi va fi constituită din persoane din mediul academic braşovean - studenţi, cercetători şi cadre didactice de la Universitatea Transilvania din Braşov. A doua categorie de utilizatori indirecţi, fiind reprezentată de alte organisme cu atribuţii în domeniul turismului sau dezvoltării durabile, cum ar fi autorităţile publice locale, diverse ONG-uri, institute de cercetare etc., utilizatorii experimentali din proiectul DIMAST vor fi: Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov - ADDJB şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT.Obiective și rezultate preconizate

Obiectivul general al proiectului:
Testarea originală a Sistemului European de Indicatori Turistici pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) în judeţul Braşov, prin intermediul unui sistem informatic inovativ de suport decizional de tip GDSS, care să susţină în mod direct şi activ managementul participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul destinaţiei.


Obiective specifice:

 • elaborarea unui set de indicatori pentru evaluarea managementului dezvoltării turistice durabile care să satisfacă nevoile specifice ale judeţului Braşov, ca şi destinaţie cu un pronunţat caracter eterogen. Se vizează în principal identificarea indicatorilor din cadrul ETIS 2013 care pot fi utilizaţi în cazul judeţului Braşov şi, dacă se identifică nevoia unor indicatori suplimentari, este vizată şi elaborarea unor indicatori noi, care să completeze sistemul european de indicatori.
 • constituirea bazelor de date, de cunoştinţe de specialitate, de modele şi algoritmi, care vor constitui suportul logistic pentru crearea unui sistem informatic inovativ de suport decizional. În acest sens, se vor realiza cercetări calitative, aplicative şi tehnologice, şi o cercetare cantitativă şi se vor încheia cât mai multe parteneriate cu potenţiali furnizori de date primare şi secundare.
 • conceperea şi dezvoltarea unui sistem informatic inovativ de suport decizional funcţional pentru managementul dezvoltării turistice durabile a judeţului Braşov, bazat pe ETIS 2013, cu două aplicaţii (web şi mobile).
 • testarea şi validarea aplicaţiilor (web şi mobile) dezvoltate pentru sistemul informatic inovativ de suport decizional creat, în cazul principalelor categorii de utilizatori parteneri: APDT Braşov; Hotelul Ambient şi pensiunea Ambient Residence; Agentia de turism CALLIA Cruise & Travel; ADDJB, INCDT şi Universitatea Transilvania din Braşov.
 • diseminarea rezultatelor parţiale şi finale ale proiectului.Rezultate:

 • Web-site de prezentare a proiectului DIMAST (www.dimast.ro)
 • Raportul cercetării calitative de marketing prin metoda interviului de profunzime semistructurat „Profilul Destinației Turistice – Județul Brașov”
 • Raport privind indicatorii de turism pentru destinații durabile. Raport Focus Grup pentru destinația turistică: Brașov
 • Monografia “Județul Brașov - Profilul destinației turistice”
 • Broșura "Sistemul european de indicatori pentru turism (ETIS) aplicabil în vederea dezvoltării durabile a destinaţiei turistice judeţul Braşov"
 • Baza de date a sistemului informatic inovativ de suport decizional DIMAST (constituită din indicatorii ETIS evaluaţi în judeţul Braşov, pe baza datelor primare şi secundare), precum şi baza de modele şi algoritmi şi baza de cunoştinţe de specialitate a sistemului informatic inovativ de suport decizional DIMAST
 • Platformă integrată DIMAST şi aplicaţie pentru dispozitive mobile.
 • Manual de instruire pentru utilizatori
 • Brevet de invenţie naţional pentru “Procedeul tehnic de implementare a Sistemului European de Indicatori Turistici pentru Destinaţii Durabile ETIS 2013 prin intermediul unui sistem informatic inovativ de suport decizional pentru managementul dezvoltării durabile a turismului dintr-o destinaţie turistică”.
 • Articole publicate în reviste de specialitate şi în volumul conferinţelor
 • Conferința ETIS – Proiect DIMAST
 • Participare la Târgul de turism de la Brașov
 • Participare la conferințe științifice naționale și internaționaleParteneri:

Coordonator proiect: Universitatea Transilvania din Brașov
Partener P1 - Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism
Partener P2 - BIT Software
Partener P3 – Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov
Partener P4 – Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov
Partener P5 - SC CALLIA CRUISE & TRAVEL SRL
Partener P6 – S.C. Euro Tour S.R.L.


Mai multe detalii despre acest proiect puteţi obține accesând pagina web a proiectului www.dimast.ro.Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact